Gergelyi-Vársziget

A kisországbeli Bereg területén viszonylag kevés várhelyet ismerünk (Vámosatya, Lónya). Ezek is későközépkori kastélyok helyei.

Még 1967-ben mérték fel az MTA Régészeti Intézetének munkatársai az egykori Gergelyi (későbbi nevén: Gergelyiugornya) határában a Várszigetet.
Felszínén akkor nem találtak régészeti letetet, ami persze nem különösebben meglepő egy mezőgazdasági művelésből kimaradó objektum esetében. Így legfeljebb formai alapon kockáztathatjuk meg, hogy talán középkori lehetett. A terület Árpád-kori birtokosai a Kaplony nemzetségből származó Tákosiak voltak.

Egy 20. századi csatorna sajnos elég szerencsétlenül vágja keresztül a vár területét.

Gergelyi-Vársziget mh

Reklámok

A sajtó önfelszámolása

A Vas Népe című, szebb napokat is látott megyei napilap mai számára gondolok. A harmadik oldalon szó szerint leközlik Hende Csaba fideszes országgyűlési képviselő “közleményét”.

Nem fizetett hirdetésként, hanem sima újságcikként.

Egyébként semmi különös, csak a fideszes hazugság-szöveg, melynek olvastán az embernek az illető fidesznyik kétes hírű édesanyja jut az eszébe. Legalábbis nehéz káromkodás nélkül olvasni az aljas hazugság-propaganda özönt.

A jobban élünk, meg csökkentettük az adókat…A jó k.. anyátokat! Azt!

(A Vas Népe főszerkesztője helyében elsüllyednék szégyenemben. Ha esetleg már lemondott volna, akkor elnézést kérek.)

Kőrös Gusztáv és a bajai videó

A hvg.hu által október 18-án (pénteken) nyilvánosságra hozott videó egyik érintettje, Kőrös Gusztáv solti roma kisebbségi vezető – október 21-ig DK-tag – tegnap este érdekes interjút adott az ATV-ben, Kálmán Olga műsorában.

Ezek után még inkább várjuk a rendőrség vizsgálatának eredményeit! Kőrös elmondása szerint ugyanis egy mszp-s politikus rendelte meg a videó elkészítését, oktatási céllal, romák felvilágosítására a lehetséges megvesztegetés, csalás módszereinek bemutatására.

Mint mindig, kritikával kell fogadni minden közlést s össze kell vetni más adatokkal. Nem árt mérlegelni a “cui prodest” kérdését sem.

Gyakorlatilag a fidesz profitált a botrányból, az ellenzéknek kifejezetten ártott! Mégis úgy tűnik mai állás szerint, hogy nem a fidesz szervezte a video-készítést. Ha hihetünk Kőrös Gusztávnak, akkor már a bajai választás második fordulója előtt szerették volna az “oktató” videót elkészíttetni. Egyértelmű, hogy aki a videó elkészítésére megbízást adott, annak színt kell vallania!

Gavra Gábor, a Hvg főszerkesztője már lemondott. Ki lesz a következő?

Székelyföld autonómiája

Helyes-e? Lehetséges-e? Talán igen, biztosan nem. Távirati sítlusban kb. ennyi…

Ki is számolta fel a Székelyföld autonómiáját? Illetve, mikor volt ilyen?

Tisza Kálmán – egyébként teljesen helyénvaló – közigazgatási reformja keretében 1876-ban teremtették meg a polgári közigazgatás alapjait. Ennek során számolták fel a középkori eredetű – a többiektől eltérő közterheket viselő – kiváltságos kerületeket (székely és szász autonómiák, jászkun és hajdú kerület, szepesi 16 város kerülete stb.). Vagyis ez nem a románok “bűne”…

Utána még létezett 1952-1968 között egy szovjet mintára szervezett Magyar Autonóm Tartomány, melyet végül a balvégzetű Ceausescu szüntetett meg.

Illik megmagyaráznom, miért mondom, hogy csak talán volna jó a székelyföldi autonómia?

Azért nem egyértelmű, mert egy elszigetelt magyar “rezervátumot” hozna létre. Számomra viszont ugyanolyan fontosak a temesvári, nagyszalontai, vagy zilahi magyarok is. Ők ebből kimaradnának s így ők kvázi harmadosztályú magyarokká lennének a szülőföldjükön.

A helyénvaló megoldás az anyanyelvhasználati, oktatási, kulturális jogok romániai országos szintű biztosítása volna. Trianonozás helyett a román-magyar megbékélés!

Székelyek

Kik a székelyek? A kérdés régóta foglalkoztatja magukat az érintetteket is, de a teljes tudományosság érdeklődésére is számot tarthat.

Régi, meseszerű “hagyomány” a hunok maradékainak tartja őket, akik Csaba királyfi – Attila képzeletbeli fia – vezetésével túlélték a hun birodalom bukását s valahogyan fenntartották magukat Árpád honfoglalásáig.

Más vélemény a volgai bolgárok ‘eszkil’ törzsnevét sejti a székelyek elnevezése mögött. Ennek egy al-verziója a honfoglaló magyarokhoz keleten csatlakozott kabarok (kavarok) utódainak véli őket.

Megint mások a szkítákkal hoznák kapcsolatba a székelyeket. Még ennél bizarrabb ötletek is felvetődtek, de ezeket inkább hagyjuk…

Egy biztos, semmiféle nyom nem utal arra, hogy valaha is a magyartól eltérő nyelvet beszéltek volna. Ugye nem nehéz belátni, a Keleti-Kárpátok vidékén ez esetben igencsak nehéz lett volna elmagyarosodniuk.

Könyvtárnyi irodalma van a témának, tele mindenféle szamárságokkal is. A kérdések száma is kismillió! Például, mikor kerültek mai lakóhelyükre? Egy verzió szerint csak a 12. század végén – amit én nem hiszek.

Egy bizonyos, kimaradtak a megye-rendszerből! Ugyanúgy székekbe tömörültek, mint pl. az erdélyi szászok. Vagyis magyar nyelvük ellenére külön népként kezelték őket! Ugye, így lett az erdélyi három nemzet uniója: magyarok, székelyek, szászok.

Ebből látható, hogy biztosan a megye-rendszer kialakulását követően kerültek mai lakóhelyükre. Na, ezzel sem leszünk ám sokkal okosabbak! A megyék kialakulása a székelység múltjához hasonlóan kismillió kérdést és kérdőjelet tartalmaz. Ami biztos, hogy Szent István korában már léteztek. A valószínűbb lehetőség az, hogy már előbb is megvoltak! Más, jelenleg még ortodoxnak számító nézet szerint csak István szervezte volna meg őket. Ezt azonban az égvilágon semmi sem bizonyítja…

Olyan terület, ahol egy ideig magyarok éltek, de aztán elköltöztek onnét, a mai Ausztria keleti fele, illetve Morvaország földje. Szerintem a székelyek olyan magyarok, akiket e területről költöztettek át Kelet-Erdélybe. Ennek időpontja a 973-996 közti évtizedek. Ez természetesen azt is jelenti, hogy az erdélyi hét vármegye (lásd: Siebenbürgen) ekkor már létezett. Nem volt másutt hely a székelyek számára, mint az addig gyéren lakott, zömmel magas fekvésű, hűvös éghajlatú, mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas erdős vidéken. Megjegyzem, egy részük eredetileg a későbbi Szász-földön lakott, őket a szászok betelepítésekor költöztették tovább a mai Háromszék területére (illetőleg van egy kis székely csoport, Aranyosszék lakói, akiket meg utólag költöztettek át Kézdi-székből, talán túlnépesedés, helyhiány miatt Torda vidékére).

Ketten is megbuktak szerdán

Alighanem borult az eddigi előzetes forgatókönyv, a “kormányváltó”-nak hazudott Bajnai-Mesterházy-féle kétpárti paktum csónakja pedig a Műegyetem-rakparton végzetes léket kapott.

Bajnai sokadszor is az unalmas, semmitmondó frázisait ismételgette. Nevetségessé vált, ahogyan az erő-t emlegette, miközben minden gesztusa az erőtlenséget sugározta.

Nála meghökkentőbb csak Mesterházy volt, aki nem tudott reagálni az ellenzéki tömeg összefogás-skandálására. Történelmi esélyt szalasztott el önmaga számára, hiszen bebiztosíthatta volna egyedüli miniszterelnök-jelöltségét, ha akkor maga mellé szólítja az előtte szóló többi ellenzéki politikust s azt mondja, hogy mától új fejezet indul: teljes demokratikus-ellenzéki összefogás! Most félre kell tenni a korábbi sérelmeket, véleménykülönbségeket, a lényegre kell koncentrálni! – mondhatta volna, hatalmas tapssal jutalmazva.

Nem tette, mert előre nem mondták neki. Pukk Laci bácsi talán másképpen állapodott meg Simlicske Lalival…

Mindenki láthatja, kik akarnak igazi változást s kik azok, akik csak szavakban ismételgetik a “korszakváltást”, de valójában csak kényelmes, jól fizetett ellenzéki helyekre vágynak a jól fűtött parlamentben s ezzel közben legitimálják Orbán rendszerét.

Deák Ferencet idézem sokadszor is: a rosszul gombolt mellényt újra kell gombolni!

A modern Ludas Matyi

A nép nyelvén beszél, bátor és igazat mond. Ráadásul külsőre némileg az igazságos Mátyás királyra emlékeztet, de rövid hajjal és szemüveggel.

Kétszer már részt vett Orbán legyőzésében, legutóbb övé volt a fő érdem! Harmadszor jövőre váltja majd be az ígéretét.

Úgy legyen! Orbán és a maffia terve tegnapelőtt megbukott a Műegyetem-rakparton. A Bajnai-Mesterházy duóval leírható műellenzék ugyanis nem a nép akaratát képviseli. Itt senkinek sincs sem kedve, sem ideje Orbán rendszerét újabb négy évvel meghosszabbítani…

Nyíltan és egyenesen kell beszélni: a teljes Orbán-rendszer eltörlésére kell felhatalmazást kérni.