Az Orbán-korszak (1998-2018)

A 20-21. századi magyar történelem tagolása majd igazából a következő generációk tankönyvei és történelmi tudata szempontjából lesz ugyan érdekes, mégsem árt pár sor erejéig foglalkozni vele. Főleg, hogy a jelenleg leginkább használt narratíva szerint, Orbánék felől nézve volna ugye a rendszerváltozástól a 2010-es “fülkeforradalomig” terjedő zavaros két évtized. Majd ezt követné a NER-nek elkeresztelt mai rendszer.

A demokrácia hívei szerint ugyanez a két évtized a magyar történelem eddigi leghosszabb – 21 éves – demokratikus időszaka volt. Az Orbánékat is, ki tudja milyen alapon részben demokratának tekintők (Sólyom, Bajnai, Merkel stb.) szerint persze a legutóbbi nyolc év is még demokrácia, csak annak egy sajátos változata… Orbán saját közismert meghatározása szerint illiberális, azaz szabadságellenes “demokrácia”. Megjegyzem, ebben is van valami, hiszen a választók egyszeri többségi döntése is létrehozhatja az önmagát örökösnek tekintő zsarnokságot (lásd Németország, 1933).

Magam úgy vélem, azoknak lesz igazuk, akik majd a Horthy-korszak (1920-1944), Kádár-korszak (1956-1989) mintájára Orbán-korszaknak fogják nevezni az utóbbi húsz évet. Az ezt megelőző tíz év, a még liberális Fidesz megalakításától az 1998-as hatalomra jutásig még csak az erő- és tapasztalatgyűjtés, a 180 fokos fordulat időszaka volt Orbán és csapata számára. 2002-ben pedig annyira elbízták magukat és túlbecsülték addigi hatalom-bebetonozó és uralmi törekvéseik sikerét, hogy mindenki számára váratlanul részben elveszítették a Magyarország feletti ellenőrzésüket.

A részben annak szól, hogy a fél ország azért az övék maradt, benne a fideszes szervezetté alakult Legfőbb Ügyészséggel és az államigazgatás számos területén általuk alapított, Orbán-janicsárokkal feltöltött hivatalokkal. Ilyen “félellenzéki” pozícióból azonnal létrehozták a fideszes alternatív valóságot a híveiknek sulykoló propaganda médiumokat, például a mai Hír Tv elődjét, vagy a valaha tényleg polgári értékeket hordozó Magyar Nemzet című napilapot is sikerült az egykori náci pártlapok – például a Der Stürmer –  szintjére levinniük.

Hogy szinte azonnal, már 2006-ban nem került vissza a teljes ország az uralmuk alá, az nagyrészt egyetlen embernek, Gyurcsány Ferencnek volt köszönhető. Akkor, pár hétig úgy tűnt, pozitív történelmi fordulatot vesz Magyarország sorsa. Megszilárdulhat a demokráciát helyreállító, Orbánék maffiaszerű, a két háború közti “keresztény-nemzeti” tekintélyuralmi kurzust utánzó rendszerét leváltó modern, európai Magyarország víziója. Az akkor Gyurcsány mögött parlamenti többséget biztosító pártokon belüli – ma már közismert, sőt Júdás-pénzükért még ma is megdolgozó – árulók gondoskodtak arról, hogy Orbán 2006 kora őszén lángba boríthassa fél Budapestet és maximálisan tovább hülyíthesse a híveit, hirdethesse a hazugságot és a demagógiát.

Gyurcsányt is komoly felelősség terheli persze! A még tapasztalatlan miniszterelnök alábecsülte a demokráciára életveszélyt jelentő orbánizmust. Nem vette át olyan mértékben a hatalmat, ahogyan az egy ilyen veszélyes ellenféllel szemben indokolt lett volna. Hagyta, hogy az Orbán-janicsárok továbbra is háborítatlanul ellenőrizzék az élet számos területét. Ennek legsúlyosabb része a Legfőbb Ügyészség volt! Itt “de facto” sosem kérdőjeleződött meg az orbáni főhatalom. Hasonló állapotot sejtek a titkosszolgálatok esetében is. Amikor itt megpróbált Gyurcsány és Szilvási a fideszes befolyás csökkentésére lépéseket tenni, már késő volt. Az akkori “köztévé” és “közrádió” vezetőinek Gyurcsány és Bajnai által érthetetlen módon eltűrt Fideszhez kötődéséről ne is beszéljünk!

Mai szemmel joggal hányhatjuk Gyurcsány szemére azt is, miért nem leplezték le és vonták felelősségre a 2006-os zavargások megszervezőit, miért bántak kesztyűs kézzel az országra már akkor is életveszélyt jelentő Orbán Viktorral és Kövér Lászlóval? Miért nem védték meg 2006-ban a demokráciát és a jogállamot? Nem csak a lángokat kellett volna akkor félig-meddig eloltani, hanem a parazsat is meg kellett volna szüntetni.

Persze, ezek ma már történelmietlen felvetések. Igaz, Cicerót idézhetnénk a történelem mibenlétéről és értelméről. Tanulnunk kell belőle!

A magyar nép eltékozolt évtizedeinek névadója – szóvivője szerint nem – golyóálló mellényben a zsarnokot éltető tömeg előtti fellépésére készülve 2018. március 15-én:

orban-hattal

 

Reklámok

Sopronnyék ostroma

Ottokar aus der Gaal híres rímes krónikája (a Reimchronik) színes és részletes leírást ad I. Albert osztrák herceg, később római király 1289-es magyarországi hadjáratáról. (Valaki igazán vehetné a fáradságot, hogy ezt az alapvető jelentőségű, verses művet magyarra is lefordítsa – ugyanis jelenleg csak ófelnémet verzióban olvasható.)

A krónikában részletesen leírt várostromok egyike a Soprontól délre található ‘Ekendorf’ – azaz Sopronnyék (jelenleg: Neckenmarkt) elfoglalásáról szóló szakasz. A torony központú várat 4 napig ostromolta az osztrák-német had (nem csak a mai Ausztria területéről jöttek, még a bambergi püspök is részt vett az akcióban!). Az ostromlóknak sikerült felgyújtaniuk a torony zsindelyes tetejét és az oltást is megakadályozták állandóan aktív kőhajító gépeikkel és sűrű nyilazással. Végül a bent lévők kénytelenek voltak megadni magukat. Egy papot, 54 nőt és 30 gyermeket szabadon engedtek, de a fegyveres férfiakat bitófán való megbüntetés céljából szétosztották Ausztria városai között. A kegyetlen szankció hírére a közeli Kabold (Kobersdorf) várának védői is inkább – szabad elvonulást kérve – megadták magukat.

A németek földig rombolták a nyéki várat, melyről aztán később tényleg nem is hallunk többet. Pedig előtte az egyik vezető magyar báróé, Aba nembeli Nyéki Lőrincé volt! Aki nevéből következően nem annyira az uradalomnak nevet adó Lánzséron, hanem itt lakott! Egy adatunk szerint 1289-ben három várát – közte Lánzsért is elfoglalták az osztrákok.

A vár helye 19. századi kataszteri felmérésen és egy modern térképre jelölve:

Felhívnám a figyelmet arra, hogy a telekhatárok még közel 600 évvel a vár lerombolása után is őrizték az íves várárok nyomát! A várhely neve: Hofstatt – azaz udvarhely. Még mindig arra emlékeztet, hogy a 13. században egy főúr lakóhelye volt itt.

A mezőváros (‘markt’) középkori eredetű plébániatemploma is erődítve volt. A vártól kb. 200 m választja el.

Sopronnyék GE

A Google Earth térképemen ugyanilyen pontossággal a Kárpát-medence valamennyi várhelyét, erődített templomát, várkastélyát, őskori sáncvárát és római táborát, őrtornyát, újkori zártsáncait (redout), barlangvárát  stb. rögzítettem. Nyomtatott és digitális atlaszként szívesen kézbe adnám!

Mivel a “magyar állam” semmilyen formában sem támogat – minden másra milliárdokat szórnak a szélbe, kérem aki tud, segítsen a nálam összegyűlt – a szó eredeti értelmében nemzeti, sőt nemzetközi jelentőségű hatalmas ismeretanyag közkinccsé tételében:

maecenatúra

 

A magyar Bastille foglya

Ma kénytelen vagyok politikáról írni, mert az igazságérzetem nem teszi lehetővé, hogy szemet hunyjak az aljasság bizonyos szintje láttán. A miniszterelnök köztörvényes bűncselekményeit, lopott közpénzből való gazdagodását és a kormánypárt disznóságait nyomozó ügyvédet (szombathelyi politikust és a rendszert megdönteni kívánó képviselő-jelöltet: Czeglédy Csabát) ugyanis tegnap jogellenesen ismét előzetes letartóztatásba helyezte egy szegedi bírónő. (Utóbbi megérdemelné ugyan, hogy facebook-profilját ide illesszem – de nem teszem! Végülis az aradi 9 tábornokot 1849. október 6-án sorban felakasztó hóhér portréját sem tették közzé – elvégre magánemberként még akár jóravaló családapa is lehetett.)

Helyette legyenek itt hazánk leghíresebb – politikai foglyokat is őrző – börtönének képei:

 

Nem tehetem meg, hogy ugyanitt ne emlékeztessek arra, hogy két derék, talpig becsületes honpolgár, Tátrai Miklós és Császy Zsolt ugyancsak Orbán-börtönében raboskodik, teljesen ártatlanul elítélve, a semmiért! Egy el sem követett, “nem-bűncselekmény” mesterségesen rájuk fogott kísérletéért. Valójában azért, mert nem voltak hajlandók a zsarnoki hatalom kedvére való hamis vallomást tenni.

Nincs itt és most értelme a pártpolitikát fókuszba tenni! De megjegyzem, hogy a 18.4.8-án sorra kerülő – hazánkat remélhetően az Orbán-rendszer alól felszabadító – választáson csak olyan listát és jelöltet vagyok hajlandó támogatni, aki sohasem paktált le a hazánkat tönkretevő és szétlopó Orbánnal és azt garantáltan nem kívánja a jövőben sem megtenni, háttéralkuval, koalíció-kötéssel uralmon tartani. Ne adj’ Isten, a sorozatban elkövetett államellenes és köztörvényes bűnökre fátylat borítani. Egyáltalán – el kellene jutnunk odáig, hogy végre szabad emberek, szabad országa akarunk lenni!

Itt többé senki se uralkodhasson! Soha többé ne lehessen ártatlan embereket rosszhiszeműen, a hatalmat kiszolgálva börtönbe juttatni.

Czegledy-1030x715

Czeglédy Csaba szabadulása a magyar szabadság kezdetét fogja jelezni! Az igazságszolgáltatás becsületének részleges visszaszerzését, amennyiben arra a fellebbezés következtében rövid időn belül sor kerül – vagy az ország felszabadulását, ha csak a rendszer remélhető bukása után lép majd ki végleg a szegedi Csillag-börtön kapuján!

Kérdezheti valaki, hogyan merek ilyen nyíltan írni, fogalmazni? Nos, nem tartozom a rendszer kegyeltjei és haszonélvezői közé. Ilyen értelemben veszíteni valóm nincs. Ellentétben egyetemi évfolyamtársaim némelyikével! Őket viszont nem irigylem, mert becsületes embernek nem mindennapi kihívás lehet egy zsarnoki és ráadásul  sorozatban köztörvényes bűnöket is elkövető rendszerrel együttműködni, vagy azt képviselni. Úgy tenni, mintha minden rendben volna és törvényesen működne. Elszámoltatás és törvényes felelősségre vonás nélkül nem fog menni a normális Magyarország megalapítása! Bizonyos értelemben szerencsénk van, hogy ilyen történelmi időket élhetünk meg a napjainkban! Mindez  persze felelősséggel is jár. Meg kell felelnünk a kihívásnak, éppen úgy, ahogy elődeink is megfeleltek neki 170 évvel ezelőtt!

Ha zenét tudnék ide illeszteni, az talán a francia Bastille lerombolásával kapcsolatos közismert, fülbemászó dallam lenne… Bár a magyar operairodalomból Erkel Hunyadi Lászlójának kórusa is eszembe jut… de az még a jövő zenéje!

 

Reklámok

Seuso 107

A mai alkalommal írok ebben a naplóban 107. alkalommal a Seuso-kincsről. A rendőrségnek ugyanez a régi hívószáma – de persze ennek most nincs aktualitása. Ugyanis – legalábbis tudtommal – továbbra sem történt semmi!

Illetve valami jó hírem mégis van! A múlt héten járt az egyik érdeklődő a bejegyzéseimből ismert – feltételezhető – északi  bejárat környékén s számomra megküldött fotójából világos, hogy már előtte nem sokkal is járt ott valaki. Hiába, a hó megőrzi a nyomokat:

Fénykép0821.jpg

Jó dolog, hogy pár önzetlen civil rajta tartja a szemét a területen. Még jobb lenne, ha az ún. “magyar állam” is felelősen járna el s esetleg érdemi lépéseket tenne a feltárás megkezdésére. Szép és jó dolog ugyanis, hogy a 43 Millió Euróért vissza(?) szerzett elegáns késő római ötvösremekeket most már ötödik helyen mutatják be, mint a kormányzat állítólagos “sikerét”! Ám még jobb volna bebizonyítani, hogy a Seuso-kincs tényleg Kőszárhegy határában, Magyarországon került elő. Erre másképpen, mint a lelőhely feltárása útján, nincsen mód. Utóbbi már csak azért is üdvözítő volna, mert feltételezésem szerint a kincs zöme még mindig ott van. Sümegh (és Brizs ?) általi megtalálása és a tárgyak egy részének részleges elvitele  után 42-43 évvel is!

(Az meg már tömény politika volna, ha megkérdeznénk, hogy vajon miért kellett egy erős 13 Milliárdos összeget kifizetnie a magyar államnak, ha egyszer régészeti úton is bebizonyítható lenne a kincs hazai eredete? Azt sem említem külön, hogy a magyar rendőrségnek – sok más mellett – ezt az ügyet sem sikerült még tisztáznia. Mert a dolognak bűnügyi része is van persze! S itt nem elsősorban a kormány által a mi pénzünkből a kincsért kifizetett összegekről van szó! S mielőtt valaki egyoldalúsággal vádolna, nem csak a legutóbbi kormányra gondolok! De persze elsősorban rájuk! Rablott holmiért kifizetett pénz ugyanis orgazdaságnak minősül. Hiába “jogászkodják össze”, hogy őrzési díj… Az előző kormány még legalább bizonyítani igyekezett – igaz roppant lagymatagon és eredmény nélkül!)

Most jobb helyzetben vagyunk, mert immár tudjuk hol kell a kutatást folytatni! S mi – eltérően a “magyar állam” szerveitől, nem is titkolózunk! Sőt, ingyen – puszta hazafiúi elkötelezettségből – állunk akár a mostani, akár a következő kormányzat illetékeseinek rendelkezésére.

 

Reklámok

Apa vára Karcag határában

Mondhatnám,hogy nagyon keveset tudunk a Magyar Alföld középkori várairól, pláne a más országrészekben gyakori, jórészt ismeretlen történetű Árpád-kori nemesi várakról. Ezek egyikét a sajnos 2014-ben elhunyt Miklós Zsuzsa járta be 1980. május 10-én.

Saját kezű, nálam lévő vázlata:

Karcag-Apavár.jpg

A kerek – 1-1,5 m-re kiemelkedő – Apa vára halom keleti oldalán 0,5 m mély árkot érzékelt. Azóta sajnos teljesen egybeszántották az egykori Árpád-kori vár helyét, mint az Elek György helytörténet-kutató nemrég készült felvételén látható:

Karcag-Apavár.jpg

A közeli Bucsán birtokos Borsa nemzetségnek voltak Apa és Apaj nevű tagjai. Mivel a terület 1246 után már a kunok szállásai közé esett, a nemesi vár nyilván még a tatárjárást megelőzően épülhetett. 1412-ben mint Apajvára-sziget szerepel – akkor a vár már rég nem létezhetett.

A várhely a 2. katonai felmérésen és egy modern topográfiai térképen:

Itt jegyzem meg, hogy sajnos a magyar várak lexikális feldolgozását eddig semelyik magyar kormány sem támogatta egy megveszekedett petákkal sem. Pedig a magyar várkutatás legkomolyabb embereinek életműve volna az alapja! Ráadásul minden eddigi ismeretünket összegezné. Amikor 1983-84-ben elkezdtük a munkát, 3400 helyről tudtunk, azóta a szám 8500 fölé emelkedett! Az utóbbi másfél évtizedben teljesen az én magán-finanszírozásom és a nagyobb részt a személyes munkám révén.

Egy régi vártopográfiai megbeszélés résztvevői az általam vezetett (persze, utóbb ezt az ásatást is becstelen módon ellopták tőlem!) góri vár-ásatáson, 1989-ben:

Miklós Zsuzsa 1989.jpg

Miklós Zsuzsa (1948-2014), Sándorfi György (1932-1993) és a ma is aktív várkutató, 1926-os születésű Nováki Gyula.

Állami támogatás híján most csak abban bízhatunk, hogy talán van olyan magyar vállalkozó, aki segíthet egy valóban nemzeti (ezt a szót csúnyán lejáratták ugyan, de én még az eredeti értelmében használom) ügyet, az évtizedek óta nálam gyarapodó Magyar Várlexikon kiadását:

maecenatúra

 

 

Reklámok

Paktum kell

Ma – kivételesen – a napi politika lesz a téma! Bár mondhatnám történelminek is a jövő felőli perspektívából nézve. Helyzet van! Persze mikor nem volt? Most azonban fontos útelágazáshoz érkeztünk az ország sorsa szempontjából.

A gyenge másfél hónap múlva sorra kerülő választás évtizedekre szóló hatással befolyásolhatja a magyar történelem alakulását. Tulajdonképpen az Orbán-rendszerről döntünk: igen vagy nem? Tartósan berendezkedhet-e az a szándékai szerint s megszilárdíthatja-e azt a társadalmi berendezkedést, melynek oly fájdalmasan kevesek a haszonélvezői és borzasztóan sokak a kárvallottjai – vagy ismét történelmi korrekcióra nyílik – méghozzá szerencsénkre békés úton – lehetőség?

Nyilvánvaló, hogy a változás kulcsa az, hogy a választókerületek többségében a vasárnapi hódmezővásárhelyihez hasonló eredmény jöjjön létre. Magas részvétel mellett – lehetőleg mindenhol – hasznos szavazatokat adjanak le a rendszerrel elégedetlen választók.

Nem ragoznám, hogy milyen elméleti és gyakorlati akadályai vannak ennek, mert azokat el kell hárítani! Méghozzá okosan, elvek feladása nélkül – úgy hogy minden résztvevő az arcát megőrizve és vállalva a másikétól eltérő elképzeléseit – vehessen részt benne. Ezt hívják latin eredetű szóval paktumnak.

A történelmi léptékkel mérve közelmúltban, 1990-ben már volt hasonlóra példa. Az első többpárti választást követő kormányzást lehetővé tevő – annak idején persze sokat vitatott – Antall-Tölgyessy (MDF-SzDSz) paktum. Most is hasonlóra lesz szükség. Nem érdemes ugyanis más célt kitűzni, mint a rendszer megdöntését és az elkövetett bűnökért való törvényes felelősségre vonás elindítását, az elszámoltatás és a lopott holmi visszaszerzésének megkezdését. Ennél kevesebbért vélhetően csak kevesek mozdulnának meg. Senkit nem érdekel ugyanis, melyik ellenzéki pártnak hány fős frakciója ücsörög a  megmaradt Orbán-rendszer látszat-parlamentjében!

A paktumot a komolyan vehető támogatottságú ellenzéki pártoknak – lehetőleg mindnek – kell megkötni. Tudomásul kell venni, hogy a fővárosban és a vidéki nagyvárosokban a “demokratikus” vagy “baloldal” (a DK-Szolidaritás és MSzP-Párbeszéd) nélkül nincs győzelem. Ugyanakkor nem lehetséges a Jobbik nélkül a vidéki körzetek jelentős hányadában többséget elérni a Fidesz jelöltjeivel szemben. Mivel a “baloldal” (hogy most a jobbikos szóhasználattal éljek) már koordinált egymással, a paktumot nekik a Jobbikkal kell megkötni.

(Zárójelben mondom, az LMP csatlakozása is kívánatos, de nem nélkülözhetetlen elem a győzelmi esély szempontjából. A további kis pártokra leadott szavazatok sajnos kárba vesznek – de ezek mennyisége várhatóan elhanyagolható lesz.)

Tehát a fő célt, az Orbán-rendszer felszámolását közösen kell meghirdetni, úgy hogy közben a rendszer-megdöntő pártok a listás szavazatok révén egymással is versenyeznek. A 106 egyéni körzetben pedig higgadt választási esély-latolgatás és a matematika alapján meg kell állapodni a győzelemre esélyes jelöltekben.

Ha akár a “demokratikus” oldal (hogy most ne a Jobbik szóhasználatával éljek), akár a Jobbik a másikkal rivalizálva politizál az előttünk álló hetekben, akkor azzal csak az Orbán-rendszert stabilizálja. Relatívan növelheti ugyan a másik rovására a látszat-parlamentben ülő jól fizetett képviselőinek a számát, de gyakorlatilag történelmi bűnt, hazaárulást követ el.

Most van az a helyzet, amikor Churchill 1941-es döntéséhez hasonlóan össze kell fogni a kisebbik rosszal a legrosszabb ellen.

“Ismeretlen” tulajdonú – tisztázandó forrásból épült – kastély Hódmezővásárhely határában:

batida

Reklámok

Somogyegres Árpád-kori vára

Régészeti célú légifotózás során találta 2010-ben Czajlik Zoltán a somogyi várkutatás számára addig ismeretlen várhelyet:

Németegres 2010

A kép felirata ne zavarjon meg bennünket, az sima tévedés (mely ellen mi régészek sem vagyunk mindig beoltva!).

A sötét sáv az egykori várárok nyoma (a lazább talaj jobban beszívja a nedvességet, emiatt a színeltérés). Hasonlót korábban a magyar légirégészet egyik sajnos nemrég távozott jeles képviselője, Miklós Zsuzsa (1948-2014) talált a nem túl távoli Nak község határában is. A vár belső területe 15-18 m átmérőjű, a védőárok 6-7 m széles volt. Megjegyzem, ez a legtöbb hasonló korú – általam preklasszikusnak nevezett – 12-13. századi nemesi várra jellemző méret.

A második katonai felmérés térképe Török-domb (“Türkenhügl”) névírással, kis dombként ábrázolja az objektumot:

Németegres 2.jpg

A falu neve csak 1931 óta Somogyegres, előtte a törökök kiűzését követően betelepített lakosok nemzetiségéről ráragadt Németegres volt. A két háború közti Trianon-szindróma következtében aztán átkeresztelték Somogyegresre!

A helyszín jelenkori topográfiai térképen:

Németegres tp

Ezen már csak a dűlőút melletti kereszt jelzi számunkra az egykori vár fekvését. Az Öreg-temető felirat arra utalhat, hogy az elhagyott várhelyen utóbb temető keletkezett (ami gyakori eset!).

Nem lebecsülve a direkt régészeti célú repülések jelentőségét, jegyzem meg hogy az bizony nem olcsó mulatság! Teljesen ingyen, bárki folytathat azonban a Google Earth segítségével virtuális légirégészeti repüléseket. Különösen javaslom az időgép funkció használatát, mert míg egyik képen semmit sem látunk ugyan, de a másikon simán megjelenhet egy-egy érdekes jelenség!  A somogyegresi helyszín is látszik az egyik – 2011-ben készült – felvételen:

Németegres mh

A magyar várakra vonatkozó, most már 9000 (!) helyszínt közelítő adattáramban ezek adatait is a teljességre törekedve gyűjtöm. Ha valakinek kérdése van, bátran fordulhat hozzám az elérhetőségeim bármelyikén: http://www.oroksegvedelem.hu

A magyar állam, vagy Magyarország (régebben a Magyar Köztársaság) kormánya ugyanis – ciklusoktól és politikai irányzatoktól függetlenül – soha egy megveszekedett petákkal sem támogatta ezt a munkát. Pedig amúgy számolatlanul öntik a pénzt például “nemzeti” vár- és kastély programokra…

Azt tehát a fentiek miatt külön megköszönöm, ha – tehetsége és lehetősége esetén – valaki Maecenas nyomdokaiba lép:

maecenatúra

Reklámok