Gyepűsszerdahely

A Gyepűsszerdahely név már maga megér egy misét. Jelenleg Szlovéniához tartozik mint Središče ob Dravi, 1918-ig pedig Stájerország része volt Polsterau néven.

A várat egy 1343-as oklevél (Fejér IX/1. 88.) szerint a németektől foglalta el Hahót nb. István fia Miklós, az alsólendvai Bánffyak őse. A jeles haditettre valamikor 1328 után kerülhetett sor.
A magyar helynév alapján világos, hogy egykor magyar terület volt s ezek szerint valamikor később alakult csak ki a “történelmi”, 1918-ig létezett határvonal.

Az első katonai felmérés térképe mint egykori Frangepán vár helyét jelzi. Ez azonban alighanem csak utólagos népi elnevezés.

Gyepűsszerdahely 1

Ugyanez a mai térképen:

Gyepűsszerdahely tp1

Új jegyző és új tanácsadó

Tegnap formálisan is eldöntötte Vlasich Krisztián csepregi PM, hogy az eddigi aljegyző, a soproniként 45 km-ről naponta kijáró dr. Varga-Lazányi Irén lett a közös megegyezéssel távozó kőszegi Módosné dr. Farkas Rita utódja. A pályázati kiírásból ezt már előre lehetett látni. Írtam is a megjelenésekor, hogy nem értem miért van szükség a nyílt verseny látszatának keltésére? Férfiasabb megoldás lett volna pályázat nélkül kinevezni azt, aki a PM bizalmát élvezi.

Tavaly lett a korábbi jegyző utódja az addigi aljegyző. Ő vette fel maga helyett másfél éve a mostani utódját. Csepregen újabban ez a módi.

Amikor októberben váltás következett be a polgármesteri poszton, sokan arra számítottak, hogy ez alapvető változásokat fog eredményezni a hivatalban. Netán megérjük azt is, hogy helyi jegyző lesz? Nos, egyik sem következett be. Az új jegyző egyébként kulturált, jó benyomást kelt s elődjénél eddig is többször lehetett látni helyi közéleti alkalmakkor. Kritikaként azonban meg kell jegyezzem, hogy nem mindig tanusít a polgárokat tisztelő magatartást. Ezen változtatni kell. Ha egy-egy kérést nem tud, vagy nem akar teljesíteni, akkor azt az ok megjelölésével illik minimum lereagálni. Tűrhetetlen ugyanis, hogy közérdekű kérdések falra hányt borsóként kopogjanak. Ezt nem engedheti meg magának, így ugyanis hamar elveszítheti a közbizalmat.

Ami szintén kívánatos volna, egy alapvető paradigma-váltás. Eddig nem lakosság és ügyfélközpontú, hanem öncélúan bürokráciaközpontú volt a működés. Nem csoda, sem az eddigi jegyzőt, sem mai utódját sokan nem ismerik Csepregen. Sokkal, de sokkal polgárbarátabb mentalitást illene felvenni. Ezt főleg a PM úrnak mondom!

Kérdés, a hivatal újabb létszámnövelése (!) révén munkába álló “önkormányzati tanácsadó” milyen változást fog hozni? Elvileg helyénvaló, hogy a PM kapjon egy állandó segítőt, sokak szerint rá is fér! Más kérdés, hogy amikor a város költségvetése ezer sebtől vérzik, szerencsés-e ezt létszámemeléssel megoldani. Sajnos mindez a bürokrácia-központúság továbbélésére utal, ami egyáltalán nem szerencsés.

Meglepő módon még a képviselők sem tudják, ki lesz a PM legfontosabb segítője. Majd kiderül! Elvileg még egy közmeghallgatás is lesz decemberben. Az előző testület teljesen elsumákolta az idén a lakossággal való szembenézést. Az önkormányzati törvény október 13-án hatályba lépett új szabálya szerint – 32. § (2) k): a képviselő “köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.” Mindez a PM-re is vonatkozik. Úgyhogy érdekes eseménynek nézünk elébe.

Csepregi ülés további részletei

Az ülés az előző ciklusban megszokott elrendezésű teremben folyt. Ez is jelképesen mutatja, hogy csak látszólagos változás történt. Az ülésrend is mutatta a pozíciókat. A PM két támogatója, az APM és a pénzügyi bizottság elnöke egymás mellett ültek. A zászlókkal szemben ülő PM balján 4 hivatali hölgy foglalt helyet. A volt jegyző úr képviselőként egyedül, míg másik három képviselő a több asztalból összetolt nagy asztal ellenkező végén.

Mindez a tipikus falusi képviselő-testület fílingjét tükrözte az előző és a mostani ciklusban egyaránt. Még szerencse, hogy a polgárokat mindez nem érdekli…

Kovács András, a humánpolitikai bizottság (na, ez az elnevezés is egy agyrém!) elnöke napirend előtt kérdéseket intézett a PM-hez. Utóbbi nyelvbotlásként (?) interpellációnak nevezte az írásban átadott kérdéseket s rögtön nekiállt válaszolni (azaz mégiscsak kérdésként kezelte). Mindez háromnegyed órát vett igénybe. Megjegyzem, ennek nyilvánosság nélkül semmi értelme sem volt. Remélem a képviselő úr legalább a Facebookon megosztja majd egyébként valóban érdekes kérdéseit!

Ezt közel félórás polgármesteri beszámoló követte, napi bontásban mikor s kivel találkozott, milyen megbeszéléseket folytatott. Ez is az előző ciklusokból átvett rossz gyakorlat! Ha mindenáron ragaszkodik ehhez, akkor adja oda írásban a képviselőknek, vagy tegye ki a város honlapjára. Aztán ha valakinek kérdése van, az kérdezze meg tőle s kapjon is választ.

Szervezetlenség és amatőrizmus. Persze Csepregen ez a megszokott módi. A kőszegi rendőrkapitány és a büki őrsparancsnok például egy órát várakoztak a folyosón, mert az előzetes kalkuláció szerint 17 órakor került volna sor rájuk. Röhej és méltatlan! Azt már nem tudom, PM úr legalább elnézést kért-e az udvariatlanságért, mert én magam már csak távoztomban üdvözöltem őket?

Úgy tudom, hogy két bizottsági kültagot sikerült megválasztani. Pócza Zsolt a pénzügyi, míg Enzsöl László a – lehetetlen nevű – humánpolitikai bizottságba került, ők jelen voltak s esküt is tettek (hallom utólag, hogy Galántainé Lenkét is megválasztották, de vele nem találkoztam – talán később érkezett).

Nem fogadta viszont el a testület a PM Kovács András kérdéseire adott válaszát s nem választotta meg a pénzügyi bizottság kültagjának a másik javasolt urat.

Eldőlt Csepreg sorsa

Ma két bejegyzést is írok a témában, mert túl sok lenne egyben. Most a lényeg, a következő pedig az egyebek. A címnél gondolkodtam egy kérdőjelen, de lemondtam róla. Más kérdés, hogy egy későbbi szerencsésebb helyzetben jobbra is fordulhatnak a dolgok. Attól azonban egyelőre reménytelennek látszó távolságban vagyunk.

Amikor PM-jelöltként indultam, 16 éves tapasztalatom alapján pontosan láttam mit kellene és mit lehetne tenni. Sokan azt mondták, úgysem lehet semmit sem csinálni! Nos, mintha nekik lenne igazuk. De nincs…

Nehéz eldönteni, hogy az alkalmatlanságot vagy a gyávaságot nevezzük-e meg oknak? Vagy esetleg a naív csodavárást, netán bizonyos érdekek kiszolgálását, vagy egyszerűen a belátás és mérlegelés hiányát? Az eredmény szempontjából egyre megy.

Még örülhetnénk is neki, hogy egy “előterjesztői módosító indítvány” elfogadásával eltekintettek a kommunális adó emelésétől. Ezzel persze nem akarom megmondani mit csináltak a pénzügyi bizottság azt már megszavazott tagjainak a szájából…Ergo a városvezetés először elhatározta a durva, 50 %-os adóemelést, majd meghátrált. Most talán tapsot vár a polgármester azért, mert eltekintettek a lakosság a megsarcolásától.

Más kérdés azonban, hogy a város kiadásait valamiből finanszírozni kell(ene). Pláne, hogy tegnap elfogadtak egy – számomra még ismeretlen tartalmú – új SzMSz-t is, mintegy fű alatt, titokban. Annyi derült ki az ülésen, hogy a hivatali létszám további bővítésével önkormányzati tanácsadó kerül kinevezésre a PM megbízatásának időtartamára. Az egyik képviselő rákérdezett: miből lesz finanszírozva? A város saját bevételeiből, hangzott el a válasz.

Csepregi Kör

Az októberi választást követően elkezdtük egy független közéleti kör megszervezését.

https://djnaploja.wordpress.com/2014/10/31/csepregi-kor/

Javaslat a helyi nyilvánosságról:

https://djnaploja.wordpress.com/2014/11/06/csepregi-nyilvanossag/

Nos, a nyilvánosság annyira nem működik, hogy még azt sem tudjuk, kifizették-e már a távozó PM gáláns búcsú-ajándékát? (minden bizonnyal igen, hisz ma csak a távozó jegyző juttatásáról döntenek a 19. napirendi pontban)

Mivel itt a PM-nek és a képviselő-testület tagjainak október 28-án elküldött állásfoglalás még nem jelent meg, íme:

“A Csepregi Kör szerencsésnek ítélné, ha a város pénzét nem a törvényes minimumnál magasabb végkielégítésekre és jutalmakra költené a frissen megalakult képviselő-testület. Van elég közfeladat, amelyhez most és a jövőben is több forrásra van szükség.
Felhívjuk a polgármester úr és a képviselő hölgyek, urak figyelmét, hogy esküjükben és előzetes ígéreteikben nem erről volt szó!
A közeli hetek fontos döntéseihez megfontoltságot és a város egészéért viselt felelősséget kérünk! Őszintén reméljük, hogy a polgármesteri programban foglaltaknak megfelelően sikerüljön a városi költségvetést saját lábra állítaniuk.”

Van itt pénz mindenre? Akkor miért is kell a lakossági terheket növelni?

Holnap testületi ülés!

Holnap délután 16 órakor kezdi meg érdemi munkáját az október 12-én megválasztott csepregi képviselő-testület. “Természetesen” csak az fog tudomást szerezni az ottani történésekről, aki személyesen elmegy az ülésre. Sok mindenre van pénz, de a nyilvánosságra – minimum egy webkamerára – nem akad?

Talán majd az előző négy évhez hasonlóan, pár hét késéssel leadott polgármesteri interjúkból értesülünk a döntésekről?

Mindenesetre az írásos előterjesztések elvileg megtekinthetők (lennének). Személyesen azonban nem látom értelmét próbálkozni, mert úgy látom, a Hivatalban most nagyon elfoglaltak lehetnek. Hétfő reggel email-ben kértem, hogy küldjék ki a nyilvános anyagokat. Még nem jutott rá masszív 1 mp idejük. Talán majd ma akad?

Lehet, nekem sem lesz időm ezek után helyi adót elutalni? Azért álljon meg a fáklyás menet! Ki van kiért? Ki kinek a pénzéből él?

Ahogy szinte mindenki, én is csak “híreket” hallok. Nem akarom elhinni némelyiket! Az ember mindig bízik a normalitás és a józan ész erejében. Csak egy példa: híresztelik, hogy a lakosság zömét igazságtalanul sújtó kommunális adót 8000-ről 15.000-re, azaz csaknem duplájára fogják emelni.

Ez olyan mértékű botrány volna, amit normális eszű és minimális erkölcsi érzékű emberek részéről nem tudok elképzelni. Arra ugyanis elég lenne, hogy jól felbosszantson mindenkit! Arra meg kevés, hogy érdemben javítson a város helyzetén.

Persze, ez csak egy “hír” s reméljük, hogy ebben a formában nem igaz! Bár “ezekről” mindent el lehet képzelni (macskaköröm a lakossági értékítélet idézése miatt). Itt az ideje, hogy odafigyeljünk a helyi “politikusok” dolgaira! Követeljük meg, hogy valóban a város érdekében szülessenek döntések. Ami eddig volt, az ugyanis nem túl biztató!

Többféle módon lehet befolyásolni a helyi döntéseket. Személyes megjelenéssel történő nyomásgyakorlással holnap, utólag pedig majd a polgári engedetlenséggel. Mindenkinek jobb lenne azonban, ha a választott képviselők és a Hivatal általunk eltartott munkatársai is tisztességesen állnának a munkájukhoz.

(a szellemileg alultápláltabbak kedvéért jegyzem csak meg, “állambácsi” nem a levegőből kivont pénzt juttat a város működésére, hanem csak az általunk befizetett adókból és járulékokból ad valamennyit vissza)

Vagyonnyilatkozatok nyilvánossága

Nem egyszerű dolog a csepregi helyi képviselők és a polgármester két hete leadott vagyonnyilatkozataiba betekinteni, pedig nyilvánosak és kötelező azt biztosítani mindenki számára.

2007 elején – az akkori polgármester szándékainak megfelelően – lett minden lehetséges módon megnehezítve a betekintés. Nem is érti az ember, hogy ha egyszer minden tiszta, akkor miért kell titkolózni? Megjegyzem, abban az időben éppen én voltam a vagyonnyilatkozatokat kezelő bizottság elnöke. Hiába kezdeményeztem a tartalmukból fakadó eljárásokat hitelességi és összeférhetetlenségi ügyekben, bosszúból inkább megszüntették a bizottságot. Akkor olvasztották be ezeket az ügyeket is a pénzügyi bizottság amúgy is túlméretezett hatáskörébe.

Az előző ciklus idején (2010-2014) ehhez nem nyúltak hozzá. Most sem tapasztalunk kellő rugalmasságot, pedig ennek semmi logikus oka és értelme nincsen.

A betekintést ugyanis biztosítani kell, tehát az időhúzás nem old meg semmit. A választott képviselőket mi küldtük oda és bíztuk meg a munkával. Illő lenne tehát, ha eleget tennének törvényes kötelezettségüknek és nem visszaélnének megbízatásukkal, hanem tisztességesen viselkednének a polgárokkal szemben. Azt hiszem ez nem csak jámbor kérés, hanem kutya kötelességük is!

A parlamenti képviselők hasonló nyilatkozatai pdf-formátumban fenn vannak s bárki számára letölthetők az országgyűlés honlapjáról. Csepregen is javaslom, hogy kerüljenek fel a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatai a város hivatalos oldalára (www.csepreg.hu) az egyes képviselők elérhetőségeivel (email, telefon, lakcím) együtt. Hiszen valamilyen formában elérhetőnek kell lenniük az őket személyesen nem ismerő választópolgárok számára is.

Szalánkemén

Elég idétlenül hangzik magyarul a Szalánkemén név. Ezen nem kell csodálkoznunk, hiszen nem is magyar, hanem eredetileg szláv. Jelentése: sós kő.

Ezt ugyan egyesek azzal magyarázzák, hogy itt rakodták át az Erdélyből a Tiszán leúsztatott sót a dunai felfelé szállítás céljából, de nem feltétlenül van igazuk. A várhegy alatt ugyanis nevezetes sós vízű forrás található (a térképen: Saltz Br:).

Egy biztos, már 1189-ben, Barbarossa Frigyes kereszteseinek átvonulásakor városnak tekintették s a későbbi századokban is annak nevezték.

1691-ben a város közelében zajlott le a törökellenes felszabadító háború egyik legjelentősebb csatája. Nem valószínű azonban, hogy az első katonai felmérés térképén látható régi sánc (Alte Schantz) akkor készült volna.

Hogy melyik korszakból származhat? Érdekes kérdés…

Szalánkemén 1

Bakar vagy Buccari

A Rijekától vagy Fiumétől nem messze található tengerparti kikötőváros neve horvát és dalmát-olasz formában szerepel a címben. Mi, magyarok a 19. században szívesebben a dalmát-olasz formát használtuk s használjuk ma is.

Bakar régi Frangepán birtok volt. Mint főúri birtokközpont alakult középkori várossá. Magyar szabad királyi városi címét 1778-ban, Mária Teréziától kapta.

Falai a dombon épült városmagot övezték:

Bakar 1

A kataszteri térképen szépen látszik a város északi szélén épült Frangepán-vár tömbje, mellette a székesegyház méretű Szent András plébániatemplom:

Bakar kat

Lassú és életképtelen

A csepregi önkormányzat működési módjára gondoltam a címmel. Ma tartanak egy Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági ülést 26 (!) napirendi ponttal. Jövő csütörtökön, 27-én pedig képviselő-testületi ülés lesz, ugyancsak 26 napirendi ponttal, ugyanazokkal.

Az első munkaülésre kerül majd sor az október 12-i helyhatósági választás óta. Kíváncsi leszek az előterjesztésekre is. A címekből inkább csak sejteni lehet, konkrétan milyen súlyú és fontosságú döntéseket takar(hat)nak. A legfontosabb a helyi adórendeletek felülvizsgálata (lenne?). Bár tévednék, de sejtésem szerint nem számíthatunk érdemi változásra. Marad a nem hatékony, de igazságtalan rendszer, ami igazából senkinek és semmire nem jó – viszont a legkényelmesebb semmit sem csinálni.

Mindaddig persze, amíg jóságos állambácsi várva várt, adóinkból és járulékainkból nagy kegyesen részben visszaosztott juttatásai fedezik a lakosság által elvárt színvonalú működést, nincs is probléma. De mi van akkor, ha esetleg nem? S bizony erre az esetlegre erősen számítani lehet.

Az eredmény szempontjából közömbös, hogy milyen megfontolásból nem vittünk magunkkal esernyőt, ha egyszer elkezd szakadni az eső.

(ez persze csak sejtés, ne legyen igazam!)