Csepregi nyilvánosság és én

Tegnapi információ-megosztásom kapcsán röviden: ez egy személyes, vegyes tematikájú blog, ahol heterogén műfajú bejegyzések születnek. Azok mindig az én személyes, ha tetszik szubjektív nézeteimet, ismereteimet, meglátásaimat tükrözik.

Olyasmiről – s ezt lehet akár szememre is vetni – nem tudok tájékoztatni, amiről nincsen személyes, hiteles információm. Tehát ha csak arról írok, amiről közvetlenül tudok, azt senki se úgy értse, hogy bármit titkolnék, vagy elhallgatnék, aminek a nyilvánosságra hozatala amúgy indokolt volna. Közvetett, másoktól származó híreket és értékeléseket viszont nem szoktam közzétenni.

Tény, hibám a túlzott őszinteség és nyíltság! Ez persze nem akadályoz meg senkit abban, hogy akár az ellenkezőjével is ne vádoljon.

A másik dolog a mértéktartás. Írhatnék akár személyes sérelmekről, apró-cseprő – senkit sem érdeklő részletekről is. De mi értelme volna? Semmi.

Ma is olvasom a város honlapján, hogy kedden 13 órakor lesz egy helyi értéktár bizottsági ülés. Ugyan az értékvédelem kapcsán a 3400 lakosból ha van egy, aki illetékes lehetne az ügyben, az nem mondom meg kicsoda… Ergo, akár meg is sértődhetnék, ha olyan volnék, aki felveszi az ilyesmit.

Mégis elmegyek, hátha segíthetek.

Az hogy nem élek keményebb kritikával senki kapcsán, a neveltetésemből adódik. Magamban megállapítom, hogy az illető sz.r ember, de ezzel le van zárva, további említést sem érdemel. Próbálok tenni a lakóhelyemért, noha nem könnyű. De hát mi könnyű az életben?

Szép napot, előttünk a tavasz!

Narancsosztás

Érdemes Csepregen képviselő-testületi ülésekre járni, még narancsot is kaphat ott az ember. Így jártam tegnap az ülés megnyitását megelőző percekben. Odalépett hozzám a polgármester úr és kezembe nyomott egy narancsot. Sőt, amikor a legutóbbi ülés óta eltelt időről szóló beszámolóját követően távoztam, még jó étvágyat is kívánt hozzá!

Így utólag nem tudom miért is pont én részesültem a kitüntető figyelmességben. Eleve nekem hozta, vagy csak hirtelen ötletként adta át?

narancs

A napirend tárgyalását megelőzően az egyik képviselő 5 kényes kérdést is feltett városunk első számú vezetőjének. Majd írásban kap választ rájuk 15 napon belül. Aki ismer, tudja, hogy szeretek a részletekben “kötözködni” – már ha a játékszabályok betartásáról van szó. Az SzMSz 18. § (2) szerint 8 nap a határidő (nem mintha bármi múlna ezen, de a szabályok elméletileg azért vannak, hogy tartsuk is be őket!).

Szó volt még testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésére szolgáló pályázatról, valamint a helyi múzeum ügyéről is. Sőt, PM úr egy “csepregi könyv” kiadásáról szóló, általa lefolytatott egyeztetést is megemlített. Hogy milyen témában, kik által íródik és pénzügyileg majd miből lesz kiadva, azt még nem tudom.

Nos, ahogy hallom elfogadták az éves költségvetést is! Ez persze önmagában nem különös hír, hisz valamit e címen el kellett fogadni s különben a későbbi fejlemények ismeretében akár módosítani is lehet. A részleteket nem ismerem. Jámbor óhaj részemről, hogy majd valami érdemi tájékoztatást kapunk nem csak sikerpropaganda, hanem a tények szempontjából. Arra gondolok, hogy talán megtudjuk mennyi jut és miféle fejlesztésre? A tavalyihoz képest mennyi jut az egyes intézmények feladatainak ellátására? Ha több, akkor mire fordítják, ha kevesebb, akkor hogyan oldják meg?

Lehet, idealista vagyok, de el tudnám képzelni, hogy közérthető formában megtudja a lakosság, mennyi a város bevétele s azt milyen szerkezetben, mire fordítja a kiadási oldalon. Mindezt számokkal és diagramokkal bemutatva, összehasonlítva mondjuk az előző 2 évvel.

Persze, tudom hogy ilyen eddig még nem volt, de az új ciklusban akár pozitív dolgokkal is lehetne kezdeni! Komolyan venni, nagykorúnak tekinteni a város lakosait….

Vagy én vagyok túl idealista?

Mezőcsát és Igrici határa

Tegnapelőtt új árokrendszert vettem észre Dél-Borsodban a Csörszárok (piros jellel) mentén, Mezőcsát és Igrici határának találkozásánál.

Mezőcsát-Igrici mh1

A legkülső árok által határolt terület hossza 1600 m, szélessége pedig 900 m. A belső magot négyszeres koncentrikus árok övezi. Kora egyelőre ismeretlen. Hasonló koncentrikus sáncrendszer található pl. Bényen, a Garam mellett is.

Bény 2

Ennek keltezéséhez fontos új adalék egy a sáncot felülről keltező, 740 körül beleásott sír:

Bény 2009 - 2. sír

Ezek szerint építését a “ad absurdum” az újkőkortól a korai avar korig keltezhetjük. Viszont a sánc alatti rétegből 4-5. századi radiocarbon adatokat ismerünk, ami az abszurditást kiszűrve, az avar korra utal!

Lassan mennek a dolgok…

Ma tartja idei második ülését Csepreg önkormányzata. A napirenden most sem szerepel a helyi múzeum ügye, pedig igény volna rá.

Persze érthető, hogy előbb a “fontosabb” ügyekben kellene döntést hozni. Érthető, de nem magyarázható. Azért nem, mert a múzeum jövőjével kapcsolatos tennivalók megtervezése, majd azok megvalósításának elkezdése nem igényel azonnal anyagiakat. Más kérdés, hogy sok minden egyéb mellett erre is kell majd forrásokat találni. Főképp, ha akarunk is egy Csepreg turisztikai vonzerejét növelő, a lakosok identitását erősítő gyűjteményt és majdan egy új, korszerű és vonzó állandó kiállítást (majd kisebb időszaki kiállításokat). Ha folytatni akarjuk a Czingráber Jenő, Zátonyi Sándor, Wellner Lőrinc által fél évszázada megkezdett helytörténeti kutatást és gyűjtést.

falumúzeum

Mezőzsadány

A Temes megyei Mezőzsadány (románul: Corneşti) határában található a Kárpát-medence talán leglátványosabb, ismeretlen korú, hatalmas sáncvára.

Négyszeres koncentrikus sánccal körbevett hatalmas erődítmény. Első kutatója, Péch József 1877-ben avar-gyűrűnek tartotta. Utóbb Kurt Horedt romániai szász kutató felszíni leletek alapján vaskorinak vélte.

Mezőzsadány mh

Holnap szenzációs közlést teszek majd, találtam ugyanis egy hasonlót Dél-Borsodban!

Veszprém neve

Györffy György feltételezése szerint Veszprém Géza nagyfejedelem I. Boleszló lengyel trónörököshöz, későbbi királyhoz feleségül adott ismeretlen nevű leányának 987 táján született fia volt. Mostohatestvére, II. Mieszko uralmát német segítséggel átmenetileg 1031/32-ben megdöntve, rövid ideig uralkodott is Lengyelországban, míg meg nem gyilkolták.

Veszprém város első biztos név szerinti említése 1009-ből származik. Viszont már 997-ben is ostromolták a várat Koppány hadai. Ezek szerint egy maximum tízéves gyerekről kapta volna a nevét? Mindenesetre azt nehéz elképzelni, hogy 1009 előtt röviddel, mesterségesen nevezték volna el a fontos várat – egyben az ország legrégibb püspöki székhelyét – s ezt a köztudatban még meg sem gyökeresedett elnevezést foglalták volna oklevélbe.

A vár 1570 körül készült alaprajza:

Veszprém 29

Veszprém Kész

Nem egészen egyéves kétharmados kormányzás után tegnap súlyos vereséget szenvedett Veszprémben a fidesz. Még annál is súlyosabbat, mint amelyet a számok sugallnak. Nem működik már kellő hatékonysággal a kormánypárti szavazókat futószalagon szállító rendszer, az elégedetlenek pedig elegen elmentek voksolni. Ennek következtében, az amúgy eddig fideszes dominanciájú körzetben is fölényes győzelmet arattak.

Ezáltal megszűnt a kétharmados, akár napi alkotmánymódosításokat, visszamenőleges egyoldalú “törvényeket” lehetővé tevő, mindent vivő narancsbolsevista többség! Magát a választási törvényt sem lehet ezek után tetszés szerint tovább fabrikálni. Márpedig az a remélt örökös fidesz-dominanciára lett kitalálva. Így viszont tessék belegondolni, mi lett volna ha tegnap országos választás van? A fidesz totális bukása! A demokratikus pártok összefogása alkotmányozó többséget szerzett volna, ami a teljes fidesz-építmény alapjáig való lebontásának lehetőségét jelenti! Főügyész lecserélése után akár a vádlottak padját a mai rendszer vezetői számára! A lopott holmi eredetének kivizsgálását, a titkosítások feloldását…

Magyarról magyarra fordítva, nem kicsi a baj fideszéknél. Megjelent a falon a felirat: mene, mene, tekel, ufarszin

gyásztávirat

Veszprém kérdései

Négy hónappal vagyunk a korrupciós botrány kirobbanása és az internetadós tervek napvilágra kerülését követő közfelháborodás kiváltotta tüntetések kezdete után. Két hete robbant ki a Simicska-Orbán “gecizős” háború, mégis egyfajta apátiában van az ország.

Pedig eléggé nyilvánvaló a regnáló hatalom totális bel- és külpolitikai, gazdasági, erkölcsi csődje. Az ország katasztrofális helyzetben van minden szempontból (közben persze mindenkit hülyének nézve, folyamatosan az ellenkezőjét hazudják). A teljes gazdasági nihil s a gátlástalan tolvajlás, lenyúlás közepette a magyar nép hallgat és kivár.

Magyarázhatjuk a dolgot… Mindenki az egyéni egérutakban reménykedik, sokan napi gondokkal vannak elfoglalva. Mások beveszik a maszlagot s még mindig megpróbálnak hinni abban, hogy mégsem felelősek hazánk tönkretételéért a tavaly áprilisban rossz helyre leadott szavazatukkal. Hogy hazudozó, szélhámos, tolvaj bűnözőket támogattak!

Nos, ma sok minden kiderül. Nagy mintás közvélemény kutatás helyszíne ugyanis Veszprém és környéke. A kérdések az alábbiak:

– mennyire működőképes ma is a fidesz szavazókat mozgató rendszere?
– elmennek-e viszonylag sokan a változást akarók közül?

(papírforma szerint ugyanis a körzetben sima fidesz-győzelemre lehet számítani, hacsak…)

Szarvkő

Sopron megye egyik szerény várromja található a burgenlandi Szarvkőn (németül: Hornstein). Megjegyzem, maga a jórészt horvátok lakta település is a vár nevét viszi tovább.

Valaha ez is jelentős vár lehetett, hiszen a mai tartományi főváros, Kismarton (Eisenstadt) is a szarvkői uradalomhoz tartozott eredetileg.

A közeli Lorettom (németül: Loretto) Nádasdy Ferenc országbíró által 1651-ben alapított szervita kolostorának templomában, a bejárattól jobbra lévő Pestis-kápolna egyik képén látható az akkoriban még a mainál sokkal jelentősebb várrom korabeli ábrázolása:

Szarvkő

A várhegy mai rétegvonalas térképe:

Szarvkő 1

Csóka vára

Az Una felső folyásánál, a mai Boszniában lévő Csóka vár jelenleg elhagyatott helyen létezett. 2012-ben barátaim a Kulenovics bégek ottani lakótornyának romját fotózták le. Ez azonban nyilvánvalóan nem azonos a középkori várral. Viszont ezt jelöli romjelzéssel a harmadik katonai felmérés boszniai területre is kiterjedő térképe.

Csóka kula

Kérdés ezek után, vajon hol volt az 1396-1524 közt szereplő klasszikus középkori vár?

Nos, tegnap a Google műholdtérkép egyik felvételén észrevettem az erdőből kikandikáló romot:

Csóka mh

A két helyszín, a vár és alatta a lakótorony térképen:

Csóka 25