Az Orbán-korszak (1998-2018)

A 20-21. századi magyar történelem tagolása majd igazából a következő generációk tankönyvei és történelmi tudata szempontjából lesz ugyan érdekes, mégsem árt pár sor erejéig foglalkozni vele. Főleg, hogy a jelenleg leginkább használt narratíva szerint, Orbánék felől nézve volna ugye a rendszerváltozástól a 2010-es “fülkeforradalomig” terjedő zavaros két évtized. Majd ezt követné a NER-nek elkeresztelt mai rendszer.

A demokrácia hívei szerint ugyanez a két évtized a magyar történelem eddigi leghosszabb – 21 éves – demokratikus időszaka volt. Az Orbánékat is, ki tudja milyen alapon részben demokratának tekintők (Sólyom, Bajnai, Merkel stb.) szerint persze a legutóbbi nyolc év is még demokrácia, csak annak egy sajátos változata… Orbán saját közismert meghatározása szerint illiberális, azaz szabadságellenes “demokrácia”. Megjegyzem, ebben is van valami, hiszen a választók egyszeri többségi döntése is létrehozhatja az önmagát örökösnek tekintő zsarnokságot (lásd Németország, 1933).

Magam úgy vélem, azoknak lesz igazuk, akik majd a Horthy-korszak (1920-1944), Kádár-korszak (1956-1989) mintájára Orbán-korszaknak fogják nevezni az utóbbi húsz évet. Az ezt megelőző tíz év, a még liberális Fidesz megalakításától az 1998-as hatalomra jutásig még csak az erő- és tapasztalatgyűjtés, a 180 fokos fordulat időszaka volt Orbán és csapata számára. 2002-ben pedig annyira elbízták magukat és túlbecsülték addigi hatalom-bebetonozó és uralmi törekvéseik sikerét, hogy mindenki számára váratlanul részben elveszítették a Magyarország feletti ellenőrzésüket.

A részben annak szól, hogy a fél ország azért az övék maradt, benne a fideszes szervezetté alakult Legfőbb Ügyészséggel és az államigazgatás számos területén általuk alapított, Orbán-janicsárokkal feltöltött hivatalokkal. Ilyen “félellenzéki” pozícióból azonnal létrehozták a fideszes alternatív valóságot a híveiknek sulykoló propaganda médiumokat, például a mai Hír Tv elődjét, vagy a valaha tényleg polgári értékeket hordozó Magyar Nemzet című napilapot is sikerült az egykori náci pártlapok – például a Der Stürmer –  szintjére levinniük.

Hogy szinte azonnal, már 2006-ban nem került vissza a teljes ország az uralmuk alá, az nagyrészt egyetlen embernek, Gyurcsány Ferencnek volt köszönhető. Akkor, pár hétig úgy tűnt, pozitív történelmi fordulatot vesz Magyarország sorsa. Megszilárdulhat a demokráciát helyreállító, Orbánék maffiaszerű, a két háború közti “keresztény-nemzeti” tekintélyuralmi kurzust utánzó rendszerét leváltó modern, európai Magyarország víziója. Az akkor Gyurcsány mögött parlamenti többséget biztosító pártokon belüli – ma már közismert, sőt Júdás-pénzükért még ma is megdolgozó – árulók gondoskodtak arról, hogy Orbán 2006 kora őszén lángba boríthassa fél Budapestet és maximálisan tovább hülyíthesse a híveit, hirdethesse a hazugságot és a demagógiát.

Gyurcsányt is komoly felelősség terheli persze! A még tapasztalatlan miniszterelnök alábecsülte a demokráciára életveszélyt jelentő orbánizmust. Nem vette át olyan mértékben a hatalmat, ahogyan az egy ilyen veszélyes ellenféllel szemben indokolt lett volna. Hagyta, hogy az Orbán-janicsárok továbbra is háborítatlanul ellenőrizzék az élet számos területét. Ennek legsúlyosabb része a Legfőbb Ügyészség volt! Itt “de facto” sosem kérdőjeleződött meg az orbáni főhatalom. Hasonló állapotot sejtek a titkosszolgálatok esetében is. Amikor itt megpróbált Gyurcsány és Szilvási a fideszes befolyás csökkentésére lépéseket tenni, már késő volt. Az akkori “köztévé” és “közrádió” vezetőinek Gyurcsány és Bajnai által érthetetlen módon eltűrt Fideszhez kötődéséről ne is beszéljünk!

Mai szemmel joggal hányhatjuk Gyurcsány szemére azt is, miért nem leplezték le és vonták felelősségre a 2006-os zavargások megszervezőit, miért bántak kesztyűs kézzel az országra már akkor is életveszélyt jelentő Orbán Viktorral és Kövér Lászlóval? Miért nem védték meg 2006-ban a demokráciát és a jogállamot? Nem csak a lángokat kellett volna akkor félig-meddig eloltani, hanem a parazsat is meg kellett volna szüntetni.

Persze, ezek ma már történelmietlen felvetések. Igaz, Cicerót idézhetnénk a történelem mibenlétéről és értelméről. Tanulnunk kell belőle!

A magyar nép eltékozolt évtizedeinek névadója – szóvivője szerint nem – golyóálló mellényben a zsarnokot éltető tömeg előtti fellépésére készülve 2018. március 15-én:

orban-hattal

 

Reklámok

A Jobbik dilemmája

A 2018. évi országgyűlési választás immár a második voksolás lesz az Orbánék által – nagyon is célirányosan – saját javukra, az ún. “centrális erőtér” jegyében meghekkelt választási rendszer keretei között. A lakosság az eddigi  – kivétel nélkül a fidesz kudarcát hozó – komolyabb időközi választásokon (Veszprém, Tapolca, Salgótarján, Ózd, Hódmezővásárhely) már megtanulta, egyfelé kell szavazni a siker érdekében.  Ez természetesen most is működni fog, úgyhogy fel a fejjel barátaim!

(Az is nyilvánvaló, hogy a közvélemény kutatók bármilyen adatát tájékoztató jellegűnek kell tekinteni s a számokat a fidesz esetében lefelé kell kallibrálni egy kb. 0,66-os szorzóval! Tehát a kormánypárt akár mindenütt megverhető!)

A “centrális erőtér” miatt azonban aligha képzelhető el, hogy a Jobbik csak úgy hipp-hopp középre ugrik s hirtelen ő kerül a fidesz szerepébe! Igen, erre a dologra is utaltam a címben.

Tehát amennyiben Vona pártja folytatja a két kapura való egyidejű játékot, akkor egyrészt lehet hogy öngólt rúg, másrészt  sajnos továbbra is uralmon tarthatja a fideszt. Sovány vigasz lenne számukra, hogy ugyan a fideszt nem sikerült megingatniuk, de legalább a “baloldalt” – úgymond “legyőzték”.

Őszintén szólva nem érdekel, hogy a szerintem avítt ideológiát képviselő és ilyen értelemben a fidesznél nem sokkal különb Jobbik, mint párt önállóan milyen eredményt ér el. Még töredékszavazat szaporításra sem vagyok azonban hajlandó a jelöltjükre szavazni, ha nem látom a reálisan kivívható közös ellenzéki győzelemre való törekvést náluk!

Lehet a saját híveket lelkesíteni olyan képtelenségekkel, hogy majd ők egyedül is leváltják a korrupt Orbán-rendszert. Azonban a tények ismeretében ez lehetetlen. Sem Budapesten, sem a legtöbb nagyobb városban nem  rúgnak komolyan labdába – ez nyilvánvaló!

A dilemma tehát Vonáék számára adott: maradnak a két kapura történő egyidejű játéknál s ezzel saját pártérdeküket helyezik a haza érdeke elé, vagy képesek egy olyasfajta nyílt együttműködésre az általuk “baloldalinak” nevezett rendszerellenes demokratikus pártokkal, mint ahogyan Sztálin képes volt Churchillel és Roosevelttel?

A nyílt együttműködés – megjegyzem – azért jobb a fű alatti vagy sumák összejátszásnál, mert legkésőbb az új országgyűlés alakuló ülésén úgyis nyíltan színt kell vallaniuk, Orbánnal vannak, vagy ellene? Márpedig minden más dolog, az e kérdésre adott egyértelmű válaszból következik.

Siker vagy kudarc lesz-e a Jobbik néppártosodása? Ez itt a kérdés, kedves Jobbik!

28058831_1582297078505263_6203887098344755651_n

 

A márciusi tizenkét pont 2018-ban

Ha ma, 170 évvel 1848. március 15-ét követően kézbe vesszük a Petőfiék által a sajtószabadságnak tettleg érvényt szerezve kinyomtatott 12 pontot, déjavu érzésünk támad:

29187189_1767082020015997_2961962300912697344_n

Azt kell mondjam, a 12-ből 9 pont ma ismét aktuális! Talán csak a katonasággal és az Unióval kapcsolatos pontok valósultak meg – illetve érvényesülnek ma a lényegüket tekintve (5., 10., 12. pontok). (Meg kell mondani, mindenféle hazugságözönt és félremagyarázást félretéve, hogy a 160. évfordulón egyszer már közel álltunk ahhoz, hogy minden pont mellé pipa kerüljön – de ezt most hagyjuk! A jelenről akarok ma írni, nem a közelmúltról!)

  1. Ma nincs sajtószabadság,illetve csak formálisan van. Kormányzati hazugságözön és aljas manipuláció a gyakorlat. Hiányzik a rendes, sokoldalú és tényszerű tájékozódás lehetősége.
  2. A kormány egy bűnszövetkezet, még Olaszországban sem jutott formálisan a maffia nyíltan hatalomra, nálunk igen.
  3. Formálisan működő, álparlament van. Kizárólag az országot uraló maffia döntéseinek “jogszabályokba” öntése folyik.
  4. Nincs törvény előtti egyenlőség.
  5. Nincs igazságos közteherviselés. A hatalom fordított Robin Hoodként a szegényeket sanyargatja, a leggazdagabbaknak oszt vissza.
  6. Nincsenek érdemi munkavállalói jogok, bérrabszolgaság van és új “földesurak” vannak.
  7. Nincs igazságos választási rendszer, nem beszélhetünk a képviselet egyenlőségéről.
  8. A Nemzeti Bankot egy szemfényvesztő, sikkasztó csaló vezeti.
  9. Koncepciós perekben elítélt politikai foglyok vannak, mint legutóbb a Rákosi-rendszerben. Van akit vádemelés és minden jogalap nélkül tartanak börtönben.

A mi dolgunk, hogy ezeken változtassunk – más nem fogja helyettünk elvégezni ezt a munkát: 18.4.8.

 

Reklámok

Sopronnyék ostroma

Ottokar aus der Gaal híres rímes krónikája (a Reimchronik) színes és részletes leírást ad I. Albert osztrák herceg, később római király 1289-es magyarországi hadjáratáról. (Valaki igazán vehetné a fáradságot, hogy ezt az alapvető jelentőségű, verses művet magyarra is lefordítsa – ugyanis jelenleg csak ófelnémet verzióban olvasható.)

A krónikában részletesen leírt várostromok egyike a Soprontól délre található ‘Ekendorf’ – azaz Sopronnyék (jelenleg: Neckenmarkt) elfoglalásáról szóló szakasz. A torony központú várat 4 napig ostromolta az osztrák-német had (nem csak a mai Ausztria területéről jöttek, még a bambergi püspök is részt vett az akcióban!). Az ostromlóknak sikerült felgyújtaniuk a torony zsindelyes tetejét és az oltást is megakadályozták állandóan aktív kőhajító gépeikkel és sűrű nyilazással. Végül a bent lévők kénytelenek voltak megadni magukat. Egy papot, 54 nőt és 30 gyermeket szabadon engedtek, de a fegyveres férfiakat bitófán való megbüntetés céljából szétosztották Ausztria városai között. A kegyetlen szankció hírére a közeli Kabold (Kobersdorf) várának védői is inkább – szabad elvonulást kérve – megadták magukat.

A németek földig rombolták a nyéki várat, melyről aztán később tényleg nem is hallunk többet. Pedig előtte az egyik vezető magyar báróé, Aba nembeli Nyéki Lőrincé volt! Aki nevéből következően nem annyira az uradalomnak nevet adó Lánzséron, hanem itt lakott! Egy adatunk szerint 1289-ben három várát – közte Lánzsért is elfoglalták az osztrákok.

A vár helye 19. századi kataszteri felmérésen és egy modern térképre jelölve:

Felhívnám a figyelmet arra, hogy a telekhatárok még közel 600 évvel a vár lerombolása után is őrizték az íves várárok nyomát! A várhely neve: Hofstatt – azaz udvarhely. Még mindig arra emlékeztet, hogy a 13. században egy főúr lakóhelye volt itt.

A mezőváros (‘markt’) középkori eredetű plébániatemploma is erődítve volt. A vártól kb. 200 m választja el.

Sopronnyék GE

A Google Earth térképemen ugyanilyen pontossággal a Kárpát-medence valamennyi várhelyét, erődített templomát, várkastélyát, őskori sáncvárát és római táborát, őrtornyát, újkori zártsáncait (redout), barlangvárát  stb. rögzítettem. Nyomtatott és digitális atlaszként szívesen kézbe adnám!

Mivel a “magyar állam” semmilyen formában sem támogat – minden másra milliárdokat szórnak a szélbe, kérem aki tud, segítsen a nálam összegyűlt – a szó eredeti értelmében nemzeti, sőt nemzetközi jelentőségű hatalmas ismeretanyag közkinccsé tételében:

maecenatúra

 

Reklámok

Választás 2018

Új rovatot nyitok mától, melyben az előttünk álló voksolás lesz a téma. Nem óhajtok politológiai, vagy publicisztikai babérokra szert tenni, inkább a magam – illetve a véleményemre kíváncsi barátaim – számára fogalmazom meg gondolataimat. Természetesen számítok a tőlem eltérő nézetűek figyelmére is. Nem volna ugyanis rossz, ha egyszer normális vitakultúra jönne létre ebben az országban.

Egypárti rendszerben élünk immár 8 éve, noha látszólagos többpártrendszer paravánjai mögött. Mindez ismerős a ma már 50+ korosztályok számára! Most húszéves demokratikus intermezzo után, narancspárti pártállam van és ismét nem a szakértelem és teljesítmény számít, hanem a párthűség. A régi május 1-i felvonulások utánérzéseként, Kádár 1957-es tömegfelvonultatásának mintájára – megfélemlítő szándékkal – részben volt régi-állampárti aktivisták közreműködésével szervezve, lesz egy “békemenet” is a 170 évvel ezelőtti polgári forradalom évfordulóján. Lehetsz te tudatlan ökör vagy szamár is, ha a vezért szolgálod, a Párt majd gondoskodik rólad. Az agitációs és propaganda részleg pedig ömleszti a sikerekről szóló jelentéseket. Ha elég hülye és csőlátású vagy, el is hiszed nekik…vagy legalább önmagadat megpróbálod becsapni.

Az egypárti diktatúra – látszólagos önellentmondásként  – a választásokra egy nagyonsokpárt-rendszert szimulál. Persze csak azért, hogy saját párthű szavazóinak egységes tömbjével szemben minél jobban megossza a változást akarókat.

Az állandó agymosó propaganda miatt annyira módosult már az átlagemberek tudata, hogy például ha megkérdezném, 2014-ben – a legutóbbi voksoláskor – vajon a fidesz vagy az ellenzék kapott-e több szavazatot? – a legtöbben simán rávágnák,hogy a fidesz! Pedig nem! Az ellenzék a leadott voksok összesen több mint 50 %-át szerezte meg. A 45 %-os fidesz csak a saját megbuherált egypárti választási rendszerének következtében szerzett ebből mégis 2/3-os parlamenti többséget. Ráadásul úgy, hogy semmilyen programja és ígérete nem volt azon az őszinte vezéri gondolaton túl, hogy “folytatjuk”…

Most egy valamivel hosszabb ellenzéki programra tett javaslatot az ellenzék szerintem legkarakteresebb vezetője, Gyurcsány Ferenc:

NE FOLYTASSÁK!

Egy a magyar emberek képzelőerejét szemléltető és a sokunk reményeit vizuálisan megjelenítő “népművészeti alkotás”:

28423242_961341560696136_4871112263394006142_o.jpg

Nem maradhatunk továbbra is következmények nélküli ország. Hiszen szétlopták és ma is folytatólagosan lopják széjjel az országot. Az igazságba és az igaszságszolgáltatásba vetett hitet mielőbb helyre kell és lehet állítani. Ennek persze előfeltétele a narancs-pártállam bukása. Ahhoz pedig lehetőleg mind a négy komolyan vehető ellenzéki párttól felelős hozzáállás szükséges. De legalább a három legnagyobbtól (DK, Jobbik, Mszp + negyedikként talán az LMP?).

(folyt. köv.)

Reklámok

A magyar Bastille foglya

Ma kénytelen vagyok politikáról írni, mert az igazságérzetem nem teszi lehetővé, hogy szemet hunyjak az aljasság bizonyos szintje láttán. A miniszterelnök köztörvényes bűncselekményeit, lopott közpénzből való gazdagodását és a kormánypárt disznóságait nyomozó ügyvédet (szombathelyi politikust és a rendszert megdönteni kívánó képviselő-jelöltet: Czeglédy Csabát) ugyanis tegnap jogellenesen ismét előzetes letartóztatásba helyezte egy szegedi bírónő. (Utóbbi megérdemelné ugyan, hogy facebook-profilját ide illesszem – de nem teszem! Végülis az aradi 9 tábornokot 1849. október 6-án sorban felakasztó hóhér portréját sem tették közzé – elvégre magánemberként még akár jóravaló családapa is lehetett.)

Helyette legyenek itt hazánk leghíresebb – politikai foglyokat is őrző – börtönének képei:

 

Nem tehetem meg, hogy ugyanitt ne emlékeztessek arra, hogy két derék, talpig becsületes honpolgár, Tátrai Miklós és Császy Zsolt ugyancsak Orbán-börtönében raboskodik, teljesen ártatlanul elítélve, a semmiért! Egy el sem követett, “nem-bűncselekmény” mesterségesen rájuk fogott kísérletéért. Valójában azért, mert nem voltak hajlandók a zsarnoki hatalom kedvére való hamis vallomást tenni.

Nincs itt és most értelme a pártpolitikát fókuszba tenni! De megjegyzem, hogy a 18.4.8-án sorra kerülő – hazánkat remélhetően az Orbán-rendszer alól felszabadító – választáson csak olyan listát és jelöltet vagyok hajlandó támogatni, aki sohasem paktált le a hazánkat tönkretevő és szétlopó Orbánnal és azt garantáltan nem kívánja a jövőben sem megtenni, háttéralkuval, koalíció-kötéssel uralmon tartani. Ne adj’ Isten, a sorozatban elkövetett államellenes és köztörvényes bűnökre fátylat borítani. Egyáltalán – el kellene jutnunk odáig, hogy végre szabad emberek, szabad országa akarunk lenni!

Itt többé senki se uralkodhasson! Soha többé ne lehessen ártatlan embereket rosszhiszeműen, a hatalmat kiszolgálva börtönbe juttatni.

Czegledy-1030x715

Czeglédy Csaba szabadulása a magyar szabadság kezdetét fogja jelezni! Az igazságszolgáltatás becsületének részleges visszaszerzését, amennyiben arra a fellebbezés következtében rövid időn belül sor kerül – vagy az ország felszabadulását, ha csak a rendszer remélhető bukása után lép majd ki végleg a szegedi Csillag-börtön kapuján!

Kérdezheti valaki, hogyan merek ilyen nyíltan írni, fogalmazni? Nos, nem tartozom a rendszer kegyeltjei és haszonélvezői közé. Ilyen értelemben veszíteni valóm nincs. Ellentétben egyetemi évfolyamtársaim némelyikével! Őket viszont nem irigylem, mert becsületes embernek nem mindennapi kihívás lehet egy zsarnoki és ráadásul  sorozatban köztörvényes bűnöket is elkövető rendszerrel együttműködni, vagy azt képviselni. Úgy tenni, mintha minden rendben volna és törvényesen működne. Elszámoltatás és törvényes felelősségre vonás nélkül nem fog menni a normális Magyarország megalapítása! Bizonyos értelemben szerencsénk van, hogy ilyen történelmi időket élhetünk meg a napjainkban! Mindez  persze felelősséggel is jár. Meg kell felelnünk a kihívásnak, éppen úgy, ahogy elődeink is megfeleltek neki 170 évvel ezelőtt!

Ha zenét tudnék ide illeszteni, az talán a francia Bastille lerombolásával kapcsolatos közismert, fülbemászó dallam lenne… Bár a magyar operairodalomból Erkel Hunyadi Lászlójának kórusa is eszembe jut… de az még a jövő zenéje!

 

Reklámok

Seuso 107

A mai alkalommal írok ebben a naplóban 107. alkalommal a Seuso-kincsről. A rendőrségnek ugyanez a régi hívószáma – de persze ennek most nincs aktualitása. Ugyanis – legalábbis tudtommal – továbbra sem történt semmi!

Illetve valami jó hírem mégis van! A múlt héten járt az egyik érdeklődő a bejegyzéseimből ismert – feltételezhető – északi  bejárat környékén s számomra megküldött fotójából világos, hogy már előtte nem sokkal is járt ott valaki. Hiába, a hó megőrzi a nyomokat:

Fénykép0821.jpg

Jó dolog, hogy pár önzetlen civil rajta tartja a szemét a területen. Még jobb lenne, ha az ún. “magyar állam” is felelősen járna el s esetleg érdemi lépéseket tenne a feltárás megkezdésére. Szép és jó dolog ugyanis, hogy a 43 Millió Euróért vissza(?) szerzett elegáns késő római ötvösremekeket most már ötödik helyen mutatják be, mint a kormányzat állítólagos “sikerét”! Ám még jobb volna bebizonyítani, hogy a Seuso-kincs tényleg Kőszárhegy határában, Magyarországon került elő. Erre másképpen, mint a lelőhely feltárása útján, nincsen mód. Utóbbi már csak azért is üdvözítő volna, mert feltételezésem szerint a kincs zöme még mindig ott van. Sümegh (és Brizs ?) általi megtalálása és a tárgyak egy részének részleges elvitele  után 42-43 évvel is!

(Az meg már tömény politika volna, ha megkérdeznénk, hogy vajon miért kellett egy erős 13 Milliárdos összeget kifizetnie a magyar államnak, ha egyszer régészeti úton is bebizonyítható lenne a kincs hazai eredete? Azt sem említem külön, hogy a magyar rendőrségnek – sok más mellett – ezt az ügyet sem sikerült még tisztáznia. Mert a dolognak bűnügyi része is van persze! S itt nem elsősorban a kormány által a mi pénzünkből a kincsért kifizetett összegekről van szó! S mielőtt valaki egyoldalúsággal vádolna, nem csak a legutóbbi kormányra gondolok! De persze elsősorban rájuk! Rablott holmiért kifizetett pénz ugyanis orgazdaságnak minősül. Hiába “jogászkodják össze”, hogy őrzési díj… Az előző kormány még legalább bizonyítani igyekezett – igaz roppant lagymatagon és eredmény nélkül!)

Most jobb helyzetben vagyunk, mert immár tudjuk hol kell a kutatást folytatni! S mi – eltérően a “magyar állam” szerveitől, nem is titkolózunk! Sőt, ingyen – puszta hazafiúi elkötelezettségből – állunk akár a mostani, akár a következő kormányzat illetékeseinek rendelkezésére.

 

Reklámok