Sub rosa

Némiképpen a 17. századi főúri összeesküvőkhöz hasonlóan viselkedik Csepreg képviselő-testülete, amikor hagyják hogy a polgármester lényegében titokban manipulálja  és az orruknál fogva vezesse őket. Erőtlen társaság! S a pokolba vezető út is – mint tudjuk – jó szándékkal van kikövezve …

Magam is csak tegnap este – utólag – értesültem arról, hogy június 20-a óta először (tíz hét elteltével és legalább három sikertelen kezdeményezést követően) a polgármester mégiscsak összehívott egy “rendkívüli” ülést. Mindezt totálisan szabálytalanul! Anélkül hogy a meghívót kitették volna a város weboldalára és hirdetőtábláira.

Ugyanis nem arról van szó, hogy 7 ember magánügye volna az, ami Csepreg városában történik! A polgármester szó utótagja a magyar nyelvben a polgárok mesterét jelent, vagyis elsőt az egyenlők között. A képviselő szó hétköznapi jelentése pedig azt hiszem mindenki számára világos. Nem arról van szó, hogy 7 ember számára privatizálva lett a város ügye, hanem a képviselőknek a város egészének érdekeire figyelemmel, a lakossággal kapcsolatot tartva kell(ene) dolgozniuk.

Megjegyzem, évi egy alkalommal számot is kell adniuk tevékenységükről a választók előtt. Mivel 25 nap múlva időközi választással véget ér a mostani megbízatásuk, még azt megelőzően kell(ene) ezt megejteniük! Közülük a polgármester a legfontosabb (képviselőnek számít ilyen értelemben), hiszen teljes munkaidőben, főállásban látja el a feladatát. Az ő tárgyszerű (?) beszámolóját várom emiatt a legnagyobb érdeklődéssel.

Azt pedig polgárként kötelezően elvárom, hogy a hétfő délutánra összehívandó ülés tisztességesen meghirdetésre kerüljön. A képviselőknek pedig ezúton javaslom, hogy minden – eddig jogászkodó tili-tolival elodázott – nyitott kérdést sürgősségi és módosító javaslatként péntek délig újra nyújtsanak be és vessenek véget annak az állapotnak, hogy a helyzetével visszaélő polgármester eddig az orruknál fogva (meg)vezette őket és lényegében impotens, tehetetlen társaságként nevetségessé tette a képviselő-testületet a város lakossága előtt. Hisz a bolond is látja, hogy mindent saját érdemeként tüntet fel, szabadon költi újraválasztási kampányára a város pénzét s mivel nem működik a normális nyilvánosság, egyoldalú propagandáját a lakosság jelentős része el is hiszi neki.

(A nyilvánosság hiánya miatt, sajnos a teljes eddigi képviselő-testületet súlyos felelősség terheli. A csepregi Mutyiland elemzése majd később…)

Ahogy anno Deák Ferenc mondta, a mellényt előbb végig ki kell gombolni, hogy aztán majd szeptember 25-én tisztességesen újra lehessen azt gombolni. És nem titokban, “sub rosa”, hanem teljesen nyíltan:

sub rosa

Azt javaslom minden a város ügye iránt érdeklődő polgárnak, hogy a szabályosan meghirdetett ülésre – ha lesz ilyen – minél többen menjünk is el, hogy ne csak közvetetten lássuk-halljuk, hogy ott mi történik! Ha már az élő közvetítést nem sikerült 2009 óta megoldani…

A liptói Szentiván

Liptovský Ján, magyarul Szentiván községtől délnyugatra emelkedik a Hrádok nevű hegy. Már a neve is elárulja, hogy régi várhelyről van szó.

Bogomér, a későbbi Szentiványiak őse 1263-ban kapta meg IV. Béla királytól a Magas- és az Alacsony-Tátra közti, Vág-völgyi birtokát. A liptói nemesség jó ismerője, Majláth Béla szerint ezt követően várat is épített itt, ahol még IV. László király is megfordult volna 1287-ben, szepességi harcai közepette. Sajnos a feldolgozás során Majláth nem adta meg a várra vonatkozó adat okleveles forrását s egyelőre a vár maradványairól sem tudunk közelebbit. Az adatot a felföldi várak avatott kutatójának, Karczag Ákosnak köszönöm!

A helyszín a második katonai felmérés térképén:

Szentiván 2

Mai térképen:

Szentiván-Hrádok tp1.

A hírhedt táblázat

Nem vagyok egy torreádor-típus és természetesen nem vörös posztót akartam felmutatni a néha dühödt bikaként megnyilvánuló ún. közvélemény előtt. Muszáj azonban itt is közzétennem az állítólag sokaknál a biztosítékot kiverő táblázatomat. Tegnap délelőtt a magam számára készítettem munkaanyagként, de spontán ötlettől vezérelve megosztottam azt a Facebook-oldalamon is.

A személyesen érintettek reakcióiból le kellett szűrjem azt, hogy a túlzottan egyenes és nyílt fogalmazás, amiről az Istennek sem bírok leszokni, nem mindig célszerű. Viszont mint őszinte és igazságkereső ember – azaz anti-politikus, nem bírok kibújni a bőrömből. Hozzáteszem, nem is akarok!

értékelés 2.jpg

A két legutóbbi és legkeményebben kritizált versenytársam, nyilván megérti, miért írtam azt, amit. S szerintem ők meg sem sértődnek. A zöld szín azt jelenti, hogy – magammal együtt*, őket ítélem a leginkább alkalmasnak arra, hogy Csepreg sorsán jó irányba változtassunk.

Szeretném ha a zöldek száma szaporodna az előttünk álló négy hétben!

* mivel indulok képviselőjelöltként, nem hagyhattam ki magamat sem, valamiféle illem vagy szerénység jegyében

Ajtók

Csepreg történelmi Fő-terének egyik jellegzetes saroképülete a 26. szám alatti ún. Czigli-ház. Régi térképek tanúsága szerint valamikor az 1910-es években épült, még a ferencjózsefi boldog békeidőkben.

Mivel Csepreg történetének ez a része gyakorlatilag ismeretlen és feltáratlan, nem tudjuk ki volt a névadó, építtető (?) Czigli. Talán a Bükön is birtokos Ziegler család neve rejtőzik a magyarosan, korabeli helyesírás szerint cz-vel leírt Czigli név mögött?

Egy biztos, a napokban a polgármesteri újraválasztási kampány keretében – a város pénzén – új, az épülethez nem illő, nehéz cserép héjazat került a házra és igényes munkával elkészült korabeli külső nyílászáróit is műanyagokra cserélték.

14039894_1104894422924943_7164102097089502610_n

Szisztematikusan folyik a múlt elpusztítása! A jórészt impotens és alkalmatlan személyekből álló képviselő-testület magas lovat adott a vak bányaló bátorságával haladó, a város értékei iránt közömbös, voluntarista, akarnok polgármester alá.

Éppen itt az ideje, hogy Csepregen élő, a város hagyományait tisztelő emberekből álló új képviselő-testület jöjjön létre,  a városért tenni akaró és tudó új, alkalmas polgármester vezetésével. Ha mást nem is, ezt az esélyt a képviselő-testületet feloszlató, amúgy az előző évek pangásáért a bukott polgármesterrel közös felelősséget viselő képviselőknek köszönhetjük.

A Vlasich Krisztián által közzétett fotó szépen mutatja  a különbséget a százéves, igényes belső ajtó és az oda nem illő új műanyag között. Minden kedves olvasóm ízlésére bízom annak eldöntését, melyik képvisel igazi értéket?

14107854_1104894662924919_3332487917133212005_o

Szomorú, de a bukott polgármester által Szombathelyről ide hozott, rádióbemondóból lett –  jelenleg szombathelyi lakosként csepregi képviselőnek készülő – városgondnok még a régi, értékes ajtó pusztulásáról sem tudott. Velem együtt tapasztalta meg, hogy azt időközben tűzifa céljára felaprították. Ez a Vlasich-féle “fejlődés”… Pedig egy helyi asztalos vállalta volna a régi ajtó felújítását, egy reménybeli visszaépítés érdekében.

Az elpusztított régi ajtó:

Czigli-ház kapuja

Alapvető fordulatra lesz szükség!

Ahogyan kezdődik a választási kampány, egyre több emberrel találkozom s egyre több csepregivel váltok szót. Jól esett hallanom, hogy volt olyan, aki szerint a tanultság az egyik legfontosabb szempont a számára a választásnál. Természetesen más dolgok is fontosak. Nyilván nem hátrány az sem, ha valaki képes józan mérlegelésre, kompromisszumok megkötésére.

Ha engem kérdez valaki, én a kreativitást, az egyenességet és a bátorságot tartom fontosnak. Talán közismert rólam, hogy eddig is kifejezetten rühelltem a nagyképű, képmutató embereket. A gerinctelen helyezkedőket meg pláne. Mivel az ember alaptermészete olyan 6 éves kora körül fixálódik, ne is tessék arra számítani, hogy megváltoznék. Erélyes, egyenes fellépés várható tőlem s ha ott leszek a város új vezető testületében, akkor alapvetően meg fog változni sok minden! Némi önkritikával kijelenthetem, egyfajta jó értelemben vett türelmetlenségben és erőszakosságban – röviden erélyben – valószínűleg felülmúlom versenytársaim többségét. Talán tájékozottságban és meggyőző képességben sem az utolsók között kullogom.

Alapvető és döntő változásokat ígérek! Például mindkét számomra elfogadható pm-jelöltnek megmondtam, akkor támogatom őket, ha bátor változtatásokat helyeznek kilátásba. Én a helyükben a lakosságot évi 12.000 Ft-al igazságtalanul terhelő kommunális adó eltörlésével kezdeném s mint képviselő, haladéktalanul kezdeményezni is fogom azt. Ahogyan Bükön már most sincsen, úgy ebben mi is követni fogjuk keleti szomszédunkat!

(Mindezt csak azért írtam le itt és ma, mert nem szeretném az újraválasztásáért kampányoló bukott polgármester ígéretei közt olvasni, az eredeti ötletgazda feltüntetése nélkül!)

Helyi rendszerváltozást ígérek, mert szükség van rá, hogy sokkal jobban és tisztességesebben menjenek a dolgaink. A szerintem dicstelen Háromi-Király-Vlasich korszak (2006-2016) helyi alkotmányát kidobjuk, helyette újat és jobbat vezetünk be.

A Széchenyi-kút díszkivilágításának jobb oldala évek óta “ideiglenesen” letakarva:

Széchenyi-kút

Erre ki tudja miért, nem jut figyelem? Megjegyzem, jó volna az építmény járda felőli, ellenkező – jelenleg üres – oldalán Lázár Jenő régészről, a kút eredeti építtetőjéről, a sághegyi bazaltbánya valamikori tulajdonosáról is egy emléktáblával megemlékezni. Mindez jó alkalmat nyújthatna Csepreg és Magyarország 20. századi történelmének elemi megismeréséhez is.

A század választása

Ma folytatom a csepregi képviselő-jelöltek elemzését. A cím ötlete onnan van, hogy saját kisorsolt számom éppen megegyezik a századunkéval. Ebből máris lett egy matrica:

21. század

Hasonló kreatív ötleteket várnék, mint választó a versenytársaimtól is. Az ugyanis jó dolog, ha valaki friss, eleven szellemmel rendelkezik.

Vajon kell-e tapasztalat, vagy legjobb mindig mindent a nulláról kezdeni? A válasz nyilván középen van! Botorság lenne kidobni az ablakon a felgyűlt tapasztalatokat, de állandó megújulásra is szükség van. Mint mindig, én elvi alapon állok most is. Megvan a rendelkezésre álló listából, hogy én magam kiket látnék legszívesebben az új képviselő-testületben. Persze az egy az egyben aligha fog megvalósulni, de finoman segíteni fogom az általam megfelelőnek vélt jelölteket.

Természetesen számolok azzal is, hogy mások is be fognak majd kerülni. Sőt, ad absurdum azzal is, hogy esetleg zömmel általam kevésbé szerencsésnek tartott személyekre esik majd a tisztelt választók szavazata. Egy biztos, mindenkivel együtt kell tudni működni! Azzal a 17 jelölttel is, aki majd nem fog ezúttal az élbolyban végezni. Hisz legalább azt becsülni kell mindenkiben, hogy érdeklődést mutat a közügyekben való részvétel iránt – ami valljuk be, nem mindig habos torta!

Hogy rögtön talányos legyek, a mai 7 tagú testületből, a polgármester-váltás mellett, mindössze 2 képviselő újbóli bekerülését tartom kívánatosnak.  A négy új között pedig természetesen magammal is számolok, mint a talán leggazdagabb eddigi önkormányzati tapasztalattal bíró jelöltek egyikével. Különösen azért, mert noha eddig három ciklus van mögöttem, de mind a háromban ellenzéki pozícióban voltam, tehát nem igazán tudtam mindazt megvalósítani, amit Csepreg érdekében kívánatosnak tartottam volna s most is annak tartok.

Most egy a jelenleginél alkalmasabb új polgármesterrel vállvetve, talán sikerülni fog megvalósítani a 21. századi Csepreg álmát! (mondják, hogy idealista vagyok – igen, az is vagyok!)

A jelöltek elemzése (1.)

A 32 nap múlva sorra kerülő csepregi időközi önkormányzati választás jelöltjeit több megközelítésben is vizsgálhatjuk. Íme egy abc-lista az életkor feltüntetésével:

Balikó Gábor (43)

Dr. Dénes József (56)

Enzsöl László  (50)

Egervári Zoltán  (47)

Dr. Erdősi László (65)

Hárominé Orbán Erika  (54)

Horváth Gábor  (44)

Horváth Zoltán  (27)

Horváth Zsolt  (54)

Király Árpád  (61)

Kissné Krály Mária  (54)

Kovács András   (53)   PM-jelölt

Nagyné Holpár Andrea   (39)

Oláh Imre  (47)

Pócza-Kosztur Renáta  (31)

Rabi Imre  (47)

Ridavits Tibor (45)

Sárdy Tamás  (51)

Dr. Szabó Bálint  (34)     PM-jelölt

Szarka Anikó  (37)

Tájmel Tamás  (43)

Varga Dániel   (22)

Vlasich Krisztián  (41)     PM-jelölt

Ziembicki Erzsébet (55)

(vastag betű: volt már képviselő, dőlt betű: volt már képviselőjelölt)

A feloszlott testület 7 tagján kívül indul 3 már tapasztalatot szerzett és négy korábban már próbálkozó jelölt. Tíz teljesen új, a helyi közéletben frissen jelentkező személy is van a listán.Utóbbi tény örvendetes!

Ha csoportosítani kívánjuk a neveket, akkor Vlasich Krisztián polgármester-jelölt körül van egy 7 fős csapat. Velük szemben vannak az oszlató 4-ek (egyesek nyilvánvaló Vlasich-kritikám miatt engem is hozzájuk számítanak) és más “ellenzéki” jelöltek. Utóbbiak azonban – egyelőre – nem alkotnak csapatot.

A legtöbb kérdőjelet azok okozzák az elemző számára, akik közmegítélés szerint Vlasichot támogatják ugyan, de nem fértek be annak csapatába. Őket vajon mi motiválja?

kis-diktator

(folyt. köv.)