Vasvörösvár

Németül Rotenturm an der Pinka, latinul “Rubea turris”, azaz ‘vörös torony’ a neve a magyarul 1334 óta adatolt Veresvárnak – hivatalos magyar nevén, Vasvörösvárnak.

Feltételezés szerint, egy vakolatlan téglából épített toronyról kaphatta a nevét – vagy nem! Mint tudjuk, az erdélyi Vöröstorony például vörösre volt festve! Az is érdekes, hogy a német változattal szemben a -vár végződésű forma lett a helység és a vár magyar neve.

Egy osztrák krónika, a Continuatio Vindobonensis, I. Albert herceg, későbbi német király 1289-es magyarországi hadjárata kapcsán, a felsorolás logikájából következően ‘Niclas tuern’  – azaz Miklós tornya – formában említi. Hogy aztán ez a toronynak nevet adó Miklós azonos-e a híres Kőszegi család kilencszeresen is nádorságot viselt tagjával? – nem tudjuk, de nem lehetetlen. Hiszen Albert herceg hadjárata éppen ellenük irányult!

Ezt a feltevést még 1996-ban írt doktorimban fejtettem ki először. Megjegyzem a középkori Moson, Sopron és Vas megyék Árpád-kori várait részletesen bemutató dolgozatom azóta is kiadatlan! (Talán majd ha egyszer a hazánknak olyan felelős minisztériuma lesz Pesten, amilyenre már 170 éve is vártak eleink…)

Még egy szempontból is különleges Vasvörösvár esete. Olyan nagy múltú, uradalom központjaként szerepelt, klasszikus középkori és kora újkori vár, amelyik nyomtalanul eltűnt a szemünk elől. Lebontották a 18. század végén, vagy a 19. század elején, árkait feltöltötték s ma egy utca vezet az egykori vár területén keresztül.

A vár ábrázolása az első katonai felmérésen és a mai térképre általam jelölve:

Komolytalan az a magyar szakirodalomban többször megismételt állítás, miszerint a vár “sáncai” részben még látszanak a későbbi Erdődy-kastély parkjában!

Megjegyzem a “sánc” szót a köznyelvben, sőt még a szakemberek között is össze-vissza, zavaros tartalommal használják. Köznyelvi jelentése általában: ‘árok’. A valódi sánc az olyasmi, mint amit például a Tisza-menti Szabolcs községben láthatunk! A vörösvári “sánc” tehát természetesen az egykori – ma már nem látható – vizesárok volt!

Fennmaradt 1664-ből a vár részletes, magyar nyelvű leltára, melyben a vár körüli “halas árkot” is megemlítik. Talán a részben fennmaradt Erdődy levéltárból egyszer még előkerül valami régi ábrázolás, veduta, építészeti terv erről a várról is. Mert ellentétben monyorókeréki, körmendi – közeli rokon – társaival, egyelőre csak a fent bemutatott vázlatos térképi ábrázolását ismerjük.

kék

Reklámok

Volt egy fiú és volt egy lány…

Ma kis színes, de nem tanulságok nélkül! A lényeg persze a csengeri “szélhámosnő” öröksége meséjével tálalt gigantikus – Orbánhoz és Kósához kötődő – pénzmosási történet volna. Az ismert történelem legnagyobb volumenű közpénzlopásához és a lopott pénz tisztára mosásához kapcsolódó, közjegyzői okiratokkal igazolt giga-lebukás. Ez persze akkora nagyságrend, hogy az ember fel sem tudja fogni (1300 Mrd, azaz 1300 x 1000 Millió). S ez még nem is a teljes lopott összeg, hanem csak annak a konkrét lebukással érintett része!

Ehhez képest habkönnyű melléksztori a kiskunhalasi választókerület LMP-s és Jobbikos képviselőjelöltjének telefonnal rögzített négyszemközti beszélgetése:

http://hvg.hu/itthon/20180319_A_Jobbik_jeloltje_azt_mondja_csak_viccelt_azzal_hogy_fizetne_azert_hogy_az_LMP_visszalepjen_a_javara

A szereplők: Farkas Gergely (Jobbik) és Midi Melánia (LMP):

 

Két ifjú párt – mindketten szűzek ugyanis az eddigi kormányzásban való részvételt illetően s az effajta érintetlenségüket immár 8 éve őrzik! Két fiatal, tehát önmagában még tiszta politikus-palánta. A lány sokat fagyoskodott s autózott, költségekbe verte magát – mondja. A fiú sem biztos benne, hogy le tudja győzni a helyi fideszes jelöltet. Javítaná azonban az esélyeit, ha a viszonylag komoly riválisnak számító LMP politikusa a javára visszalépne.

Ugye az LMP maga a szüzesség, a friss zöldség jelképe. Ők volnának a teljesen tiszták és az üdén harmatosak.

Komolyabbra fordítva a szót, pár kérdés azért felmerül! Vajon ki és milyen célból rögzítette a beszélgetést? Milyen célból juttatta el a felvételt egyenesen a fideszes propaganda médiához?

Az életszerű válasz az, hogy leginkább a lány vehette fel a négyszemközti beszélgetést. Kevésbé valószínűsíthető, hogy harmadik személy, valami szuper-technológiával távolról rögzítette volna azt…Elvégre honnan tudhatta volna egy kívülálló, hogy Gergely nem csak csajozni akar?

Ki adta át a hangfelvételt a fideszes hazugság-gyárnak? Nyilván az, aki készítette…Milyen célból? Na…?

No most akkor az LMP kinek az oldalán áll?

(Félreértés ne essék, nem a Jobbikot akarom védeni. Védik ők magukat! De arra figyelni kell, nehogy ez az ügyetlenül viccnek magyarázott “megvesztegetési kísérlet” kitakarjon az első bekezdésben említett, milliószoros nagyságrendű, sokkal fontosabb ügyeket!)

Mindez persze a Jobbikot mindenképpen negatívan érinti, hiszen akinek ilyen potenciális szövetségese van, annak ellenségekre már nincs is szüksége!

Mindez a jelenségcsokor a fidesz-fazonú, gátlástalan, 21. századinak csúfolt politizálás iskolapéldája. Semmi értelme a “szűz pártok” erényeit hangoztatni! Vakon pedig nem lehet megbízni senkiben sem. Az hogy valaki még nem lopott, az égvilágon semmit sem jelent. Sőt, akinek már ismert tettei vannak, arról legalább közelebbi tudásunk és tapasztalatunk van! Ha rá szavazunk, akkor nem zsákban macskát kapunk!

Magam azt a pártot fogom támogatni, amelyiknek intellektuálisan komolyan vehető, számomra hiteles politikusai vannak! Olyanok, akik ki mernek menni az emberek közé is. Akik nem hülyének nézik a választópolgárokat!

 

Körmendről újra

A ma is impozáns, négy saroktornyos, belső udvaros, háromszintes körmendi kastély a korábbi várkastély átépítéséből keletkezett a 18. században. Hogy eredetileg mikor épült, arra nézve Koppány Tibor a 15. századot – nagyjából Zsigmond király korát – jelölte meg 1986-ben megjelent építéstörténeti áttekintésében. Nekem még 1994-ben, az akkori várostörténeti kötet vonatkozó részének megírásakor feltűnt Körmend és Kőszeg városszerkezetének hasonlósága s az a tény, hogy a Kőszegi család több tagja is Körmenden adott ki okleveleket, sőt körmendi ispánjaikról, várnagyukról is maradt fenn adat. Tehát megkockáztattam azt a feltevést, hogy már a 13. század végén felépülhetett a mai kastély helyén a körmendi vár. Ebben azonban ma már nem vagyok biztos!

Az épület újabb kutatói – nyilván Koppány Tibor nyomán – továbbra is 15. századinak tartják a négytornyos épület külső falait és a nyugati épületszárny két alsó szintjét. Részletes publikáció híján persze még az is felmerül kérdésként, vajon mi bizonyítja, hogy tényleg 15. századiak s nem későbbiek-e ezek a ma is fennálló legkorábbi falak?

Egy biztos ugyanis, a város északnyugati sarkában, a mai Kölcsey-utcai iskola helyén állt Tarnóczy-féle tornyot és udvarházat Ó-kastélynak is nevezték. Tehát elvileg semmi akadálya nincsen annak sem, hogy a középkori körmendi várra vonatkozó adatokat mind erre az egykori épületre értsük. Mindenesetre gyanús körülmény, hogy a város birtokosa, Tarnóczy András királyi ajtónállómester 1545 és 1556 között vajon miért itt lakott, ha egyszer állt volna az ő idejében a későbbi kastély előzménye is? Miért nevezték ezt az épületet Ó-kastélynak?

A feltárt körmendi északi városkapu “rekonstrukciója” a két egykori kastély között középen:

kormend-varoskapu

A város 17. század közepén keletkezett alaprajza, az északnyugati sarokban a kisebb Ó-kastéllyal, az északkeleti sarkon pedig a későbbi – ma is álló – várkastéllyal:

Körmend város k

Az Ó-kastély 1846-os térképi ábrázolása (x-el jelöltem a fenti alaprajzon is látható épületet):

Körmend 1846.jpg

Ha a Tarnóczy lakóhelyével kapcsolatos adatot komolyan vesszük, akkor felmerülhet az is, hogy a mai várkastély csak 1565 után épült. Saját, 24 évvel ezelőtti megfigyelésem Kőszeg és Körmend alaprajzi hasonlóságáról azzal a kiegészítéssel érvényes, hogy Körmenden is az északnyugati sarokban lehetett az eredeti vár! Van tehát még mit kutatni Körmend város és várai korai történetében is!

maecenatúra

Az Orbán-korszak (1998-2018)

A 20-21. századi magyar történelem tagolása majd igazából a következő generációk tankönyvei és történelmi tudata szempontjából lesz ugyan érdekes, mégsem árt pár sor erejéig foglalkozni vele. Főleg, hogy a jelenleg leginkább használt narratíva szerint, Orbánék felől nézve volna ugye a rendszerváltozástól a 2010-es “fülkeforradalomig” terjedő zavaros két évtized. Majd ezt követné a NER-nek elkeresztelt mai rendszer.

A demokrácia hívei szerint ugyanez a két évtized a magyar történelem eddigi leghosszabb – 21 éves – demokratikus időszaka volt. Az Orbánékat is, ki tudja milyen alapon részben demokratának tekintők (Sólyom, Bajnai, Merkel stb.) szerint persze a legutóbbi nyolc év is még demokrácia, csak annak egy sajátos változata… Orbán saját közismert meghatározása szerint illiberális, azaz szabadságellenes “demokrácia”. Megjegyzem, ebben is van valami, hiszen a választók egyszeri többségi döntése is létrehozhatja az önmagát örökösnek tekintő zsarnokságot (lásd Németország, 1933).

Magam úgy vélem, azoknak lesz igazuk, akik majd a Horthy-korszak (1920-1944), Kádár-korszak (1956-1989) mintájára Orbán-korszaknak fogják nevezni az utóbbi húsz évet. Az ezt megelőző tíz év, a még liberális Fidesz megalakításától az 1998-as hatalomra jutásig még csak az erő- és tapasztalatgyűjtés, a 180 fokos fordulat időszaka volt Orbán és csapata számára. 2002-ben pedig annyira elbízták magukat és túlbecsülték addigi hatalom-bebetonozó és uralmi törekvéseik sikerét, hogy mindenki számára váratlanul részben elveszítették a Magyarország feletti ellenőrzésüket.

A részben annak szól, hogy a fél ország azért az övék maradt, benne a fideszes szervezetté alakult Legfőbb Ügyészséggel és az államigazgatás számos területén általuk alapított, Orbán-janicsárokkal feltöltött hivatalokkal. Ilyen “félellenzéki” pozícióból azonnal létrehozták a fideszes alternatív valóságot a híveiknek sulykoló propaganda médiumokat, például a mai Hír Tv elődjét, vagy a valaha tényleg polgári értékeket hordozó Magyar Nemzet című napilapot is sikerült az egykori náci pártlapok – például a Der Stürmer –  szintjére levinniük.

Hogy szinte azonnal, már 2006-ban nem került vissza a teljes ország az uralmuk alá, az nagyrészt egyetlen embernek, Gyurcsány Ferencnek volt köszönhető. Akkor, pár hétig úgy tűnt, pozitív történelmi fordulatot vesz Magyarország sorsa. Megszilárdulhat a demokráciát helyreállító, Orbánék maffiaszerű, a két háború közti “keresztény-nemzeti” tekintélyuralmi kurzust utánzó rendszerét leváltó modern, európai Magyarország víziója. Az akkor Gyurcsány mögött parlamenti többséget biztosító pártokon belüli – ma már közismert, sőt Júdás-pénzükért még ma is megdolgozó – árulók gondoskodtak arról, hogy Orbán 2006 kora őszén lángba boríthassa fél Budapestet és maximálisan tovább hülyíthesse a híveit, hirdethesse a hazugságot és a demagógiát.

Gyurcsányt is komoly felelősség terheli persze! A még tapasztalatlan miniszterelnök alábecsülte a demokráciára életveszélyt jelentő orbánizmust. Nem vette át olyan mértékben a hatalmat, ahogyan az egy ilyen veszélyes ellenféllel szemben indokolt lett volna. Hagyta, hogy az Orbán-janicsárok továbbra is háborítatlanul ellenőrizzék az élet számos területét. Ennek legsúlyosabb része a Legfőbb Ügyészség volt! Itt “de facto” sosem kérdőjeleződött meg az orbáni főhatalom. Hasonló állapotot sejtek a titkosszolgálatok esetében is. Amikor itt megpróbált Gyurcsány és Szilvási a fideszes befolyás csökkentésére lépéseket tenni, már késő volt. Az akkori “köztévé” és “közrádió” vezetőinek Gyurcsány és Bajnai által érthetetlen módon eltűrt Fideszhez kötődéséről ne is beszéljünk!

Mai szemmel joggal hányhatjuk Gyurcsány szemére azt is, miért nem leplezték le és vonták felelősségre a 2006-os zavargások megszervezőit, miért bántak kesztyűs kézzel az országra már akkor is életveszélyt jelentő Orbán Viktorral és Kövér Lászlóval? Miért nem védték meg 2006-ban a demokráciát és a jogállamot? Nem csak a lángokat kellett volna akkor félig-meddig eloltani, hanem a parazsat is meg kellett volna szüntetni.

Persze, ezek ma már történelmietlen felvetések. Igaz, Cicerót idézhetnénk a történelem mibenlétéről és értelméről. Tanulnunk kell belőle!

A magyar nép eltékozolt évtizedeinek névadója – szóvivője szerint nem – golyóálló mellényben a zsarnokot éltető tömeg előtti fellépésére készülve 2018. március 15-én:

orban-hattal

 

A Jobbik dilemmája

A 2018. évi országgyűlési választás immár a második voksolás lesz az Orbánék által – nagyon is célirányosan – saját javukra, az ún. “centrális erőtér” jegyében meghekkelt választási rendszer keretei között. A lakosság az eddigi  – kivétel nélkül a fidesz kudarcát hozó – komolyabb időközi választásokon (Veszprém, Tapolca, Salgótarján, Ózd, Hódmezővásárhely) már megtanulta, egyfelé kell szavazni a siker érdekében.  Ez természetesen most is működni fog, úgyhogy fel a fejjel barátaim!

(Az is nyilvánvaló, hogy a közvélemény kutatók bármilyen adatát tájékoztató jellegűnek kell tekinteni s a számokat a fidesz esetében lefelé kell kallibrálni egy kb. 0,66-os szorzóval! Tehát a kormánypárt akár mindenütt megverhető!)

A “centrális erőtér” miatt azonban aligha képzelhető el, hogy a Jobbik csak úgy hipp-hopp középre ugrik s hirtelen ő kerül a fidesz szerepébe! Igen, erre a dologra is utaltam a címben.

Tehát amennyiben Vona pártja folytatja a két kapura való egyidejű játékot, akkor egyrészt lehet hogy öngólt rúg, másrészt  sajnos továbbra is uralmon tarthatja a fideszt. Sovány vigasz lenne számukra, hogy ugyan a fideszt nem sikerült megingatniuk, de legalább a “baloldalt” – úgymond “legyőzték”.

Őszintén szólva nem érdekel, hogy a szerintem avítt ideológiát képviselő és ilyen értelemben a fidesznél nem sokkal különb Jobbik, mint párt önállóan milyen eredményt ér el. Még töredékszavazat szaporításra sem vagyok azonban hajlandó a jelöltjükre szavazni, ha nem látom a reálisan kivívható közös ellenzéki győzelemre való törekvést náluk!

Lehet a saját híveket lelkesíteni olyan képtelenségekkel, hogy majd ők egyedül is leváltják a korrupt Orbán-rendszert. Azonban a tények ismeretében ez lehetetlen. Sem Budapesten, sem a legtöbb nagyobb városban nem  rúgnak komolyan labdába – ez nyilvánvaló!

A dilemma tehát Vonáék számára adott: maradnak a két kapura történő egyidejű játéknál s ezzel saját pártérdeküket helyezik a haza érdeke elé, vagy képesek egy olyasfajta nyílt együttműködésre az általuk “baloldalinak” nevezett rendszerellenes demokratikus pártokkal, mint ahogyan Sztálin képes volt Churchillel és Roosevelttel?

A nyílt együttműködés – megjegyzem – azért jobb a fű alatti vagy sumák összejátszásnál, mert legkésőbb az új országgyűlés alakuló ülésén úgyis nyíltan színt kell vallaniuk, Orbánnal vannak, vagy ellene? Márpedig minden más dolog, az e kérdésre adott egyértelmű válaszból következik.

Siker vagy kudarc lesz-e a Jobbik néppártosodása? Ez itt a kérdés, kedves Jobbik!

28058831_1582297078505263_6203887098344755651_n

 

A márciusi tizenkét pont 2018-ban

Ha ma, 170 évvel 1848. március 15-ét követően kézbe vesszük a Petőfiék által a sajtószabadságnak tettleg érvényt szerezve kinyomtatott 12 pontot, déjavu érzésünk támad:

29187189_1767082020015997_2961962300912697344_n

Azt kell mondjam, a 12-ből 9 pont ma ismét aktuális! Talán csak a katonasággal és az Unióval kapcsolatos pontok valósultak meg – illetve érvényesülnek ma a lényegüket tekintve (5., 10., 12. pontok). (Meg kell mondani, mindenféle hazugságözönt és félremagyarázást félretéve, hogy a 160. évfordulón egyszer már közel álltunk ahhoz, hogy minden pont mellé pipa kerüljön – de ezt most hagyjuk! A jelenről akarok ma írni, nem a közelmúltról!)

  1. Ma nincs sajtószabadság,illetve csak formálisan van. Kormányzati hazugságözön és aljas manipuláció a gyakorlat. Hiányzik a rendes, sokoldalú és tényszerű tájékozódás lehetősége.
  2. A kormány egy bűnszövetkezet, még Olaszországban sem jutott formálisan a maffia nyíltan hatalomra, nálunk igen.
  3. Formálisan működő, álparlament van. Kizárólag az országot uraló maffia döntéseinek “jogszabályokba” öntése folyik.
  4. Nincs törvény előtti egyenlőség.
  5. Nincs igazságos közteherviselés. A hatalom fordított Robin Hoodként a szegényeket sanyargatja, a leggazdagabbaknak oszt vissza.
  6. Nincsenek érdemi munkavállalói jogok, bérrabszolgaság van és új “földesurak” vannak.
  7. Nincs igazságos választási rendszer, nem beszélhetünk a képviselet egyenlőségéről.
  8. A Nemzeti Bankot egy szemfényvesztő, sikkasztó csaló vezeti.
  9. Koncepciós perekben elítélt politikai foglyok vannak, mint legutóbb a Rákosi-rendszerben. Van akit vádemelés és minden jogalap nélkül tartanak börtönben.

A mi dolgunk, hogy ezeken változtassunk – más nem fogja helyettünk elvégezni ezt a munkát: 18.4.8.

 

Haracsony templomvára

Jelenleg a történelmi Magyarország területén kb. 8500 várról és más erődítésről tudok. Azonban ez a szám messze nem végleges, bárhol megpiszkáljuk a felszínt, újabb objektumok bukkannak elő a feledés homályából.

Az Arcanumnak köszönhetően most már Burgenland területén is mozaikoltan tanulmányozható 1850-es évekbeli kataszteri térképnek köszönhetően vettem észre tegnapelőtt Haracsony (németül: Horitschon) antiochiai Szent Margit templomának egykori – napjainkra sajnos lebontott – erődítését:

Haracsony kat

Ugyanezt pontosabban ábrázolja a község 1855. évi térképe (ezen a tájolás nem északi!):

Haracsony 1855

Megint eggyel szaporodott a burgenlandi, történelmi Sopron megyei templomváraink száma!

Mikortól számolhatunk a templomok erődítésével? I. Albert osztrák herceg – később német- és római király – 1289-es magyarországi hadjárata során már egész sor templomerődítés elfoglalásáról értesülünk. Közülük a híres Reimchronik Pinkafő (németül: Pinkafeld) templomvárának ostromát írja le részletesen. 1302-es okleveles adatunk van a közeli Nagymarton (Mattersburg) és Felsőpéterfa (Oberpetersdorf) erődített templomairól is.

Mindezt csak azért említem, mert például az erdélyi templomvárakat jóval későbbi korszakra szokás keltezni! A “keltezzünk mindent minél későbbre mánia” – ahogyan én szoktam nevezni, persze kényelmes és biztonságos megoldás. Hiszen nem nehéz belátni, minél későbbi keltezést adok meg, annál kisebb az esetleges tévedés veszélye! Ráadásul az analógiaként idézhető más kései keltezések is látszólag ugyanezt erősítik. Azonban a valóság ennél a legtöbbször összetettebb.

Summa summarum, a haracsonyi templomerődítés nem feltétlenül olyan régi, mint az idézett közeli példák. A legjobb, ha azt mondjuk: középkori vagy koraújkori.

Szükség volna a teljes tényanyag mielőbbi közzétételére:

maecenatúra