Seuso-ügy: Katalin szerződése

A későbbi Somogyi Lajosné, Sümegh Józseffel való munkakapcsolata idején még csak Katalin, kétségtelenül alapvető szerepet játszott a Seuso kincsek legújabbkori történetében. Ha igazat mondott, akkor a legfőbb kérdésekről az általa elmondottak és leírtak a legfontosabb forrásaink.

Nem tudhatjuk biztosan, hogy igazat mondott-e, mert előttem ismeretlen okból (megsértett becsületből vagy csupán hiúságból?) nem vállalt poligráfos vizsgálatot. Felmerül azonban, hogy mi okból tette volna ki magát éveken keresztül a rendőrség és a sajtó érdeklődésének, ha igazából nem tudott többet annál, mint amit elmesélt. Tehát a szerepe kimerült volna abban, hogy 1976 szeptemberében segített Sümegh Józsefnek a kincs két régi bőröndbe rakott kisebb tárgyainak másodlagos elrejtésében?

Komolyan számolt az akkori illetékes minisztérium által 2000-ben kitűzött 10 Millió Forint találói jutalom megszerzésével s ennek érdekében kezdetben jól is indult kapcsolata a rendőr nyomozókkal s persze személyes ismerősével, Cserményi Vajk 2003 januárjában elhunyt székesfehérvári régésszel is. Utóbbival két éven át tartó közös nyomozásba is kezdtek. Nehezítette a folyamatot a már kezdettől sejthető antipátia és bizalmatlanság Katalin, illetve az ügyet gondozó miniszteri biztos, Bánkútiné Hajdú Éva, valamint Nádorfi Gabriella régésznő között.

Katalin ránk maradt feljegyzéseiből az olvasható ki, hogy haláláig megtartotta a kulcsfontosságú információit, azokat nem akarta “ingyen” kiadni, csak csepegtetett belőlük – hátha valamelyik mellékesen elrejtett darab előkerülésével is megkapja az egyetlen tárgy felmutatójának ígért 10 Milliós jutalmat.

Ahhoz, hogy kiterítse lapjait, egy jogilag kötelező érvényű szerződést szeretett volna kötni a miniszteri biztossal 2004 őszén. Ebből már idéztünk egy fontos részletet, ismét ide teszem:

szerződés vége

Nem ez az egyetlen érdekes kitétel azonban a szövegben! Tudni kell, hogy ekkor már Katalin tisztában volt azzal, hogy nagyon minimális ideje van hátra, súlyos betegsége ugyanis a végső stádiumba lépett. Az is bekerült emiatt a pontok közé, hogy amennyiben a kutatás idején már nem élne, akkor a férjét, Somogyi Lajost illeti meg a találói jutalom.

A 7. pontban kiköti ugyanis: “amennyiben az általa megjelölt helyen történt … feltárás során más ezüst, vagy más értékkel bíró tárgyat találnak, az összérték függvényében és annak arányában a Minisztérium külön találói díjat fizessen meg számára.” (kiemelések tőlem)

Tehát az egyetlen bizonyító erejű tárgyért járó 10 Millión felül, a még előkerülő további tárgyak után, azok értékével arányosan is jutalom illette volna meg a szerződés tervezete alapján!

Más kérdés, hogy ez a szerződés végül nem jött létre s aztán Katalin sírba vitte azon pont ismeretét, amitől 2004-ben az eredményt elérni remélte. Tehát nagyon is van még mit tovább gondolnunk…

(folyt. köv.)

a_seuso_kincs_foto_dabasi_andras_kardos_judit_0

(forrás: Magyar Nemzeti Múzeum)

A Seuso kincsek sorsa

Ha én újságíró volnék és a Seuso kincsek ügyéről szeretnék valódi újdonságokkal szolgálni, okvetlenül interjút készítenék az egyetlen elérhető közvetlen tanúval, Lelkes Ferenccel. Őt ugyanis – szemben az ügyben 30 éve nyomozó rendőrség érthetetlen titkolózásával – nem terheli semmilyen titoktartási kötelezettség. Amit tud, már régen és kimerítő részletességgel elmondta a rendőrségnek és a legfontosabb részletekről több alkalommal beszélt a nyomtatott és az elektronikus sajtóban is – de sejthetően annál sokkal többet tud!

A másik alapvető jelentőségű tanú, Katalin 2006-ban elhunyt (egy vele készült hangfelvétel, melyen sok mindent elmondott, lappang vagy eltűnt).

Hogy érthető legyen a dolog, íme egy ábra arról, hogyan látom most a két egymással forrásukat tekintve valószínűleg összefüggő, de különböző helyen és időpontban megtalált kincs sorsát:

Seuso kincsek sorsa 2019

Természetesen a jelen teendőit illetően a fő kérdés az, sikerül-e azonosítani az 1976-ban megtalált “alagutat”? Ha igen, akkor kiderülhet, jogos-e a feltételezésem arról, hogy az ott talált nagy mennyiségű tárgy zöme még most is ott van.

A Sümegh által másodlagosan elrejtett tárgyak keresésére legutóbb 2017 őszén az azóta elhunyt Nádorfi Gabriella régész kolléganőm tett – egy eredménytelen – kísérletet. A negatív eredményből kétféle dolog következhet: vagy nem jó helyen kereste, vagy utóbb Sümegh máshová vitte, eladta (?) azokat a darabokat.

pink

Gara-Gradina

Nemrég érdekes légifelvételt kaptam Jászai Balázstól (Civertan Bt.), azzal a kérdéssel, hogy vajon tőlem származik-e a képen látható jelenség meghatározása:

Gara-Gradina lf

Ugyanez a terület egy műholdképen:

Gara-Gradina 20123

Világosan kivehető egy kb. 40 x 30 m-es ovális védett területet övező 15-17 m széles árok s az annak külső szélén a kidobott földből képződött töltés (régész kollégáim némelyike által használt helytelen kifejezéssel: “külső sánc”).

Mindez topográfiai térképre jelölve:

Gara-Gradina tp

A helyet a délszláv Gradina (várhely, várrom) szóval jelölik a Bajától délkeletre eső Gara lakói. A község határának déli szélére esik. A középkorban valószínűleg egy az akkori Bodrog vármegyéhez tartozó Kajánd nevű településsel számolhatunk itt.

A Gradina fekvéséből, formájából és méreteiből következően, egy Árpád-kori “preklasszikus” nemesi várral számolhatunk itt is. Igazából a Duna-Tisza közén ez lesz az első ismert példány ebből az országszerte elterjedt, viszonylag kis méretű és általában teljesen ismeretlen történetű vártípusból. Egyelőre még csak a levegőből észleltük!

Napról-napra gyarapodó tudásunkat jó volna közkinccsé tenni (nem csak egyesével “csepegtetni”), ennek objektív anyagi feltételei azonban egyelőre hiányoznak. Ezt csak azért írom le, mert nem díszítőelemként teszem rövid írásaim végére az alábbi felhívást. Számítanék olyan Maecenas-hajlamú és együttműködésre képes közintézmények, tőkeerős magánszemélyek, alapítványok jelentkezésére, akik támogatnák a  Kárpát-medence közel 9000 várával és erődített helyével kapcsolatos – teljességre törekvő s minden eddigi ismeretünket egybefogó – gyűjteményem közkinccsé tételét. A történelmi ország szétesésének jövő évi 100. évfordulójára illene a magyar tudományosság összes eddigi eredményét egy csokorba gyűjtve megjelentetni! Ehhez a nyersanyag az ország közgyűjteményeit messze felülmúló mértékben nálam van. A szomszéd országok nem egy várhelyéről is általam értesülnek még a területüket amúgy jól ismerő helyi kutatók is. Summa summarum, ki kellene használni és közkinccsé kellene tenni azt a tudást és ismeretanyagot, ami nálam az elmúlt évtizedek munkájának eredményeképpen összegyűlt. Rengeteg fölösleges, talmi dologra van forrás. Mi volna, ha egy valóban nemzeti, sőt nemzetközi jelentőségű Kárpát-medencei “vártopográfiára” is jutna?

pink

Nagynyárád-Templomdomb

A mohácsi-síkság nyugati peremén emelkedő dombon az első katonai felméréshez tartozó országleírás szerint a templom mellett régi török sáncolás (“alte türkische Verschanzungen”) látható. Az adatra a helyszínt bejáró és azt vázlatosan felmérő Blum András hívta fel a figyelmemet.

Közel 9000 helyet tartalmazó gyűjtésemben eddig nem szerepelt, mivel az országleírást eddig senki sem jegyzetelte ki kellő részletességgel. Pedig egy jó megtartású erődítés maradványáról van szó:

Nagynyárád templomtól keletre

A védőárok egy nagyjából ovális, 70 x 45 m-es területet határol, régen itt volt a falu temetője.

Nagynyárád tp1

A Bing Maps műholdképén:

Nagynyárád-Templomdomb bm

Nagy kérdés, vajon mely korszak miféle erődítménye volt itt? A “török sáncolás” – mint tudálékos népi elnevezés – természetesen csak annyit jelent, hogy valami régi dolog. A ma álló templomról nem tudjuk, vajon a középkori templom helyén áll-e? Tájolásából következően ez könnyen előfordulhat. Az sem kizárt persze, hogy a középkori nyárádi templom valamivel keletebbre, az árokkal védett terület közepén állt. Utóbbi esetben középkori templomerődítést feltételezhetünk. Ezt támogatja, hogy utóbb temető lett belőle. Persze az sem lehetetlen, hogy egy korábbi vár területére csak utóbb épül be egy templom. Sőt, ha csak a mai képet vesszük alapul, formailag akár késő középkori castellum helye is lehetne a mai helyen lévő plébániatemplom közvetlen szomszédságában. Ennek némiképpen ellene szól azonban, hogy a falu fő birtokosai 1235 óta a pécsi püspökök voltak, akiknek a szomszédos Mohácson állt kastélya s nem tudunk nyárádi építkezésükről.

Summa summarum, véleményem szerint leginkább a belsejében feltételezhető középkori templom erődítése jöhet szóba a “török sáncolás” magyarázataként.

pink

Nagy-Magyarország kontúrja

Mostanában ritkán szólalok meg közéleti (görög eredetű szóval: politikai) kérdésekben. Ma is csak szőrmentén, egy történelemmel kapcsolatos emlékmű, az Alkotmány utcába a trianoni béke 100. évfordulójának meggyászolását szolgáló, kőbe vésett helységnévtár és örökmécses ügyében. Mindez a “nemzet sírja” képzetét idéző, közel 100 m hosszú, a keleti végén 4 m mély árokban lesz elhelyezve a “nemzeti összetartozást” jelképezendő.

A rengeteg önellentmondás között csak elöljáróban említem, hogy jelenleg már Alkotmány sincsen, hiszen pártunk és kormányunk a német mintát szolgai módon lemásolva, Alaptörvény néven léptette életbe saját tákolmányát.

A műmagyarkodás jegyében régóta sulykolják a két háború közti irredenta propagandát. Hülyítik a magyar népet egykori birodalmunk és régi nagy dicsőségünk feltámasztásának délibábos dumájával. Mindez persze a realitások fényében röhejes, de néphülyítő maszlagnak azért megfelel.

Ami miatt “tollat ragadtam” a témában, az csak annyi, hogy a párt- és kormánypropagandisták sokszoros öngóljára mutassak rá. Ugyanis még a saját anakronisztikusan nacionalista, irredenta – a 21. század elején már nevetséges  – logikájukat sem tudják követni. Ha következetesek volnának, akkor az 1918 előtti Magyarország (“Szent István koronájának országai”) valamennyi települését sorolnák fel. Azét az országét, melynek kontúrja a közismert Nagy-Magyarország térképeken és matricákon látható.

Nem ezt tervezik azonban, hanem eltekintenek a térképen fehérrel kitakart 8 horvát-szlavón megye településeitől:

Magyarország címerekkel kisebb

Ergo, még a saját műmagyarkodó, szomszédainkat körkörösen ellenünk hergelő logikájukat sem tudják követni. Vagy ezentúl a trianonos matricákról is levágják a történelmi ország délnyugati részét?

Jelzem, a horvát nacionalistákat még e terület nélkül is bosszantják. A Muraköz és a Drávaköz ugyanis őszerintük jogos horvát területek.

Csak kérdem: nem kellene esetleg a realitások világába visszatérnie a magyar politika alakítóinak? Mi volna, ha  a szomszéd népekkel való kiegyezés, a történelmi megbékélés felé vennénk az irányt? Esetleg szembenéznénk a saját múltunkkal s megpróbálnánk megérteni azt? Netán elkezdhetnénk tárgyilagosan és őszintén beszélni?

Azt hiszem, erre majd csak a szükségszerűen előttünk álló rendszerváltozást követően fog sor kerülni! A világ folyamataival ugyanis nem lehetséges tartósan szembe menni. A mostani műmagyarkodó, köldöknéző politika káros és sehová sem vezet. Azok voltak s azok lesznek a jövőben is a sikeres korszakaink, amikor hazánk a nagyvilág pozitív fejlődésével egy irányba húzott (reformkor, 1867-1918 közti “liberális” korszak, részben a konszolidált kádárizmus és a “harmadik köztársaság” időszaka 2009-ig).

pink

Csepreg-Malomkert

Ma az ország legkisebb feltételezhető (még kutatatlan) földhalomváráról lesz szó, a Csepregi Sport Egyesület pályái melletti ún. Malomkertben (utóbbi egy az akkori Kis-Répcén a 19. század első felében még működött, napjainkra elfeledett vízimalomnak köszönheti a nevét).

A várhelyet vizuálisan kettéosztja a sportpálya betonkerítése. Az Európai Unió támogatásával zajló, már majdnem kész újra-parkosítás eredményét szombaton szemléltem meg. Íme a kis motte-domb 2019 tavaszi állapota:

 

 

A mellette látható információs táblára ingyen megírtam az alábbi szöveget:

“A Malomkert dombja

Árpád-kori edénytöredékek kerültek elő az alacsony földtöltéssel övezett mesterséges domb területén. Fából épült nemesi toronyvár állhatott egykor a domb tetején és a rajzon látható töltés az azt védő – napjainkra feltöltött – széles vizesárok külső szélét jelzi. A dombot kb. 100 évvel ezelőtt belekomponálták az út szemközti oldalán álló Rothermann-kastélyhoz kapcsolódó parkba. Akkortájt alakulhatott ki a terep jelenlegi formája. Ez magyarázza, hogy a fasor éppen ide irányul.

A hasonló helyeket földhalomvárnak (nemzetközi néven motténak) hívjuk. Európai virágkoruk a 11-12. század, amikor Magyarország területén is épültek. Ma ismert legkisebb méretű példájuk ez a régészeti lelőhely. A kis várat legkésőbb 1300 táján felhagyhatták és a birtokosok a mai kastély előzményét jelentő épületbe költözhettek.

A vár építése a mai csepregi alsóváros középkori birtokosaihoz, a II. Géza korában (1141-1162) hazánkba költözött német Albrecht és Gottfried lovagoktól származó Frankói Gős család tagjaihoz köthető.

A dél-németországi Kanzach mottéjához hasonló, 6 m oldalhosszúságú, 4-5 szintes torony állhatott a dombon.”

A városháza illetékes munkatársától azonban kaptam egy emailt, hogy mivel nem kapták meg (?), sajnos másik szöveggel került megvalósításra.

Remélhetőleg az általam ugyanakkor elküldött alaprajzi felmérés nem fog lemaradni az információs tábláról:

Csepreg-Malomkert

 

A felmérésen látható egyenes vonal a labdarúgó pálya kerítése. A körtöltés 1997-ben még mérhető délkeleti sarkát a modern térkövezés eltüntette.

Ugyanekkor elküldtem a dél-németországi Kanzach vár-rekonstrukciójáról is két képet, abból a célból, hogy nagyjából hitelesen lehessen érzékeltetni, hogyan nézhetett ki a csepregi építmény  is:

 

 

A “polgárbarát”, “európai” ügyintézés kapcsán még annyit jegyzek meg, hogy kértem a projekt-felelőst, küldjön egy akár telefonnal is elkészíthető képet a motte kihelyezés előtt álló, de előttem még ismeretlen tartalmú információs táblájáról. Visszaírt, hogy azt csak személyesen tekinthetem meg (tényleg nem akarok ma politizálni: de mégis hogyan képzelik el ezek az emberek a  jövőjüket? Vagy csak a carpe diem jelszavával élnek?). Nem személyes sértettség szól belőlem, hanem annak az igénye, hogy a közpénzből fizetett embereknek szolgálniuk kell(ene) minket. Engem is, meg Önt is, kedves olvasó!

Tényleg nem értem, miért nem lehet normálisan intézni még a politikától elméletileg független dolgokat sem. A tábláról, ha majd hozzájutok, ugyanitt ismertetni fogom a véleményemet.

pink

 

Béla király udvarháza

Már több alkalommal is írtam a Vas megyei Hegyfaluról, a községen átvezető régi főút mellett emelkedő impozáns dombról. Például:

https://www.vasmegyei-varak.hu/magyar/oldalak/hegyfalu/

Képe a szomszédos kertek felől, háttérben a Szent Kereszt titulusú plébániatemplom tornya (melyről sajnos nem maradt fenn középkori adatunk):

Hegyfalu motte.jpg

Régészetileg még kutatatlan, érdekes helyszín, hiszen a krónikák tanúsága szerint 1063. szeptember 11-én – egy még Dömösön bekövetkezett súlyos baleset következtében – itt, a Kőris patak melletti királyi udvarházban halt meg I. Béla király.

A kiváló hadvezérként ismert uralkodó, éppen egy német támadást kivédendő vonta össze hadait a mai is fontos főutak kereszteződésénél található Hegyfalu mellett. Nevéhez köthetők az 1051-ben és 1052-ben III. Henrik császár támadásait visszaverő sikeres harcok, majd 1060-ban a belviszályok idején több csatában legyőzte bátyja, I. Endre  (András) német és cseh segédcsapatokkal kiegészült seregeit is. Ő verte le 1061-ben Székesfehérváron az utolsó pogánylázadást. Értékálló ezüstpénzt veretett. Rövid uralkodása – vagy még azt megelőző hercegsége idején alapította a szekszárdi és (egy vitatott adat szerint) a kolozsmonostori bencés apátságot.

A “Bölény” ragadványnévvel is illetett király Somogyi Győző által elképzelt portréja:

I. Béla SGy

Megjegyzem, Vas megyében sem ez volt az egyetlen királyi udvarház, a Sárvártól délre található Ikerváron is volt egy s nyugatabbra, Körmendtől nem messze, a Pinka menti Lovászad (Luising) és Karácsfa (Hagensdorf) közös temetőjében is áll egy a hegyfaluihoz és az ikervárihoz megszólalásig hasonló motte (földhalomvár).

Hogyan kell elképzelni ezek korabeli képét? Talán jövőbeli régészeti feltárások majd elárulnak róluk ezt-azt. A jobban ismert nyugat-európai példák alapján az uralkodói hatalmat jelképező mottékon álló lakó(?) tornyok közelében lakomák tartására és külföldi követek fogadására egyaránt alkalmas – trónteremként is igénybe vehető – nagytermek, lakó- és gazdasági épületek (magtárak, istállók) állhattak. Az udvarházakhoz mindenütt kiváltságos királyi kápolnák tartoztak. Ezek papjai közvetlenül az esztergomi érsek – mint királyi káplán – alárendeltségébe tartoztak.

Hegyfalu kapcsán – amennyiben templomának titulusa középkori eredetű, felvethető hogy talán Szent István-kori alapítás lehetett. Első királyunk ugyanis 1018-ban a Bolgár Birodalom akkori fővárosa,  a mai Észak-Macedóniában található Ohrid ostromakor szerezte meg a Szent Kereszt egy darabját.

Mindez a mai Béla nap kapcsán jutott eszembe. (Tudomány és politika összefüggései kapcsán meg csak annyit, ha a jelenlegi teljhatalmú monarcha elkötelezettje volnék, talán már meg is kezdődhettek volna a hegyfalui feltárások. De persze távol áll tőlem a jelenlegi rezsim ún. értékrendje, a napi szintű lopás és a folyamatos gátlástalan manipuláció, hazudozás.  A műmagyarkodást sem keverem össze a normális és természetes patriotizmussal, a múltra pedig nem az aktuális harácsolási és önkényuralmi érdekek kiszolgálójaként tekintek. De ezeket tényleg csak zárójelben jegyeztem meg! Bízom abban, hogy előbb-utóbb a mi hazánk is – például Ausztriához és Szlovákiához hasonlóan – újra szabad, európai, demokratikus ország lesz, jogállam, törvény előtti egyenlőséggel és szociális piacgazdasággal, s az új Magyar Köztársaság, a történelem sérelmein felülemelkedve, a szomszédaival is békében és barátságban fog élni. Amihez persze újra méltóvá kell válnunk legkiválóbb elődeink gondolataihoz s tetteihez! Történelmünket is egyszer majd normálisan ki- és átbeszéljük! Megértjük, felfogjuk és helyesen értelmezzük. A németek például már túl vannak ezen, mi még nem.)

mecenatura

Hogyan találhatták meg az alagutat?

Katalin, Sümegh elbeszéléseinek ránk örökítője több újságírónak és rendőrnyomozónak is elmesélte a Seuso-kincs felfedezőjétől hallottakat. Legalaposabban a mai is aktív Tóth Sándornak mondta el a részleteket, aki egy sor interjút készített vele. Az interjúk eredetileg a Zsaru című rendőrségi magazinban láttak napvilágot, később pedig az Árgus című folyóiratban, egy csokorba gyűjtve is megjelentek.

A rendőrségi nyomozást vezető Vukán Béla sokáig hitt Katalinnak, de aztán megingott a bizalma, végül meg is szakította vele az együttműködést. Hasonlóképpen járt el a kincs ügyével foglalkozó Bánkútiné Hajdú Éva miniszteri biztos is. Mondhatnánk: lehet, hogy igazuk volt. Sokáig magam is hasonló nézeten voltam, mesének tartottam a Katalin által elmondottakat, mert egy egyszerűbb és életszerűbb, tehát hihetőbb – más tanúk információira támaszkodó – forgatókönyvvel számoltam. Katalin történetéből ugyanis az következik, hogy amennyiben igaz, akkor egy nagy kiterjedésű föld alatti járatrendszerrel kell számolnunk, melyet azonban a mai napig sem ismerünk.

Meg ugye az alagút-történetek általában légből kapott fantáziatermékek! Általában biztosan azok, de azért bőven vannak kivételek is. Elég talán a tavaly év végén újra felfedezett és dokumentált, a szárhegyi bányával közvetlenül szomszédos polgárdi határba eső, Somlyó-hegyi alagutakra, vagy a Szárhegy északkeleti lábánál található, 1938-1954 közt működött ólombánya több szinten elhelyezkedő, helyenként labirintus-szerű alaprajzot mutató járataira gondolnunk.  Miért is ne lehetne a kettő között egy további járatrendszert feltételezni?

(azokra a kombinációkra, melyek a most ismert alagutak és a kincs esetleges kapcsolatát feltételeznék, most nem térek ki, mert ellentmondanak a Katalin révén ismert adatoknak!)

Mint az “ördög ügyvédje”, persze azonnal felvethetném, hogy a ma is művelt hatalmas szárhegyi bányagödör falai sehol sem tártak fel nagyobb járatrendszert! Magam természetesen főleg emiatt tamáskodtam a Katalin által elmondottak valóságtartalmát illetően.

Ebből a tényből vagy az következik, hogy nincs is további alagútrendsszer, vagy az keletebbre található! Magam most az utóbbi megoldásra voksolok, melyet okvetlenül meg kell vizsgálni! Katalin szavaiból világos, hogy ő akár Sümegh szóbeli elmondásából, akár abból, hogy azt a tervezett fuvar kapcsán konkrétan meg is mutathatta neki, ismerte az alagútrendszer bejáratának helyét. Azt is tudta azonban, hogy egy roppant egyszerű és érthető okból nem lehetséges újra megtalálni azt senkinek sem. Ő maga is csak vízszintesen ható gépi földmunka révén tudta volna azt feltárni – ugyanis valamikor 1976-2001 között nagy tömegű törmeléket, földet hordtak eléje.

Megvallom, ez a kézenfekvőnek tűnő magyarázat nekem is csak mostanában jutott az eszembe! Tehát 1976-ban még megközelíthető volt Sümegh József (és/vagy Brizs Károly, valamint Parti István juhász) számára, de 2001-ben, amikor Katalin felvette újra a fonalat, már nem!

Tehát úgy tűnik, Katalin nem ködösített, hanem igazat mondhatott! Ingyen azonban nem akarta a lényeget elárulni, csak morzsákat csepegtetett. Ha aláírják 2004 őszén a szerződést, napokon belül kiderült volna, van-e alagút, vagy nincsen. A dolog jelentőségéhez képest elenyésző költséget jelentett volna mindez. Végülis a magyar államnak eddig közel 14 Mrd-ba fájt a Seuso-kincs ügye. Az 1-2 napos gépi földmunka költsége pedig talán nem küldte volna padlóra az illetékes minisztériumot sem.

Majd elfelejtem, a címben ígértem választ arra, hogyan találhatta meg Sümegh (vagy más) a bejáratot. Már korábban is közöltem az elvi ábrát:

elvi vázlat

(Megjegyzem, az ábra tavalyi készítésekor még azt reméltem, hogy a szóba jöhető helyek sima vizuális megszemlélésével is rá lehet bukkanni a bejutás helyére. Hogy az utólag eléje hordott földtömeg miatt ez aligha lehetséges, csak most jöttem rá.)

Még egy megjegyzés: ha az illetékes szervek úgy gondolják, hogy esetleg pótolni kellene a 2004-ben elmulasztott gépi kutatást, szívesen állok a rendelkezésükre. Nem tudom ugyan, Katalin pontosan melyik helyre gondolt, de sejtem…

Nagy Ernő egyik légifotója a területről (2017):

DSCN0018 jav

mecenatura

 

Seuso-puzzle – összeáll a kép

Katalin 2003-ban mondta a Seuso-kinccsel kapcsolatban, hogy “a hozzá nem értő soha nem lelheti meg“. Ezt a mondatot tegnapig nem értettem meg! Azt hittem, valamilyen üres kivagyiságra utal, amit Katalin esetleg a vele együtt nyomozó régésztől – az azóta elhunyt Cserményi Vajktól – hallott. Van ilyesmi régészek között, meg más szakmákban is, hogy valaki piedesztálra emeli önmagát és a hozzá nem értők előtt misztifikálja a valójában nem is olyan imponáló szaktudását.

De rájöttem, hogy ez esetben nem erről van szó. Ugyanis van egy másik puzzle-elem is, melyet szintén nem tudtam hová tenni. 2004 szeptemberében készült szerződés-tervezet részlete a kinccsel foglalkozó miniszteri biztos és Katalin között:

szerződés vége

A pirossal aláhúzott mondatból a földásó gépet nem értettem, azt Katalin vajon miért kérte? Aztán tegnap leesett a tantusz!

Egyértelmű dolog, egy puzzle akkor van kirakva, ha minden elem a helyére került. Az is világos, hogy a helyes megoldás utólag mindig olyan, ami egyszerű és magától értetődő. Amikor már a birtokában vagyunk, fogjuk a fejünket, hogy erre mindeddig hogyan nem jöttünk rá? – hiszen egyszerű, mint a karikacsapás.

A nyomozás eddigi munkahipotézisei közül néhányat ki kell dobnunk, mert félre vittek bennünket. Tegnapig azt hittem, hogy Katalinnak Sümegh annak idején óvatosságból, teljes konkrétsággal nem mutatta meg az alagút-rendszer bejáratát. Azt is feltételeztem, hogy Katalin fontoskodott, illetve részben csak ámította Hajdú Éva miniszteri biztost és Vukán Béla nyomozót – akik aztán meg is szakították vele az együttműködésüket. Azt hittem, hogy a valóságos tudásánál többet sejtetett velük s miután erre úgymond “rájöttek”, meg is szakították vele a további kapcsolatot.  Pedig – tegnap döbbentem rá, óriási az esélye annak, hogy ők tévedtek.

Mindez természetesen kézzelfoghatóvá teszi a 30 éve megoldatlan ügy gyors lezárását, a kincs Katalin által ismert lelőhelyének feltárását (melyhez valóban gépre lesz szükség és ennek magától értetődő, pofon egyszerű magyarázata van). Rájöttem arra, hogy miért nem lelhette fel eddig senki sem – eddigi nyolc éves nyomozásom során én sem – a Katalin által ismert bejáratot (enyhítő körülmény, hogy a nyolcból 6,5 éven keresztül magam is Hajdú Éva és Vukán Béla mai szemmel téves megítélését osztottam, tehát esélyem sem volt a jó megoldás megtalálására).

Megkockáztatom, ha 2004 szeptemberében a miniszteri biztos asszony aláírta volna a szerződést, már akkor lezárult volna az ügy. Előkerült volna a kincs alagútban maradt része, a többi pedig ingyen Magyarországé lett volna.

A nyomozás feltehetően a végső szakaszába érkezett…

(folyt. köv.)

pink

 

Seuso logisztika (Katalin információi)

Ahogyan frissebb bejegyzéseimből látható, újra értékeltem a rendelkezésre álló adatokat s arra jutottam, hogy szét lehet szálazni a gubancot. Van egy 1976-ben talált “Katalin-féle” kincs és egy tőle függetlenül, azonos korú és stílusú tárgyakból álló, 1977-ben előkerült “Lelkes-féle” kincs (a mai ismert tárgyak ebből az utóbbiból származnak).

Az utóbbi lelőhely már megsemmisült, mert azon frissiben elbányászták. A Katalin több újságírónak és a rendőröknek is elmondott történetében emlegetett alagút-rendszer (labirintus) azonban a mai napig nincs meg. Logikailag ebből mi következik? Vagy eddig sikertelenül kerestük, vagy sohasem létezett. Magam az eddigi nyomozati anyag alapján az előbbire tippelek.

Sajnos Katalin 2006-ban elhunyt. Van azonban egy ember, akinek nagy részletességgel elmondott mindent, amire emlékezett. Most ő számít az ügy legfontosabb koronatanújának! Persze a többszörös áttétel miatt sok a félreértési és hibalehetőség, de ez mégis  az egyedüli esély arra, hogy megkíséreljük tisztázni a  dolgot. Katalin 2004 és 2006 között ugyanis őneki adta mindazt tovább, amit 1976-ban Sümeghtől hallott.

A sokszor elmesélt történetet most nem akarom megismételni, egyelőre csak a lelőhely hollétére koncentráljunk:

Szárhegy útvonal

A három kérdőjel valamelyikénél lehetett az a pont, ahonnan ideiglenes rejtekhelyre, a Borbély-pincébe kívánta volna szállítani Sümegh a “hatalmas ládákban” talált kincset egy titkos éjszakai fuvarral, Katalin ponyvás platójú kisteherautója segítségével.

Úgy kalkulált, hogy éjféltől hajnalig sikerülhet lebonyolítani a dolgot. Tekintettel arra, hogy 1976 szeptemberéről lehet szó, ez nagyjából 5-5 és fél óra időtartam. A szállítási útvonal 1-1,2 km. Ha mindez igaz, akkor vagy irdatlan méretű kincsről lett volna szó, vagy arról, hogy a platóra való felrakodás előtt még a föld alatti alagútban is viszonylag hosszabb távon (több száz méter?), kézben kellett volna vinni a nem kis súlyú tárgyakat. Kérdés, hogy mindezt miért egy fizikálisan csak korlátozottan hadra fogható nővel tervezte Sümegh?

További kérdés, hogy vajon miért tekintette akkor is és később – katonai bevonulása előtt – Sümegh ezt a pincét biztonságos rejtekhelynek? Talán azt feltételezte, hogy Brizs elárulhatta a gyilkosainak (pontosabban kiverték belőle) s félő, hogy azok el fogják onnan szállítani? Tehát máshová kell tovább vinni.

A történet folytatása: Katalin nem vállalta az életveszélyesnek ítélt fuvart, sőt meg is szakadt Sümegh-gel való “munkakapcsolata”. Az alagút-rendszerben megtalált kincs sorsáról csak találgatni tudunk. A leginkább valószínű lehetőség az, hogy a Brizs Károly 1976 szeptemberi halálához kapcsolódó válság elmúltával továbbra is a helyén maradt. Persze más forgatókönyv is előfordulhat… de én most csak az általam ismert adatokból kikövetkeztethető legvalószínűbbet említettem meg.

Hogy akár a rendőrség, akár régész kollégák (Nádorfi Gabriella, Mráv Zsolt) hol, mit és milyen eredménnyel kutattak, hivatalosan nem tudhatjuk. Annyi azonban jó eséllyel kijelenthető, hogy igazából semmit sem találtak.

A kérdés most az, megkísérelhetjük-e az alagút-rendszer újbóli megtalálását? Válaszom az, hogy persze – miért is ne? Körül lehet nézni a kérdőjelekkel jelzett térségben, vajon látható-e ott bármi olyan jelenség, amely föld alatti alagút bejáratára vagy egy függőleges irányú “bejutási (beszakadási) helyre” utal, mint amilyenről Sümegh Katalinnak beszámolt. Ha valaki talál ilyent, kérem – hogy az illetékes múzeumokon (Magyar Nemzeti Múzeum és a székesfehérvári Szent István Király Múzeum) kívül – engem is értesítsen! Vizuális tájékozódásra, vagyis arra, hogy nyitott szemmel járjon, mindenkinek – külön engedély nélkül – joga van bárhol, természetesen a bekerített és lezárt, külön táblával és kordonnal lezárt területeken kívül.

pink