Európa megint közelebb jött

Holnaptól Horvátország is az európai összefogás része! Már csak Szerbia és Ukrajna marad kívül szomszédaink közül az Unión, de az előbbi is hamarosan megkezdi a csatlakozásról szóló tárgyalásokat.

Itthon meg közben Orbán azzal kábítja a híveit, hogy “Magyarország jobban teljesít” – vajon kinél?

Igaz, már az első Orbán-járás idején (1998-2002) is többször hangoztatta, hogy itt nem lesz osztrák vircsaft és Ejrópán kívül is van élet…

Más kérdés, hogy a körkörös megtévesztés jegyében Brüsszelben meg önmagát európainak és demokratának szokta hazudni.

Úgyhogy ne tessék bedőlni a “szabadságharcos” süketelésnek, mert ha kilépnénk az Unióból, nem lenne mit lopni, lenyúlni a fideszes haveroknak. Magyarország ugyanis önmagában teljesen életképtelen. Az összes zagyvaság, kárpátmedencézés, turulbanszületett kereszténynemzetieskedés kb. a ruandai vagy közép-afrikai horizont.

A történelem azonban gyakran ismétli magát. Vigyázó szemetek 2002 tavaszára vessétek! Még 328 nap s békésen véget lehet vetni az orbáni ámokfutásnak.

Igaz, a neheze majd csak utána kezdődik…

Lámpás, avagy trójai faló

Tegnap a megyei napilaphoz csatolt politikai hirdetésként kaptunk egy Lámpás című, nyolcoldalas, színes LMP reklámújságot.

Nem akármibe kerülhetett egy ekkora reklám több tízezer példányban. A címlapon Elek István, Ángyán József, Sólyom László és Schiffer András ülnek egymás mellett. Valamennyi a közelmúltig a fidesz-hazugságok talaján élt, ugyanazon alaphazugságokat imamalom szerűen ismételgető ember. Újabban állítólag mérsékelten kiábrándultak anyapártjukból (Sólyom és Schiffer formálisan persze nem voltak benne, csak gyakorlatilag szolgálták azt).

Ahogyan hallani, hamarosan fideszék kegyéből frakciójuk is lesz, ami plusz pénzzel jár és állandó parlamenti megszólalási lehetőséget is teremt (ellentétben ugye a rendszer tényleges és következetes ellenzékével, a DK-val!).

Nem nehéz kitalálni, hogy vajon kik és miért is finanszírozzák ezt a lámpás csapatot? Legjobb esetben kezelhető csatornába terelése a fideszből kiábrándultaknak, nehogymár egy talán létrejövő erős ellenzéki összefogásra szavazzanak. Legrosszabb esetben pedig a belföldi-külföldi nonstop hazudozás szempontjából eladható koalíciós partner is lehet belőlük.

Van harmadik út – állítják az alcímben. Ez azonban sajnos hazugság! Nincsen.

Egyetlen kérdés lesz jövőre: Orbán és a rohadt rendszere megy vagy marad?

Köcsk várhelye?

Tegnap a térképet nézegetve érdekes jelenséget vettem észre a Vas megyei, kemenesaljai Köcsk határában. A még ma sem egybeépült Nagy- és Kisköcsk közti réten, a Csikászó-patak és az út közti területen egy mesterséges kiemelkedést jelez a 10.000-es.

Kisköcsk tp1

Méretében, elhelyezkedésében megfelel az Árpád-kori preklasszikus várak jellemzőinek. Régebben ezeket ‘kisvár’-nak nevezte a témában járatos szakemberek közössége, de ez – lássuk be – elég felületes definíció, hisz önmagában a méret nem alkalmas egy jelenség pontos meghatározására.

Héder genus

A Köcskiek címerük alapján a híres Héder-nemzetségből származtak (a Kőszegiek, Héderváriak rokonai voltak). I. Károly egyik legfontosabb híve volt Köcski Sándor országbíró, neves hadvezér. Ő verte le 1327-ben kiskirály rokonait, a Dunántúl és Szlavónia nagy részét uraló Kőszegieket. Gyakorlatilag ezzel fejeződtek be az első Anjou uralkodó országegyesítő harcai.

Hogy a kis vár Köcski Sándoré lehetett-e, vagy valamelyik őséé volt s az országbíró már benn a faluban lakott egy kényelmesebb rezidencián? A jövő kutatandó kérdése…

Bajnai aktuális bajai

Az előbb néztem meg Kálmán Olga tegnapi beszélgetéseit Gyurcsánnyal és Bajnaival. Ebben a sorrendben voltak vendégei az ATV esti műsorának.

Gyurcsányon látszott a spontaineitás, az önbizalom, átjött a humora. Kálmán Olga szellemes zárszava: Önök GyF előadóművészt hallották…

Bajnain meg látszott a mellébeszélés, az őszintétlenség, a gyávaság. Szánalomra méltó volt, ahogyan erőlködött, hogy mi is lenne a tartalmi különbség az ő Együtt-KP nevű szerveződésük és a DK között? Ugyanarra a két dologra tért ki, mint korábban is. A 2004-es népszavazás utólagos értékelése és a 2006-os őszi rendőri bűncselekmények megítélése. Utóbbit illetően nincs is vita, már azon melegében eljártak ugyanis a túlkapásokat elkövető rendfenntartókkal szemben. Nem úgy, mint a köztörvényes bűnözőkkel, akiket a mai kormány utólag hősöknek és “szabadságharcosoknak” szeretne láttatni, pedig csak Orbán felheccelt, megbolondított radikális hívei voltak, egy törvénytelen hatalomátvételi kísérlet eszközei.

A határon túliakat meg szeretjük, óvjuk, védjük, támogatjuk. De ne ők mondják meg, ki kormányozza a kisországot, ahol nem ők sanyaroganak s nem ők fizetik az összes újonnan kitalált adót, sarcot, járulékot, illetéket, nem viselik az országot csődbe és katasztrófába vivő, lassan a civilizációból is kivezető Orbán-politika következményeit. Ergo, ha nyíltan és egyenesen beszélünk, a választójogukat bizony el kell törölni. Arra kell jövőre is kérni őket, hogy legyenek oly kedvesek, ne szavazzanak, ha nem itt élnek.

A sitkei amfiteátrum

Kevesen tudják, hogy 1923-ban egy id. Kiss László nevű nagysitkei lakos a falu keleti szélén megtalálta és feltárta egy római amfiteátrum küzdőterét.

Nagysitke

Pannoniában Aquincum, Carnuntum, Scarbantia városainál ismerünk hasonlókat. Felmerül a kérdés: Sitkén is római város volt? Az amfiteátrumból láthatóan, igen. Még a nevét is tudjuk: Bassiana.

Jászai Balázs (Civertan Bt.) 2009-ben készült robothelikopteres fotója a helyről:

sitke6

Szépen látható a teknő. Egyébként a helyi lakosok egy 18. századi térkép felirata szerint Földvárnak nevezték, hasonlóan a soproni amfiteátrumhoz, melyet Erdburgnak ismertek a helyiek.

Az ellenzék botránya

Kevesebb mint egy évvel az ismét sorsdöntő 2014-es választások előtt, szombaton órási erkölcsi botrányba keveredett az MSZP és az Együtt-Korszakváltók Pártja-PM (ha jól idézem az aktuális nevüket).

Egy nem cáfolt kiszivárogtatás szerint, semmilyen formában sem kívánnak együttműködni az Orbánt 2006-ban – kormányzati pozícióból a rendszerváltoztatás után először – legyőző Gyurcsány Ferenccel.

Akár igaztalanul, akár jogosan minősítik, de ő akadály a “demokratikus” ellenzéki “összefogás” útjában. Az idézőjelek annak szólnak, hogy demokrata így nem viselkedik, senkit sehonnan sem akar kizárni, észérvekkel s nem előítéletekkel minősít, s a magyar nyelvben összefogáson nem az össze nem fogást értjük.

Tulajdonképpen Bajnai és Mesterházy hatalmas öngólt szereztek. Csak úgy rezeg a háló! Ha helyes a megfontolás, hogy Gyurcsány “nem jó”, akkor ők 2002-2010 között egy “nem jó” emberrel ültek egy csónakban. Tehát ők maguk sem lehetnek kifogástalanul jók!

Sőt, ezt a logikát folytatva: Orbán Viktornak mindvégig igaza volt s most is az a legjobb, ha ő marad! Hisz elsőként ő mutatott rá, hogy Gyurcsány a legfőbb “rossz”, míg Bajnai és Mesterházy mint egészen vagy félig vakok, sokáig követték őt, a “rosszat”.

Most ugyan el akarnak szakadni tőle, de az is csak azt mutatja, mennyire hitványak, Júdások.

Ilyen emberekre nemhogy az országot, egy kecskét sem lehet bízni. Ami szombat óta nyilvánvaló, sem Bajnai, sem Mesterházy nem lehet hiteles ellenzéki miniszterelnök-jelölt. Az ellenzék számára az alap csak Orbán és mondanivalója teljes elutasítása lehet. Úgy nem lehetséges legyőzni, ha elismerjük az “igazát” Gyurcsányt illetően. Orbán eltakarítása nem lehetséges Gyurcsány nélkül!

Sürgősen keresni kell hát egy épeszű, becsületes magyar demokratát. Javaslatom, egy a sok lehetséges közül: Bokros Lajos.

Kőszegi Iván, a királycsináló

Tegnap már – Kun László király meggyilkoltatása kapcsán – szó volt a híres dunántúli oligarcha-család 1289/90-es nehéz helyzetéről.

Albert osztrák herceg ugyanis egy nagy német sereggel sorra elfoglalta váraikat (Kőszeget, Rohoncot, Szalónakat, Szentvidet). A teljes bukás és megsemmisülés szélén álltak. A család feje, Iván azonban nem adta fel. Birtokai, várai visszaszerzésére csak akkor volt esély, ha az egész országot mozgósítani tudja a Habsburgok ellen. Ehhez olyan király kellett, aki a Kőszegiek bizalmát élvezte. Ideális volt ilyen szempontból az anyja révén velencei származású, de a magyar uralkodóház hazai tagjai által törvénytelen származásúnak bélyegzett Endre herceg. Ő lett a Kőszegiekkel szemben ellenséges IV. László halála után, 1290 július 23-án III. Endre néven az új király. Hadat is üzent Ausztriának s Bécs ostromával meggyőzte az osztrák herceget, hogy ürítse ki az előző években elfoglalt magyarországi várakat.

Megjegyzem, régi eltérés a magyar történészek közt, hogy Endrének vagy Andrásnak nevezzük-e az ilyen nevű királyainkat? Végülis egyre megy, majdnem mindegy. A latin Andreas név régibb, franciásabb átvétele az Endre, míg az András jobban utánozza a latin eredetit.

Én a Marczali, Pauler, Györffy szerinti Endre-hagyományt követem, a régibb átvétel miatt… (újabban a Hóman, Kristó követőkkel lehet Dunát rekeszteni, úgyhogy az András a gyakoribb)

Ki ölette meg Kun Lászlót?

Királyaink közül erőszakos halállal, merénylet áldozataként távozott az élők sorából 1290. július 10-én IV. (Kun) László. Éjszaka törtek rá a bihari Körösszeg vára alatti táborban alvó uralkodó sátrára. A közvetlen gyilkosok, Árboc, Kemenec és Törtel nevű kun főemberek hamarosan meglakoltak tettükért, ugyanis a király hívei kegyetlen bosszút álltak rajtuk.

A királygyilkosság után 13 nappal, július 23-án (vasárnap) már meg is koronázták Székesfehérváron az új királyt, III. Endrét. Őt azonban előbb meg kellett szöktetni bécsi fogságából! Ugyanis a IV. Lászlóval szövetséges Albert herceg “vendégszeretetét” élvezte. A szöktetést Lodomér esztergomi érsek intézte. A korabeli hírközlési lehetőségeket figyelembe véve, nehéz valamiféle spontaneitást feltételezni az eseménysor egyes elemei között. Minél előbb új király kellett, aki lojális az egyházhoz s hadat indít Ausztria ellen!

Persze roppant nehéz egy több mint 700 évvel ezelőtti gyilkosság felbujtóját beazonosítani, mégsem reménytelen. Kinek állt ugyanis érdekében, hogy felszámolják azt a botrányos állapotot, hogy a király nyíltan szembefordult az egyházzal? A hites felesége, Anjou Izabella (másképpen: Erzsébet) helyett egy Édua nevű kun leánnyal élt együtt. Ráadásul azzal fenyegetett, hogy híveivel együtt erőszakkal leveri a vele szembeszegülő, de az egyházzal lojális oligarchákat. Utóbbiak egyike volt az ostromlott Körösszeg ura, Borsa nembeli “Kopasz” Jakab. Ugyancsak végveszélyben voltak a IV. Lászlóval szövetséges Albert osztrák herceg által váraikból 1289-ben kiostromolt Kőszegi fivérek: Iván, Miklós és Henrik is. Ők éppen a III. Endre által összetrombitált országos sereggel voltak aztán képesek elérni elfoglalt birtokaik visszaszerzését 1291-ben.

Ergo a közvetlen gyilkosok vélhető megbízói: Lodomér esztergomi érsek s közvetve a Kőszegi család feje, Iván és Borsa “Kopasz” Jakab lehettek. Utóbbinak, mint lázadónak, Körösszeg vára eleste után aligha maradt volna egyben a feje a törzsével.

Kaméleon a bársonyszékben

Tegnap nem akármilyen botrány kerekedett a fideszes földtörvény parlamenti végszavazásából. Kíváncsian várom, a nyilvánvalónak látszó szabálytalanságot hogyan kezeli majd az orbánista többség?

Úgy tűnik ugyanis a videókból, hogy Latorczai János levezető elnök elfelejtette megszavaztatni, hogy mégse névszerinti legyen a szavazás. Igaz, a technikai rendszer így is rögzítette, kik nyomtak igen gombot. Érdekes módon három fideszes: Orbán, Kövér és Wittner Mária nem szavazott.

Na ez az igazi kétszínű, kaméleon-eljárás. Ugye elfogadták a törvényt a marionett-képviselők, de maga a bábjátékos elfelejtett gombot nyomni. Így azt is hazudhatja, hogy kérem, én mosom kezeimet.

Hasonló a helyzet az antikommunista hazugságot illetően. Orbán és Kövér eljátszotta a néhai Horn Gyulával szimpatizáló posztkádári tömegek előtt a normális embert, aki fekete nyakkendőben, néma felállással, illő módon megemlékezik az elhunyt riválisról is.

Eközben W M nevű bábjuk videóra mondja, hogy ő bizony egy “hóhér”-ról nem akar felállva emlékezni, inkább be sem megy a terembe.

Száz szónak is egy a vége: Orbán és a fidesz világa, a tisztességtelenség, a becsület nélküli élet és a hazugság világa. Azok, akik támogatták és még eztán is támogatni fogják, jóindulattal is csak a rövidlátók, a megtévesztettek, mákonnyal kábítottak jelzővel határozhatók meg.

Magyarország normálisabb jelene és távlatos jövője csakis Orbán Viktor politikai halála után kezdődhet el. Ébresztő…jövőre el kell zavarni hazánk megrontóját és tönkretevőjét!

Zimony

A jelenleg már Belgrád – leánykori nevén: Nándorfehérvár – egyik kerületét alkotó városrész a középkori Magyarország egyik legfontosabb, déli kapuja volt.

A 11-12. században ezen a szakaszon egy nagyhatalommal, a Bizánci Birodalommal érintkezett a királyság területe. A belgrádi görög sztratégosz magyar megfelelője a szerémi ispán volt.

Két kérdés merül fel:

1. Vajon tényleg a szláv ‘földvár’ jelentésű a Zimony helynév? Rövid válasz: nem.

2. Csak a mai Hunyadi-torony (a kép jobb széléhez közeli hosszú árnyék jelzi), egy régi millenniumi emlékmű (1896) körüli négysaroktornyos, 35 x 35 m-es kisméretű vár volt-e a történelmi zimonyi vár, a bizánci Belgrád ellenvára?

Aligha. A műholdfelvételen még a temetőn belül is kivehető a régi nagy, mintegy 430 x 240 m-es kiterjedésű, durván 8 ha-os vár kontúrja. Ezt ostromolták 1096-ban a nyugat-európai keresztesek, vagy 1165-ben IV. István ellenkirály itt védekezett unokaöccse, III. István ostromló hadai ellen.

Zimony mh