Vlasich Krisztián

Pár másodpercig gondolkodtam, érdemes-e egyetlen volt csepregi képviselőtársamról – a város jelenlegi polgármesteréről, egy tipikus fideszes “kiskirályról” írnom, nem veszik-e “hívei” és “üzlettársai” személyeskedésnek?  Egyrészt nem tehetek mást, ha már egyszer tegnap megígértem egy személyes történetet. Másrészt pedig olvasóim zömét nyilvánvalóan nem e fent említettek teszik ki és őszintén szólva, ha egyfajta finomkodás és az igazság között kell választani, én az utóbbit szoktam.

Krisztián ambíciói már kb. másfél évtizeddel ezelőtt is megmutatkoztak. Erről leginkább a szegedi közélet csepregi származású és főleg a fidesz-közeli médiában gyakran szereplő politikusa, Szabó Bálint tudna mesélni. Vitán felül értékelendő, hogy egyszerű – szakmunkás végzettségű – teherautó-sofőrből egy eredetileg Szabó által gründolt (ál)civil szervezet vezetője, majd a 2006-os “őszödi” néphülyítés hullámát meglovagolva, önkormányzati képviselő lett. Szerény tanultsága ellenére, rögtön a város kulturális bizottságának elnöke. Meg kell mondani, ezekben az években a mostanihoz képest még jóval visszafogottabban és tisztelettudóbban viselkedett.

Azt szokták azonban mondani, adj hatalmat valakinek s akkor látod meg az igazi arcát…

De  ne rohanjunk ennyire előre! A 2010-2014-es ciklusban kellő hajlékonyságáról tanúbizonyságot téve kiegyezett addigi barátja (Háromi Jenő előző fideszes polgármester) ellenfeleivel s jutalmul máris megkapta a legfontosabb döntés előkészítő szerv, a pénzügyi bizottság vezetését. Igazából az akkori gyenge városvezetésben már “társuralkodói” státuszra tett szert. 2014-ben mégis meg tudta játszani, hogy noha az eredmények mind az övéi, a hibákban neki semmi része nincsen. Ez sem semmi teljesítmény volt. Polgármesterré válásához persze az is kellett, hogy újra megnyerje magának Háromi Jenő (pontosabban az őt jelentősen befolyásoló felesége) támogatását. Az ex-polgármesterné így alpolgármester, az ex-pm pedig idővel iskolaigazgató lett.

Vlasich Krisztán István az általa uralt csepregi városházán, “Szent István koronája” alatt:

csepregi trónbitorló

De ma igazán nem akarom a 21. századi csepregi kiskirályság és az új-feudalizmus, illetve új-jobbágyság, valamint a modern rabszolgaság dolgait túl részletesen taglalni! Jöjjön inkább a sztori:

Pár napja, a szép időben szokásos, mozgásigényemet kielégítő kisebb kerékpártúrám részeként bementem egy információ pontosítása miatt a városházára. A titkárságot vezető hölgyre rákérdeztem, hogy melyik vezető van házon belül? Válasza: mind a kettő. Erre én: melyik kettő? Hát a jegyző és az aljegyző – mondta. Következő kérdésem: és a polgármester? Ja, ő is! – válaszolta.

Kértem, hogy jelezze neki, hogy itt vagyok s ha van egy perce, kérdeznék tőle valamit. Fél perc múlva jön vissza a hölgy és közli, hogy a polgármester úr nem tud fogadni.

Persze előre tudtam, hogy így lesz! Csak tesztnek szántam a kérést s persze a minden szempontból korrekt és felkészült aljegyző-asszonytól azonnal konkrét és objektív választ kaptam az engem érdeklő kérdésre.

Őszintén szólva, engem totál nem érdekel, hogy Vlasich akar-e két szót váltani velem, megmutatja-e nekem a nem tudom miért titkolt – legutóbbi általam látott állapotában még munkavégzésre alkalmatlannak látszó – irodáját, vagy nem. Főleg a csepregi polgároknak mondom, hogy a városháza nem egy “kiskirály” rezidenciája, hanem oda mindenkinek bejárása van. No, meg a polgármester elméletileg a lakosságot szolgálja és nem fordítva!

Akik azonban szolgák szeretnek lenni, vagy esetleg mazochisták, azoknak persze tökéletes a fennálló szituáció. Nos, nekik javaslom az októberi választáson a Vlasich-ra való voksolást. A többieknek pedig a javasolható opció: “csak őrá ne”…

zöld

 

Reklámok

A csepregi helyzet (1.)

Egy hosszabb elemzést kezdek ma arról, hogyan látom lakóhelyünk aktuális helyzetét. Ennek a 31 nap múlva sorra kerülő önkormányzati választás miatt van jelentősége! Természetesen azok számára írok, akik tudatosan és valóban Csepreg jobb, normálisabb hellyé alakítása szándékával akarnak majd élni a választójogukkal. Aki alaposabban ismer engem, az tudja hogy mindig elleneztem a butaságra, hülyeségre és a tudatlanságra alapozott  “érzelmi politizálást”, az emberek megtévesztését célzó, tájékozatlanságukat kihasználó populista demagógiát. A “bolsevizmust”, azaz bármiféle pillanatnyi többség hatalommal való oda-visszaélését úgyszintén elutasítottam eddig is s eztán sem lesz ez másképp!

Azért indultam újra a város sorsára megválasztásom esetén mélyebb befolyással bíró képviselő-jelöltként, hogy összegyűlt tapasztalataimat és egyesek szerint az átlagot meghaladó tudásomat latba vethessem egy átláthatóan, tisztességesen működő önkormányzat létrehozása érdekében. A mostani ugyanis nem egészen az! Sőt – noha előtte sem volt tökéletesen tiszta, 2006/2007 óta egyáltalán nem az! Fájdalmasan hosszú, elvesztegetett idő Csepreg számára.

Ha bekerülök a várost irányító testületbe, azon leszek, hogy mi magunk döntsünk minden helyi ügyben a lakosság megkérdezésével és sokak bevonásával. Ne máshol meghozott döntések szolgai végrehajtói legyünk. Szabadságra, demokráciára, esélyegyenlőségre, tisztességre és polgári öntudatra van szükségünk, nem adományokért a mindenkori Döbrögik előtt hajlongó, gerinctelenül sorban álló cseléd-mentalitásra. A szellemi sötétség helyett világosságra, a simlisség helyett meg becsületre.

Bízom benne, hogy ezeket a törekvéseket nem csak egymagam fogom képviselni, bár meg kell mondjam, hogy elég keveset tudok még leendő képviselőtársaim motivációiról és a közügyekhez való tényleges hozzáállásáról. Mindenesetre valamennyiüket potenciális partnernek tekintem. Senkit sem kritika nélkül nézek ugyan, de van bennem tolerancia a sajátométól eltérő eltérő nézetek és ízlések iránt is. Tudom, hogy gyakran kompromisszumokat kell majd kötni. Azt azonban mindenkinek látnia kell, hogy amennyiben ott leszek a város következő 5 évéről döntő testület tagjai között, akkor alapvető fordulatot kívánok elérni és fél megoldásokkal nem fogok megelégedni. Megalkuvás és korlátozás nélkül, átláthatóan fogunk működni, minden fillérről, az összes elköltött közpénz felhasználásáról nyilvánosan el fogunk számolni. A lakosságot megtévesztő, hazug sikerpropagandát érdemi tájékoztatás fogja felváltani. Utólag az elmúlt ciklus fejlesztéseiről is! Hisz a becsület és a tisztesség visszamenőleg is érvényes kell legyen!

részlet 1.jpg

Akkor fogom Horváth Zoltánt tiszta szívből és jó érzéssel támogatni, ha ebben ő is előre elkötelezi magát. Szerencsére abban a helyzetben van, hogy érdemben segíteni tud majd mindenkinek a tisztán látásban. Tehát számomra nem az egyik hazugság felváltása a cél egy másik újabbra, hanem az igazság megismerése és aztán egy becsületes, tiszta helyzet létrehozása és fenntartása.

Persze mielőtt valaki félreértene, a múlt feltárása szükséges ugyan – mert ingoványra nem lehet építkezni, de még fontosabb lesz a jövő megtervezése és megalapozása! Annak megálmodásába és az álmok megvalósításába pedig mindenkit be kell majd vonnunk, aki hajlandó Csepreg valódi, az itt élők és utódaink javát szolgáló felemelkedésében közreműködni.

(A tanulság végett, hogy mit kell majd megváltoztatnunk , holnap elmesélek egy történetet.)

Bruck idézet

Csepreg jó választása?

Sokan kérdik tőlem, lehetséges-e jól kijönni a mostani helyzetből? Nem dőlt-e el már a jelöltállítás pillanatában, a startpisztoly hétfői eldördülésekor minden?

Bizonyosan erősen behatároltak a lehetőségek, de a fő kérdés, a leendő polgármester személye még abszolút nyitott. Hogy a háziasszonyok (és -férfiak) nyelvén beszéljek, az otthon megtalálható nyersanyagokból kell főzni (boltba menni már nincs idő). Vagyis a rendelkezésre álló két polgármester- és a nyolc képviselőjelölt közül lehet csak választani. Megjegyzem, aki utóbbiak közül majd 7-8. lesz, sem kell emiatt bánkódjon. Hiszen a 2024-ig tartó ciklus során bármikor beülhet a városi képviselő-testületbe, ha annak valamelyik tagja lemond, vagy egyéb okból távozik.

A Téglagyári-tó környéke (2016 őszén):

téglagyári tó.jpg

Vlasich Krisztián István afféle “self-fade man”-ként még Háromi Jenő előző fideszes polgármester és az egyesek által fideszes pénzmosó és kampány-háttér szervezetnek (?) tekintett Szebb Holnapért nevű (ál)civil szervezet elődjét alapító Szabó Bálint fullajtárjaként került a csepregi közéletbe 2002-ben. Már képviselőként, levelezőn érettségizett, sőt egy felsőoktatási diploma megszerzéséért is elindult felnőttképzés (andragógia) szakon. Nyelvvizsga hiányában, tudtommal máig sem tudta átvenni. Többek között persze ezt is titkolják. Ahogyan szombathelyi lakásait és a szóbeszéd szerint épülő ottani nagyobb házát is. Hivatalosan Csepreg, Kincsédpuszta 2. szám alatti lakos – igaz ez az ingatlan hiányzik a vagyonnyilatkozatából. Vagyis ha minden igaz, akkor talán testvére nevén lehet és Krisztián szívességből ingyenesen (nem) lakik ott. Azt sem tudjuk, hogy elkötelezett fideszesként miért függetlenként indul egy az aktív választók között országosan rekorder, közel 70 %-os fidesz-pártszimpátiájú helyen?

Ellenfeléről, a közel másfél évtizeddel fiatalabb Horváth Zoltánról kevesebbet tudunk. Vlasich-hoz hasonlóan ő is fidesz-közeli és szintén szombathelyi lakos. Vlasich hozta 2014-es megválasztása után Csepregre, városgondnoki pozícióba az addig rádiósként dolgozó rokonszenves és segítőkész fiatalembert. 2016-ban szintén Vlasich legfőbb és talán legintelligensebb bizalmasaként került a város képviselő-testületébe. Azt is mondhatjuk, hogy ami eredmény ezt követően született, abban neki is Vlasich-csal azonos érdemei vannak! Persze ezek forrását és mibenlétét vitatni is lehet(ne), de tény hogy a lakosság számára érzékelhető módon jelentős út-, járda- és épületfelújítások valósultak meg éppen az ő személyes irányításával. Összefoglalóan azt mondhatjuk tehát, Horváth Zoltán Vlasich legméltóbb “házon belüli” ellenfele és kihívója lett.

Egy “ellenzéki” vagy bármely okból elégedetlen választópolgár számára mindenképpen Horváth a “kisebb rossz” és Vlasich esetleges leváltásának egyetlen fennálló lehetősége. Mind a ketten (Vlasich is!) voltak annyira korrektek, hogy nem indultak képviselő-jelöltként is. Így nem folytatódik az a csepregi gyakorlat, hogy egyes volt polgármesterek, miután végkielégítésüket is felvették, azért képviselőként még – nem sok vizet zavarva ugyan, de – ott üljenek a tanácskozó asztalnál (vagy éppen a helyüket a feleségükre hagyományozzák, miután ők maguk meg szépen átültek egy intézményvezetői székbe).

Száz évvel ezelőtt Móricz Zsigmond tollára való történetek lettek volna ezek… a régi hagyományos vidéki uram-bátyám,  magyar világ 21. századi mutációi.

zöld

A csepregi helyzet ma

A 2019-2024 közti 5 évre szóló, életünket az országos politikánál is közvetlenebbül érintő és befolyásoló önkormányzati választáson az aktuális állás szerint még mindig csak 1 polgármester- és 1 képviselő-jelölt van. Ha – feltéve, de persze meg nem engedve – így maradna hétfőn 16 óráig, akkor jelöltek hiányában elmaradna a választás és egy négy hónapon belüli időpontban időközi választást kellene tartani. Addig pedig maradna a sokak jogos ellenérzését kiváltó mostani polgármester és reflexesen kézfelemelő, nulla kritikával működő szavazógépezete.

városháza.jpg

Persze biztosan nem így lesz, ugyanis a csepregi Orbán-imitátor – Vlasich Krisztián – nem négy hónap, hanem inkább 5 év hosszabbítást szeretne. Hogy miért nem adta be eddig a jelentkezését, annak nyilván propagandisztikus oka van (de ez végül az ő dolga, maximum a hivatal kisgyermekes női munkavállalói majd túlóráznak hétfőn).

Kérdés az is, vajon miért indul “független”-ként? Ennek már több találgatásra is okot adó, az emberek elől gondosan takargatott és titkolt háttere lehet. Annak, hogy a Csepregen amúgy igencsak népszerű pártja nem meri felvállalni, bizonyosan komoly oka van.

Lehetséges, hogy az igazi fordulat hétfőn fog bekövetkezni? Olyan meglepetés, amire eddig senki sem számított?

zöld

A csepregi indulók

Most nem a kiváló csepregi fúvószenekar (www.fuvoszene.hu) által mindig nagy örömünkre előadott zeneszámokra gondolok, hanem az október 13-án sorra kerülő önkormányzati választás lehetséges résztvevőire.

A számos nyitott kérdés egy – előre nem tudhatóan mekkora – részére választ fogunk kapni a városháza 2. emeleti dísztermében 14.30-kor kezdődő HVB (helyi választási bizottság) ülésen. Itt fogadják el majd azokat a jelölteket, akik eddig benyújtották az ajánlásaikat.

ülésterem 2019-08-23

Megjegyzem, ezzel még nem zárul le a folyamat, mert hétfőn 16 óráig még további jelentkezők is leadhatják ajánlóíveiket. Per pillanat, még csak “egy, azaz egy legény van talpon a vidéken” (éppen e sorok írója) – hogy koszorús költőnk, Arany János örökbecsű sorait idézzem. A ma elfogadásra kerülő jelöltek majd csak hétfőn válnak jogerőssé. Magam is kíváncsian várom, vajon kik éreznek magukban energiát és bátorságot ahhoz, hogy versenybe szálljanak az amúgy elképesztő anyagi fölényben lévő (így a választók erre fogékony részét ingyen etető, itató, szórakoztató) és a magyar nyelvű “tájékoztatást” (azaz megtévesztő pártpropagandát és a civilizáció elleni uszítást) gyakorlatilag 100 %-ban uraló, lopó-csaló “állampárti” gépezet jelöltjeivel szemben.

Bár halkan mondom: itt és most nem országos politikáról lesz szó! Hanem arról, hogy magunk szeretnénk-e dönteni a saját sorsunkról, vagy valamiféle külső hatalomra bízzuk azt. Az arroganciát, a gőgös Döbrögi-stílust támogatjuk-e, vagy inkább az emberséget? Kíváncsiak vagyunk-e arra, mire megy el az életünk esetleges jobbítására Európa más polgárainak adójából biztosított nagylelkű támogatás? Vagy megelégszünk-e azzal is, hogy némi üveggyöngyöt szórjanak elénk és hazugság-orgiákkal olcsón megvegyék a szavazatainkat? Mi magunk akarunk-e dönteni, vagy azt akarjuk, hogy az ún. “urak” döntsenek helyettünk? Felnőtt, értelmes és erkölcsös embereket akarunk-e képviselőnek, vagy jó lesz nekünk egy félautomata, pedállal működtetett, a kezeket lábnyomásra felemelő szavazógép is?

(Technikai kérésem: aki teheti ossza is meg írásaimat, hogy minél több csepregihez eljuthasson a vlasich-i propagandától eltérő vélemények egyike! Magam látom, hogy napról-napra emelkedik a blog helyi rovatának olvasottsága, de attól még messze van, hogy a közel 2700 csepregi választásra jogosulthoz kivétel nélkül eljusson.)

zöld

A csepregi “titkos” szoba

Ahol valami nem egyenes, vagy nem korrekt, ott szoktak titkolózni, meg ködösíteni. Nos, valami hasonló motoszkált a fejemben, amikor kedden délelőtt Vlasich Krisztián Orbán-imitátor csepregi polgármesterrel való folyosói beszélgetésünket követően elváltunk egymástól.

Mondjuk nem én akartam vele találkozni, hanem ő nem bírta ki, hogy spontán be ne nézzen abba az irodába, ahol két hölgy jelenlétében az aktuális vagyonnyilatkozatokat tanulmányoztam át – bízom benne, hogy kellő alapossággal. A két kollegina persze jót szórakozhatott a Vlasich által kezdeményezett kölcsönös, humoros hangvételű szurka-piszkánkon. Tudni kell ugyanis, hogy korábban képviselőtársak voltunk, én a jogi és ügyrendi bizottságot vezettem, ő meg a kulturális-oktatásit.

Mondtam neki, kíváncsi vagyok, hogyan sikerült mostanra berendeznie a polgármesteri irodáját, ugyanis tavaly decemberben – amikor utoljára láttam – még abszolút kóceráj kinézete volt. Erre, mintha valami nyilvános lakossági fórumon kellene a demagógiát hintenie, elmondta hogy számára a munkatársak optimális munkafeltételeinek a biztosítása az első és ő maga csak az utolsó a sorban.

Mosolyogva mondtam neki, hogy ez szép dolog, de éppen ezért – hacsak valami szupertitkos dokumentumok és szerződések nincsenek kiterítve éppen, azért egy pillantást mégis vetnék.

Mondanom sem kell, a csepregi Városháza abszolút nem így néz ki. De ha a miértre kérdezne rá valaki, a válasz nyilván az volna, hogy a terv megvalósítása folyamatban van és várjuk csak ki a harmadik (negyedik) ütemet.

hivatal terve 2017-09.jpg

Mindenesetre, ha valaki 2019-ben esetleg járt már az igazán teljhatalmú csepregi városvezető irodájában, beszámolhatna  a tapasztalatairól. Talán Janukovics ukrán ex-elnök mintájára színarany wc-kefe is van? Ha egy volt képviselőtárs előtt is titkolja, vajon kinek lehet oda egyáltalán bejárása? Vagy nem is ott dolgozik? Ja, s vajon mit és miért titkol? A fogadóóráit sem az irodájában tartja?

(A vagyonnyilatkozatok elemzése elkezdődött.)

zöld

A titkok háza

Tegnap délelőtt a csepregi Városházán áttanulmányoztam és alaposan kijegyzeteltem a legutóbb idén januárban frissített polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatokat. Az önbevalláson alapuló, esetenként sajnos hiányosan kitöltött űrlapok tartalma nagyon tanulságos, mondhatom meglepő – több szempontból is. Persze nem csak Tinódi Lantos Sebestyén vagy Heltai Gáspár krónikás hagyományait akarom folytatni, tehát napjaink eseményeit az utókor számára megörökíteni! Érdeklődésem célja a jelenre vonatkozó tisztán látás és egy tisztább helyi közélet megteremtésének szándéka. Egyelőre legyen elég annyi, hogy aki napjainkban gyors anyagi sikerekre vágyik, annak javaslom induljon – lehetőleg fideszes támogatással – az októberi önkormányzati választáson, mert kormányunk családokat támogató politikájának áldásos hatásai akár már kicsiben és nagyon gyorsan is megmutatkozhatnak a számára.

DSC_0001

Tegnap rákérdeztem a helyi választási irodát vezető jegyzőre, hogy vajon hány potenciális jelölt vette fel eddig az ajánlóíveket? Nem nyilatkozhat erről, válaszolta. Arról is próbáltam információt kérni, rajtam kívül vajon más is leadta-e eddig az aláírt íveket? Nem árulhatja el, mondta erre is. Megjegyzem, a vonatkozó törvény szerint a jegyző “információkat” biztosít, igaz – fideszjogászkodva – azt is mondhatnánk erre, nincs pontosan megmondva milyen információkat kell adjon, tehát olyanokat ad, amilyeneket éppen kedve van (ifjabb olvasóim kedvéért jegyzem meg: ez az egyik lényeges különbség egy központosított pártállam és a demokrácia gyakorlata között).

Utóbb a polgármester – aki nem bírta volna ki, hogy be ne nézzen abba az irodába, ahol a vagyonnyilatkozatokat ellenőriztem – elkotyogta, hogy eddig egyedül vagyok. Ami – valljuk be, igencsak meglepő! Hiszen az önkormányzat hat mostani tagja már előttem két nappal vette át az ajánlóíveket s én már egy hete adtam le a sajátjaimat.

Tehát sem Vlasich Krisztián, sem nyilvánosan deklarált kihívója, Horváth Zoltán nem adta még le az induláshoz szükséges ajánlóíveket. Ahogyan sem a Vlasich-hoz, sem kihívójához esetleg kötődő “meglepetés-emberek” sem jelentkeztek eddig. Utóbbiakat majd meglátjuk – vagy nem. Hogy a polgármesteri tisztségért megküzdeni szándékozó jelöltek miért nem adták még le ajánlásaikat? Valószínűleg túlgyűjtik magukat. Ez elvileg az állampolgárok fölösleges zaklatása, sőt joggal való visszaélés is lehet és akár illegális adatgyűjtésnek is minősülhet. Persze csak akkor, ha azt a helyi választási bizottság megállapítja.

Annyi biztos, ha ez a nyilvánosság elméleti kontrollja mellett működő bizottság ülést tart majd, ott ki fog derülni kik iratkoznak fel az októberi választás szavazólapjára. Az sem lehetetlen, hogy csak a törvényes határidő leteltekor, azaz 9-én (hétfőn) 16 órakor kerül majd sor erre az ülésre, ahol már a nevek szavazólapra kerülésének sorrendjét is kisorsolják majd.

zöld