Az ideális képviselői névsor

Szeptember 4-én már megfogalmaztam általános érvénnyel, milyen adottságú képviselők nem volnának szerencsések Csepreg következő öt évében:

https://djnaploja.wordpress.com/2014/09/04/kepviselo-holgyek-urak/

Most egy olyan kérdést kaptam, pozitívan kiket javaslok a 12 nap múlva sorra kerülő választáson?

Tudomásul kell venni, hogy csak a jelöltek közül lehet választani. Tehát hiába mondjuk, hogy x, y, vagy z milyen jó lenne, ez az opció nem működik. Valakiket meg fogunk választani s egészen biztosra vehető, hogy – sajnos – vegyes kép fog majd kialakulni.

Természetesen a polgármesternek azokkal kell majd együtt dolgoznia, akiket a tisztelt lakosság beválaszt. Mondani sem kell, mekkora hibalehetőséggel jár mindez! Vigaszul szolgáljon azonban, hogy egy céltudatos polgármester jó esetben össze tudja majd rántani a csapatot!

De hagyjuk a mellébeszélést s próbáljunk meg pozitívan gondolkodni. Íme a hat leginkább megfelelőnek látszó név, szubjektív sorrendben:

Dr. Erdősi László
: 15 éven keresztül a város jegyzőjeként dolgozott, kitűnően ismeri az ügyeket. Művelt, tanult, jóindulatú ember.

Vlasich Krisztián: agilis, törekvő, igazi “oneself man”, jó kormánypárti kapcsolatokkal, kompromisszumkész, együttműkődésre képes személyiség. Hozzám hasonlóan, kincsédpusztai gyökerei is vannak.

Tóth Józsefné, Anna: vállalkozásban és a piaci szférában tapasztalatot szerzett, józan gondolkodású, igényes és agilis “beköltöző” (akiket meg kell becsülnünk, nem az állandó belterjesség az igazi), a nyugdíjas korosztályt fiatalos szemlélettel képviselheti.

Pócza Günter: a legfiatalabb jelölt. Igen, nem a szavak embere! De helyi és helyben is maradó tanult, nyelveket beszélő fiatal. Most nősült, pozitív példát mutat sok fiatalnak. Képes lesz a város alapos megújulásáért dolgozni.

Enzsöl László: nem igazán ismerem, de jókat hallok felőle. Ún. kétkezi ember, akit környezete becsületesnek és megbízhatónak tart. Noha párt jelöltje, várhatóan képes lesz ezt félretenni, amikor a város közös ügyeiről van szó.

Kissné Krály Mária: elkötelezett, agilis, tanult, nyelveket beszélő nő. Csepregen is támogatni kell a nők közéleti szerepvállalását! Ugyan a horvát kisebbségi önkormányzat elnöke, mely elvben részérdek (emiatt kerül nálam csak a hatodik helyre – mentségül szolgál, hogy a horvát kisebbség érdekei jórészt azonosak a város érdekeivel).

Örültem volna, ha cigány (roma) is van a jelöltek között. Október 12-e után szerencsésnek látnám ha ebből a hátrányos helyzetű kisebbségből is lenne majd kültag – leginkább a szociális bizottságban.

A többi, fel nem sorolt jelöltnek is sok sikert kívánok magánéletében s alkotó részvételt a város dolgaiban. Bizonyosan közülük is többen megválasztásra kerülnek majd s velük adott esetben a város új polgármestereként éppen úgy együtt fogok dolgozni Csepreg megújulásáért, mint a szubjektív “kívánságlista” első hat helyezettjeként megnevezettekkel.

A mostani felsorolással elsősorban azt kívántam szemléltetni, hogy nincsen és nem is lehet olyan kényes kérdés, melyre nem lehet egyenes és korrekt választ adni!

Csepreg gazdasági programja (2011-2014)

Igyekszem dióhéjban összefoglalni a város honlapján fellelhető ún. ciklusprogram alapján, mi valósult meg belőle? Törvényi kötelezettsége ugyanis minden helyi önkormányzatnak a megbízatása idejére szóló középtávú elképzeléseit papírra vetni. Ezt lehet formalitásként is kezelni, meg komolyan is lehet venni. Csepreg esetében a kettő közti állapotot diagnosztizálhat a bő lére eresztett szöveg olvasója.

Elég sokáig vajúdott a testület, míg 2011. május 25-én megszületett a gazdasági program, majdnem 8 hónappal a 2010. október 3-án tartott választást követően. Leegyszerűsítve a dolgot, hat konkrétumot lehet mindösszesen kihámozni belőle:

1/A – A városgondnokság közhasznú társasággá (Kht-vá) való átalakítása.
1/B – nem történt meg

2/A – Belterületi utak, járdák fejlesztése
2/B – megvalósult belőle: 0 folyóméter

3/A – Temető bővítése
3/B – nem valósult meg

4/A – Beruházások az Iparterületen
4/B – a szorosan vett Iparterületen 0 db

5/A – Szélerőmű parkok (így többes számban!)
5/B – nem valósultak meg

6/A – Úthálózat fejlesztési ütemterv
6/B – nem készült el

Tavaly elhunyt, 41 éven keresztül tanító édesapám szavait idézve: “Leülhetsz fiam! Egyes. Megbuktál!”

A belégzést és a kilégzést viszont folyamatosan gyakorolta a város vezetése, így el lehetett jutni addig az obszcén kijelentésig, mellyel szeptember 15-én Király polgármester úr a leköszönő testület utolsó ülésén eredményesnek nevezte a munkájukat.

Eredmény volt, csak kevés. Talán a félig, sok hibával elkészült Fő-teret említhetnénk. De erről majd máskor…

A realitás talaján

Manapság divat ugyan a fényevés és a szó-mágia, mégis vannak maguk a számokban, kilogrammokban és méterekben kifejezhető tények.

Ebből a szempontból nagyon jó elemzés jelent meg a Büki Újság legfrissebb számában. Szerzője az alapszakmája szerint “földrajztudós” polgármester, Németh Sándor. A címe “Bük gazdasági ciklusprogramjának (2010-2014) értékelése”. Látszik belőle, hogy a tanultság és mások tapasztalatainak hasznosítása nem valami öncélú huncutság! Hamarosan sort kerítek majd én is Csepreg hasonló programjának elemzésére – az is érdekes lesz, de sajnos ellenkező értelemben!

Csak egy önmagáért beszélő táblázat:

Created by Readiris, Copyright IRIS 2009

Tessék csak bátran elemezni! Csepreg a 13 vasi város között a 11. helyen áll a fejlesztések összegét illetően. Csak Jánosháza és Répcelak “dicsekedhet” valamivel még minálunk is szerényebb eredményekkel. Még demográfiailag is beelőzött bennünket Bük és Vép is.

Ezek után, a pangás éveiért felelős polgármestereknek: Háromi Jenőnek és Király Árpádnak még van merszük elindulni? A nullához közelítő teljesítményükkel? A “költségtakarékosan” elkészült és berendezett új iskolával és a félkész Fő-térrel? Az elkótyavetyélt hulladéklerakóval, a majdnem üres külső iparterülettel, a romos kastélyokkal, a járhatatlan utakkal és járdákkal, dzsungellel és összedőlt műemlékkel az Eperjessy-kertben? A városban szerte látható kosszal és rendetlenséggel?

Miután bennük és támogatóikban nem volt meg a belátás, hogy most már azzal tehetnek jót Csepregnek, hogy végleg visszavonulnak, a tükröt a csepregi választópolgároknak kell majd eléjük tartani október 12-én. Aki fordulatot akar végre elérni – egy elvesztegetett évtizedet követően – Csepreg életében, azokat tisztelettel kérem, hogy a két bukott polgármesterre és egyetlen mostani támogatójukra se szavazzanak. A megújuláshoz ugyanis új emberekre lesz szükség!

P.s.: A tárgyilagosság kedvéért elmondható, hogy a legfiatalabb mostani jelölt 2006 után még Háromi támogatója volt. Javára írandó, hogy az előző ciklus végére belátta tévedését! A most lezáruló időszakban “kondomínium” volt. Vlasich Krisztián részt vett ugyanis Király polgármester úr mellett az eredményekben és a hibákban is. Őt is terheli részfelelősség, ha nem is olyan súlyú, mint a két főállású polgármestert.

(Én magam Háromi klikkuralma idején “főellenség” voltam – mindenből kiszorítva, Király idején pedig sima állampolgár – így szokott ugyanis lekezelően emlegetni a város 2010-ben az én hatékony közreműködésemmel megválasztott polgármestere.)

Obsitos lettem a katasztrófavédőknél

Tegnap kaptam egy határozatot a város jelenlegi polgármesterétől, melyben közli velem, hogy visszavonták a polgári védelmi szervezetbe történt bevonásomat elrendelő 14 évvel ezelőtti határozatot.

Mintha tegnap lett volna az is. Emlékszem, az akkori polgármester megkérdezte, vállalom-e? Természetesen igent mondtam. Ha arról lenne szó, hogy homokzsákot kell rakodni, ma is mennék…

Amennyiben 15 nap múlva én leszek a város új polgármestere, át fogom venni a helyi polgári védelem és a katasztrófa-elhárítás irányítását is. Talán még tiszteletbeli tűzoltó is leszek?

(2001-ben Piros László képviselőtársammal az önkormányzat részéről mi ketten dolgoztunk a félhivatásos, önkéntes tűzoltóság létrehozásán, de az akkori tűzoltó barátaink mégis Molnár Sándor PM urat tisztelték meg, minket meg nem…de: spongyát reá!)

Civilség és politika

A civis szónak több korszakból többféle jelentését ismerjük, ahogyan elmondható ez szinonímájáról, a civilről is.

A civis a kora középkorban ‘várnép’ jelentéssel bírt, de ez a fogalom ma már teljesen ismeretlen. A ‘várszervezethez’ kötődő, a ‘várföldek’ valamelyikén élő, a ‘várnak’ termelő, adózó, kötött jogállású személyeket jelentett. Kérdezhetnénk, melyik várhoz kötődtek? Mondjuk a sopronihoz, locsmándihoz, karakóihoz, legalábbis Csepreg környékén. Másutt meg Zemplénhez, Kolozsvárhoz, Hunyadvárhoz, Somogyvárhoz stb.

Később a városok polgárait jelölte a civis. Ilyen értelemben szerepel Csepreg 1360 előtt vésett pecsétjén is: “Csepreg város és polgárainak pecsétje” – S(igillum) Civitatis et Civium de Schepreg.

Még később a mezővárosok polgárait értették civisen. Debrecent egyenesen civis-városként tartja számon ma is a köztudat.

Napjainkban a nem politizáló, hanem soraiban a legkülönfélébb felfogású, ízlésű embereket egy-egy közös cél érdekében összefogó spontán, alulról szerveződő közösségeket értjük a civil szervezet fogalmán. Ez a cél lehet a kultúra, a hagyományok ápolása, a városszépítés, a környezet védelme, a tűzvédelem, a szabadidő kellemes eltöltése, zenélés, éneklés, sportolás, vagy akár csak a szórakozás.

(Nem is Magyarországon lennénk, ha mindezzel együtt nem volnának még “álcivil” szervezetek is. Ezek célja bizonyos politikai érdekek civil köntösbe bújtatott képviselete.)

Mindez annak kapcsán jutott eszembe, hogy vasárnap, Szent Mihály napjának előestéjén, tűzgyújtással és mesemondással egybekötött vigalmat rendeznek Csepregen is helyi civil szervezetek a tűzoltószertár belső udvarán. “Belépőként” egy-egy mesét kell magukkal vinniük az eseményen részt venni szándékozó esetleges külsőknek – ha jól értem. Bár ki az, aki úgymond hívatlan vendégként oda menne “potyázni”? Mint tudjuk, állambácsi (azaz mi, valamennyien) adja (adjuk) a pénzt, a kérdés csak az, kit értünk annak címzettjén? A város egészét-e, vagy csak a civil szervezetek tagjait? Félreértés ne essék, ők valóban kiemelt megbecsülést érdemelnek! De, …

Hogy ez kötődik-e egyik vagy másik polgármester- és/vagy képviselőjelölthöz? Hivatalosan biztosan nem, mert az ugye közpénz rendeltetésétől eltérő felhasználásával folytatott kampány volna. Bár, ha belegondolunk Mikszáth Kálmán szépen leírt már hasonlókat, jó száz évvel ezelőtt is.

Helyénvaló-e, hogy ha már egy népboldogító rendezvényt szervezünk, azt ne a város Főterén, vagy a helyi ‘Práterben’, a Malomkertben tegyük? Itt értünk vissza a civisség avagy civilség kérdéséhez! Belterjesség vagy nyitottság-e a jobb? Én, ha választani lehet, feltétlenül az utóbbira szavazok.

A választáson pedig két hét múlva mindenki eldönti, mi a jobb, a maradás vagy a haladás?

Megállapodás a választás tisztaságáról

Csepreg – elnézést a kritikus hangnemért – kissé komótos hely. Pedig fő folyónk, a Répce (felső szakaszán: Rabnitz, lejjebb pedig Rábca) elég gyors folyású.

Szeptember 8-án derült ki, hogy “több ló nem indul”…ugyanekkor megvolt a jelöltek szavazólapon megjelenő sorrendjének sorsolása is. Másnap, azaz szeptember 9-én reggel az alábbi levéllel fordultam a polgármesterjelölt-társakhoz:

Tisztelt Polgármester-jelölt urak!

Javaslom a mellékelt megállapodás aláírásával és a város honlapján, valamint hirdetőtábláin való közzétételével közösen járuljunk hozzá az előttünk álló választás tisztaságához.
Kérem visszajelzéseteket a szövegre tett javaslatomat illetően, ha valakinek módosító, kiegészítő javaslata van, tegye meg s aztán közösen véglegesítsük a szöveget.
Amennyiben mindenki által elfogadott, aláírt megállapodásunk lesz, kérjük fel csatlakozásra a további képviselőjelölteket is.

Üdvözlettel:

Dr. Dénes József Attila
polgármester-jelölt

Nos, két napon belül kiderült, hogy mindenki elfogadja a szöveget. Szeptember 11-e óta újabb két hét eltelt, de az aláírt megállapodás még sehol. Ej, ráérünk arra még?

Amikor, múlt pénteken legutóbb láttam az öt példányos (négy jelölt+irattár) megállapodást, még mindig csak három szignó volt rajta. A még hiányzó jelölt is elfogadta ugyan, csak még nem írta alá…

Ha más okunk nem volna arra, hogy változtassunk, már ez az egy jellemző példa is illusztrálja: új műsorhoz, új férfi kell…

A csiga sebességét is megirigyelhetjük? Amit 15 perc alatt el lehetne intézni, ahhoz most Csepregen két hét sem elég?

Új góri vár!

Volt egy 1988-1993 között feltárt, ma már a téma kutatói közt jól ismert góri vár. Valamikor a 12. század elején épült tölgyfából (a maradványok radiocarbon kormeghatározásából tudjuk). Európa talán legjelentősebb ilyen, java középkori nemesi vára. A később – mintegy 100 évvel utóbb – a jáki monostort is építtető Jákok, a későbbi Guaryak arany oroszlános fekete zászlaja loboghatott felette.

Amikor Csepreg és környéke turisztikai fejlesztéséről gondolkodunk, ezt a szerencsés adottságot kihasználhatjuk. A négyzettel jelölt, Csepreg, Bük és Gór határainak találkozásánál, az Ablánc-patak Répcébe torkollásánál, egy régóta tervezett s előbb-utóbb feltöltendő, nagy vízfelületű Répce-víztározó déli partján fel lehet építeni a régészetileg megismert favár (castrum ligneum) rekonstrukcióját. Funkcionálisan kilátóként is szolgálna a négyemeletes torony. Ugyanakkor helyszínt adhat a középkori lovagi kultúra felelevenítésének is. Várostromoknak, lovagi tornáknak, lakomáknak…

Az épülőfélben lévő vár:

10603871_845261258842074_5554963805684974713_o

Megközelítése Csepreg, Bük, Bükfürdő és Gór központja felől:

az új góri megk