A jegyző titka

Csepreg meghatározó vezetője lassan 6 éve dr. Balogh László. Kezdetben, 2015. január 1-től mint aljegyző segítette Vlasich Krisztián munkáját, aztán 2017 júniusától formálisan is átvette a hivatal vezetését.

Itt még előző “főnökével” közös képen, jobbra:

Balogh és Vlasich

Állítólag 2018-2019-ben komoly konfliktusai voltak a szintén vezetni szándékozó Vlasich Krisztián akkori polgármesterrel, de ezekből kifelé semmi sem látszott. Csak a tavaly őszi választást követően, utólag derült ki számomra, hogy már előzetesen lepaktált az általam támogatott polgármester-jelölttel, Horváth Zoltánnal is. Sőt, mintha  a polgármester csere kifejezetten a kedvére lett volna, hiszen az önjáró és erős akaratú Vlasich helyett a simulékony, engedelmes Horváth következett.

Balogh komfortos helyzetébe egyedüli zavaró tényezőként én csöppentem bele. Nem véletlen, hogy az első perctől igyekezett mindenben akadályozni a munkámat. Már-már vicces, hogy a legjelentéktelenebb dolgokban is. Elképesztő mértékben titkolózott mindenről – a legfontosabb dolgokról ma sem tud rajta kívül senki. A hivatal személyi állományát 2015 óta 90 %-ban kicserélte, még a 2009-ben ügyintézőként belépett legrégebbi munkatársat, dr. Herceg Krisztinát is ő nevezte ki maga mellé aljegyzővé, azzal a szándékkal, hogy az érdemi jegyzői munkát végezze el valaki helyette (nem véletlen, hogy még Vlasich is az aljegyző asszonyt részesíttette tavaly polgármesteri dícséretben).

Horváth Zoltán (báb)polgármester nekem egyszer úgy fejezte ki magát, hogy azért van szüksége Balogh-ra, mert ő “mindent tud“. Én meg inkább úgy mondanám, a helyzet fordított, Baloghnak van szüksége egy a lakosság felé mutogatható bábra, hogy az ő tényleges irányító szerepe ne legyen feltűnő. A két ember viszonyáról mindent elmond a már sokszor megmutatott pózolós képük:

páros 2

No, de mi lehet Balogh titka? A sok közül ma csak egyet villantok fel, a tavaly július 29-én tartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből:

jegyző 2019-07-29

Magyarról magyarra fordítva: tudatosan törvénysértő módon járt el az egyesületek támogatásáról szóló döntésnél. Két személyi összeférhetetlenséget hagyott ugyanis figyelmen kívül azzal, hogy az akkori polgármester és az egyik (Balogh-hű) képviselő felesége egyesületének is támogatást szavaztatott meg. Erre a nyilvánvaló törvénysértésre a kormányhivatal kötelességszerűen reagált s három hónap elteltével korrigálni kellett azt.

Ami a trükk, hogy saját magát egyes szám harmadik személyben említi (“a jegyző”). Mintha nem is önmagáról ismerné be, hogy “nem vette figyelembe a vonatkozó jogszabályokat“, aminek következtében “a testület jogszabálysértő határozatot hozott“. Magyarán szólva, beismerte a tudatos törvénysértést. Természetesen én ezt már akkor is érzékeltem s el nem tudtam volna képzelni, hogy ezt a saját maga szerint is alkalmatlan embert, az új városvezetés megtartsa. Horváth Zoltán 9 hónapon keresztül úgy próbált velem is együtt dolgozni, hogy végig ismerte a jegyzőjével kapcsolatos súlyos aggályaimat. Igazából folyamatosan egyensúlyozott kettőnk között. Magam abban a reményben végeztem az alpolgármesteri munkát, hogy talán sikerül igazi polgármesterré “nevelnem” Horváth Zoltánt. Nem sikerült!

Ez az állapot ért véget július 8-án, amikor Balogh elhatározta és levezényelte az alpolgármesteri tisztségemről való leváltásomat s aztán 15-én egy hozzá lojális képviselőt tett a helyemre. Azzal azonban nem számolt, hogy ellenzéki képviselőként még nagyobb fenyegetést jelenthetek a titkolózáson és simlisségen alapuló rendszerére.

A Promenád átalakítási terve

Saját (3/2018. (II.28.) számú) településkép védelmi rendeletünket talán be illene tartani:

22. § (1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg hátrányosan.

Főképpen a város Fő terének szimbolikus központi részén, a Promenádon! A néphülyítés persze a buszmegállók komfortjának javításáról szól, de ez csak a parasztvakítás. A lényeg az, hogy egy budapesti – közismert párthovatartozású cég – elfoglalja Csepreg központjának minden reklám felületét. Ezek egy része 4 db, a Promenádon telepítendő buszvárón lenne, meg még önálló City Light poszterek is megjelennének. Mindkét tervezett elem súlyosan megbontaná a hagyományosan kialakult városképet.

A tervezett buszvárók így néznek ki:

Domináns elemük a hatalmas színes reklám poszter, ami abszolút oda nem illő az Osztrák-Magyar Monarchia idején kialakított sétányra. Ráadásul a mostani két – valóban huzatos – esőbeálló helyett négy darabot akarnak elhelyezni belőlük. Megjegyzem, nem igazán zártak lennének, mert a tető és a poszter közt ugyanúgy be fogja verni az esőt az uralkodó északnyugati szél. Tehát megint adunk a sz.rnak egy pofont!

Ami ennél is súlyosabb, hogy a sétány mára jórészt feltöltődött egykori kísérő árkába kellene a kb. 4 x 2 méteres alapterületű, nagyjából fél méter magasságú, térkövezett járdabővítmény-dombokat beleépíteni. Ezekre lehetne ugyanis az új reklámhordozó-buszváró, félig zárt fülkéket telepíteni.

Mindezt úgy szavaztatta meg július 15-én Balogh László tényleges városvezető (formálisan csak jegyző), hogy előzetesen maguk a képviselők sem voltak róla rendesen tájékoztatva – hogy a lakosságról ne is beszéljünk. A szavazógép persze automata üzemmódban működött ez esetben is. Egyedül én szavaztam határozott nemmel. Jó jel viszont, hogy az egyik képviselő legalább tartózkodott! Az előttem volt alpolgármester asszony meg – gondolom a kevésbé huzatos buszvárók ideológiának dőlhetett be, noha ő amúgy kétségtelenül a hagyományos csepregi értékek védelmének a híve volna.

A Balogh-féle városvezetés “haszonélvezői” meg természetesen bármit megszavaznak, amit a főnökük eléjük tesz. Közéjük tartozik a városvezetésre tökéletesen alkalmatlan, Kőszegről kijáró fiatalember is, akit én közel 9 hónapig eredménytelenül próbáltam Csepreg méltó polgármesterévé nevelni. Ma már belátom, sajnos reménytelen próbálkozás volt!

Mit tehetünk a Promenádot elcsúfító terv ellen? Egyelőre innen szólítom fel a város ideiglenes vezetőit, hogy ténylegesen ne kezdjenek hozzá a Csepreg évszázados Fő  terét átalakító tervük gyakorlati megvalósításához!  A lakosságot meg arra kérem, ne dőljön be megint a szokott fortissimo hazugság-áriának és az alattomosan terjesztett dezinformációknak! Nem lesznek ugyanis zártak a Promenád képét hátrányosan megváltoztató fülkék! Vagyis úgy tennénk tönkre a Promenádot, hogy igazából senki semmit nem nyer vele – kivéve persze a plakáthelyeket értékesítő céget!

Csepreg egyik legnagyobb értéke a történelmileg kialakult városközpontunk. Ne hagyjuk tönkretenni!

(folyt. köv.)

Berencsfalu-Hrádok

A történelmi Hont megyében, Selmecbányától délre, a Selmec-patak mentén található Berencsfalu (szlovákul: Prenčov). Eredeti neve Prencsfalva (villa Princh) volt s csak utólag hasonult a feltehetően népnévi eredetű Berencs nevekhez. Éppen úgy a Hontpázmány nemzetség tagjaié volt, mint a környék településeinek nagyobb része.

Berencsfalu-Hrádok tp

Hajdu István helyszíni bejárásainak köszönhetően már ezt a várat is testközelből szemlélhetjük:

A lidar képen is kivehető (mezőgazdasági művelési nyomokkal együtt):

Berencsfalu lidar

A hasonló várak általában 12-13. századiak, de az sem lehetetlen hogy némelyikük már a 11. század végén felépült. Egy biztos, a 13. században már csak a kisebb birtokosok használták őket (szándékosan nem a ‘lakták’ kifejezéssel éltem – hiszen inkább csak veszély esetén igénybe vett presztízs-építmények, főként tornyok lehettek).

A várhelyek topográfiai kutatását ország(ok) szerte folytatni szükséges, hiszen még sok felderítetlen helyszínnel lehet számolni és az ismertek sincsenek még sok esetben megfelelően dokumentálva.

fehér 1

 

Ellenzéki pozícióban

Három hete Balogh Lászó jegyző emberei (az árnyékpolgármester, újonnan választott helyettese és két további képviselő) ellenzéki pozícióba szorítottak. Ezzel megszűnt a 269 napon keresztül fennállt szövetségem az általam addig támogatott Horváth Zoltánnal, Csepreg eddigi legfiatalabb és legtapasztalatlanabb polgármesterével. Nemcsak befejeződött az a próbálkozásom, hogy jó útra térítsem, hanem önmagam korábbi rossz döntésével is szembe kellett néznem. Ugyan sikerült leváltani az akarnok Vlasich Krisztiánt, de végül egy remélt pozitív változás helyett csak csöbörből vödörbe kerültünk! A kilenc és fél hónapja pozícióba került fiatalember igazából csak egy önálló akarat nélküli báb – sajnos. S mindezt a helyzetet – részben – én szabadítottam a jobb sorsra érdemes lakóhelyünkre. Amiért itt is bocsánatot kérek mindazoktól, akik hittek az én megalapozatlannak bizonyult reményemben Horváth Zoltán tisztességét és jó szándékát illetően.

páros 2

A már többedszer bemutatott kép mindent elmond! Mester és az ő tanítványa.

(Mondhatnánk, hogy szabálytalanul váltottak le július 8-án – s ez igaz is. De nincs jelentősége, hiszen újból és szabályosan is megismételhetik négyen, ha éppen arra lenne szükségük. A bizalom végleg megszűnt a bábpolgármester és köztem. A jegyzőjével meg igazából egy percig sem létezett, az ő leváltását tekintettem ugyanis kezdettől minden előre lépés alfájának és ómegájának! A jövő nagy kérdése, hogy ők ketten, mester és tanítványa, ki tudnak-e kecmeregni az önmaguk ásta gödörből?)

Annyi biztos, hogy július 1-e óta a tényleges városvezető kénytelen volt összekapni magát, mert érzi a veszélyt! Kénytelenségből szabadidős magánrendezvénnyé korrigálta a munkaszüneti napként indult “csapatépítő tréninget”, a közszolgálati tisztviselők napját! Úgyhogy erről “nem áll módjában polgármesteri minőségében nyilatkozni”. Utána bedobta azt a demagóg hazugságot, hogy én emiatt a “jegyzői buli” miatt figyelmeztettem őt – pedig dehogy!

Kikorrigálta azt a hibát is, ami abból fakadt volna, ha július 8-án a leváltásommal azonos “ülésen” rögtön megválasztották volna maguk közül az új báb-alpolgármestert. Sőt, ezt a maguk szempontjából okosan, július 15-re halasztották (a többes szám használata persze itt csak formalitás, mert Balogh egyszerű – önálló akarat nélküli – bábjairól van szó).

Amire korábban nem volt példa, határidőn belül elkészültek a július 9-én és a július 15-én feltett kérdéseimre adott “polgármesteri” válaszok (copyright: László Balogh). Ugyanezt el lehet mondani Hárominé Orbán Erika volt alpolgármester asszony július 9-én feltett kérdéseiről is. Még komolyabb teljesítmény az, hogy meglepő módon mindhárom júliusi ülés (8-i, 9-i és 15-i) jegyzőkönyve határidőn belül elkészült és benyújtásra került.

Az utóbbi általam tegnap késő délután lényeg-kiemelt szövege:

JKV_2020.07.15._rendkivuli_nyilt_ules_honlap

Az elején olvasható formabontó stílusban megfogalmazott napirend előtti felszólalásom is! Egészében érzékelhető belőle, hogy unfair leváltásom ellenére is maximálisan konstruktív voltam mindenben, ami a város számára fontos.

(Az egyik aktuális problémáról, a Promenádra tervezett, annak arculatát elrontó buszmegállókról majd hétfőn írok.)

Végül a lényegről: két héten belül ki fog derülni, milyen rövid távú esélye van a július 8-i jegyzői puccs által teremtett helyzet fennmaradásának! Attól tartok, a leváltásom miatti örömük nem lesz tartós s nem javítottak a helyzetükön, hanem éppen ellenkezőleg. Ugye a futballból véve a hasonlatot, szép dolog egy hálót rezegtető gól, csak akkor van vele némi probléma, ha az a saját kapuba megy.

Váras felfedezés Felsőpalojtán

A csepregi rendkívüli helyzet idején sem szünetel a régi Magyarország várainak kutatása. Hajdu István újabb felfedezéséről értesültem a napokban. A történelmi Hont vármegyében, Felsőpalojta (Horné Plachtince) határában talált egy magyarul Újvárnak nevezhető Árpád-kori várat az ismert késő bronzkori sáncvárral, a Pohanský vrch-hel szemközt. A ‘Pogány-hegy’ hatalmas őskori erődítménye lidaron:

Felsőpalojta-Pogányvár lidar

A két – különböző korszakból származó – szomszédvár helye térképen:

Felsőpalojta tp

A piros karikával jelzett, kis méretű Újvár (szlovákul Novohrad) lidar képe:

Felsőpalojta-Újvár lidar

Hajdu István múlt héten készült földi fotóin:

A megyének is nevet adó Hont és Pázmány lovagok leszármazottainak, a Hontpázmány-nemzetség tagjainak egyik vára lehetett – noha írott adatot nem ismerünk róla.

A nemzetség címere Csoma József művéből:

Hontpázmány genus

Sokadszor mondom, ki kellene végre adni legalább a “magyar” várak atlaszát. A macskaköröm annak szól, hogy ezeknek az objektumoknak nincs etnikai jellege. A név csak a történelmi, mindig is több nyelvű Magyar Királyságra utal. Esetünkben a közös szlovák és magyar múlt tanúi. A ‘Pogány-hegy’ (Pohanský vrch) pedig egy olyan régi korszakból származik, amikor sem a szlovákok, sem a magyarok ősei nem éltek még a Kárpát-medencében.

fehér 1

A múlt ködétől napjainkig

Horváth Zoltánról – még mint polgármester-jelöltről – írtam a tavalyi önkormányzati választási kampány hivatalos kezdete előtt (2019. augusztus 19-én):

„Ha módom lesz rá, meg is kérdem majd a kihívót, hogy az eltelt 3 évben hány alkalommal és konkrétan miben alakult ki véleménykülönbség közte és Vlasich között? (Utóbbit is megkérdezném, de gyakorlatilag megközelíthetetlen és aligha válaszolna őszintén.) Hányszor tartózkodott, vagy szavazott nemmel és miért? Hajlandó-e őszintén feltárni az elmúlt öt év kulisszatitkait? A fő kérdés persze az: mit és hogyan csinálna másképpen, ha bizalmat kap?”

Vlasich Krisztián és egykori “mindenese”, Horváth Zoltán  (beszédíró, kapcsolattartó, propagandista, városgondnok) – amikor még jóban voltak:

két futball bolond

A fenti kérdésekre bárki választ találhat a hivatalos honlapunkon elolvasható jegyzőkönyvekből:

http://www.csepreg.hu/hu/onkormanyzat/kozerdeku-adatok/testuleti-ulesek-jegyzokonyvei.html

Kérdés 1: Az eltelt 3 évben hány alkalommal és konkrétan miben alakult ki véleménykülönbség közte és Vlasich között?

Válasz: egyszer sem, semmiben.

Kérdés 2: Hányszor tartózkodott, vagy szavazott nemmel és miért?

Válasz: egyszer sem, soha nem szavazott nemmel.

Kérdés 3: Hajlandó-e őszintén feltárni az elmúlt öt év kulisszatitkait?

Válasz: nem hajlandó.

Kérdés 4: Mit és hogyan csinálna másképpen, ha bizalmat kap?

Válasz: erről gyakorlatilag semmit sem árult el, pontosan ugyanúgy csinál azóta is mindent.

A választást megelőző napokban minden postaládába eljuttatott 11 pont általános lózungokat tartalmaz, a kulcsmondatai:  “Szerencsére jelenleg még elmondható, hogy vannak, akikre támaszkodhatunk, ha átlépjük a hivatal küszöbét. Megválasztásom esetén azon leszek, hogy a kollégákkal a megbecsülésen és a tiszteleten alapuló közös munkával fejleszthessük tovább Csepreg városát.”  Mára előttem is világos, amit akkor még nem láttam: Balogh-gal már előre megbeszélték a polgármester-cserét. A közös munkán azt érthette, hogy továbbra is a Vlasich-csal konfliktusba került Balogh László vezeti a várost, ő maga pedig ténylegesen a városgondokságot irányítja s mellesleg eljátssza a jól fizetett bábpolgármesteri szerepet.

Mai záró megjegyzésem az illusztrációként betett képre utal: a 10. pont címe csupa nagy betűvel: SPORT: “olyan beruházások történjenek meg a későbbiekben, amelyekre valóban szükség van”. El is határozta két hete a Balogh-Horváth-féle városvezetés egy újabb – 22 x 42 m-es – műfüves futballpálya építését 35 Millióért. Egyedül én szavaztam rá nemmel! Pedig úgy általában sportszerető ember vagyok, de szerintem másra is költhetnénk a város pénzét! Valóban a harmadik műfüves pálya fájó hiánya volna a legnagyobb gondunk?

(folyt. köv.)

Magyarázattal tartozom

Három hete vált nyilvánvalóvá, hogy a tavaly októberben megkezdett módon nem folytatható tovább Csepreg vezetése. Mi történt köztem és az általam már jelöltként s utána közel kilenc hónapon át a város vezetésében is támogatott ifjú polgármester között? Tegnap ezt a kérdést kaptam a város egyik vitán felül elkötelezett, tisztességes polgárától. Röviden azt válaszoltam neki, hogy a tavalyi választás óta folyamatosan fennállt helyzetről derült ki, hogy tovább nem folytatható.

Tulajdonképpen saját – már a legelső lépésnél is megvolt – kezdeti aggodalmam igazolódott be, miszerint Horváth Zoltán komolytalan, éretlen fiatalembernek tűnt. Olyannak, aki életében érdemi munkát még nem végzett, csak a jópofizást, meg az emberek manipulálását tanulta ki. Őszintén bevallom, engem is megtévesztett az ártatlan tekintetével, simulékony modorával. Azt gondoltam, mellettem majd beletanul a dolgokba és közösen megváltoztatjuk, szebbé és jobbá tesszük Csepreget.

viselkedési kódex

Szinte nincs is más közös képünk, mint ez a tavaly december 19-én készült felvétel! Nagyon gondterhelt rajta a tekintetem. Zoltán éppen “megúszta” a nevének zártan kezelését kérő személy által kezdeményezett “méltatlansági eljárást”. Utóbbi a mandátumának elvesztését és új időközi polgármester-választás kiírását jelentette volna. Ez azért volt különösen fenyegető az ifjú “városvezető” számára, mert papíron az előző polgármester listáján szereplő 4 képviselő akkor többséget alkotott a 7 tagú testületen belül, tehát simán leválthatták volna, ha valamennyien akarják. Nekem ugyan kijelentette, hogy Horváth Gábor és Domnánics Alajos már velünk vannak – de én ebben egészen a döntő szavazás pillanatáig kételkedtem.  A két említett szenátor kifejezetten a jegyző bizalmasa (akiről viszont sokáig tévesen azt gondoltam, hogy az előző polgármester gyors visszahozatalán dolgozik).

Ami igazán érdekes olvasmány, a méltatlansági ügy kapcsán az illetékes bizottság előző üléseinek jegyzőkönyvei, melyeket magam is csak mostanában ismertem meg (korábban nem tulajdonítottam nekik jelentőséget, mivel akkor úgymond “megúsztuk” a dolgot). A három tagú bizottság december 17-én az alábbi határozatot hozta:

Created by Readiris, Copyright IRIS 2009

Created by Readiris, Copyright IRIS 2009

Ekkor még a teljesen tapasztalatlan, 26 éves Kótai József is megszavazta azt a jogilag helyes döntést, ami alapján a barátjának, Horváth Zoltánnak – két hónap után, rövid úton – véget is ért volna a polgármestersége. Hangsúlyozom, még én magam azt hittem, a jegyző is ezt akarja! Ma már tudom, hogy akkor tévedtem.

Másnap a jegyző egy általa kezdeményezett újabb bizottsági ülésen már ezt szavaztatta meg:

Created by Readiris, Copyright IRIS 2009

Created by Readiris, Copyright IRIS 2009

Tehát a többség továbbra is a méltatlanság megállapítását javasolja ugyan, ami változatlanul Horváth Zoltán polgármesterségének a végét jelenthette volna, de a “formailag nem tett eleget” megfogalmazás már sejteti, hogy a jegyző mindenképpen “meg akarta menteni” az akkor általam is teljes mértékben támogatott polgármester mandátumát.

Ami igazán félelmetes, hogy a két igen szavazatot leadó képviselő már előre jelzi, hogy várhatóan tartózkodni fog és nem céljuk a fennálló helyzet megváltoztatása. Annak ellenére sem, hogy szerintük Horváth Zoltán tényszerűen valóban “méltatlan”! Mi magyarázhatja ezt? A nagy halandzsa-mester Balogh a jogilag laikus képviselőkkel azt csinál, amit akar. Nyilván meggyőzte őket, hogy “formailag” méltatlan ugyan, de majd ő “megvédi”. Meg talán – nem voltam ott, csak találgatok – közölhette, hogy két vazallusa, Horváth Gábor és Domnánics Alajos úgysem szavazza meg, tehát nincs értelme erősködniük. A lényeg hogy “nyugalom” legyen a városban s ő maga is nyugodtan folytathassa mindazt, amiről még majd a továbbiakban bőségesen szó lesz!

A szavazásnál ugyanaz a forgatókönyv érvényesült, mint most a polgármesterrel szembeni fegyelmi eljárás megakadályozásánál. Nem zártuk ki Horváth Zoltánt a saját ügyében való szavazásból, majd öt szavazattal, két tartózkodás mellett elutasítottuk a fenti bizottsági javaslatot. Az egész procedúrát elnökként én vezettem le (napjainkra már el is tűnt a vonatkozó jegyzőkönyv-részlet a város hivatalos honlapjáról).

(Utána az egész átment egy Balogh jegyző által szervezett, csaknem éjfélig tartó “csapatépítő  tréningbe”, melyben a szolgáltatást az előző években megszokott módon a volt polgármester sógorának, az egyik önkormányzati cég résztulajdonosának, Sass Dezső labdarúgó edzőnek a bükfürdői vendéglője biztosította. A cég elnök-igazgatói posztját Horváth Gábor, a “puccsisták” július 15-én megválasztott alpolgármestere töltötte és tölti be ma is. Domnániccsal pedig a jegyző már aznap, napirend előtt megtámadtatott engem. Tehát igazából csak egy a színfalak mögötti helyzet vált nyilvánossá a most július elejére időzített totális jegyzői hatalomátvétellel. Megjegyzem pár héttel korábbra tervezték azt, csak valami ürügy kellett nekik, amit a tájékozatlan emberek elé dobhatnak, mint gumicsontot. Erre a július 1-én, a helyi kempingben tartott egész napos jegyzői bulit – “önköltséges csapatépítő tréninget” találták ki. Azt hazudták s ezt széles körben el is terjesztették, hogy én emiatt figyelmeztettem írásban a jegyzőt.)

Pedig dehogy, itt a levelem:

írásos figyelmeztetés

Tehát Horváth Zoltán (Balogh László egyik beszélő feje) ebben is hazudott! Ez a hazugsága lett volna a velem szembeni bizalomvesztésének az oka (a kutya tehát önmaga farkába harapott).

Elnézést kérek, hogy ilyen hosszú voltam (így sem bontottam ki minden részletet)!

(folyt. köv.)

Mikor lesz a második?

Egy hete kezdtem el nyilvános bejelentéseim sorozatát Csepreg aktuális kérdéseivel kapcsolatban. Egyesek szerint úgymond “lejárattam magam“, mert nem egy sokmilliós korrupció konkrétumaival nyitottam, hanem a város fénykorára, a 17. századra vonatkozó felfedezésekről beszéltem (s természetesen a végén jeleztem, hogy jönnek majd az aktualitások is, csak türelem!). Megnyugtatásukra közlöm, hogy abszolút nem érdekel a véleményük, ugyanis én bármit csinálnék, mondanék – illetve nem csinálnék, nem mondanék, az ő eleve elfogult alapállásukon semmit sem változtatnék vele. Őszintén szólva nem is akarok. Reménytelenek, miattuk tartunk ott, ahol éppen állunk – a “magyar ugar” közepén.

Azoknak írok itt, akik – bizonyos IQ fölött, gondolkodni képes emberként – már képesek megérteni összefüggéseket s különbséget tudnak tenni a hazugságok és a valóság között.

Itt és most teszem közzé a 2020. július 9-én tartott képviselő-testületi ülés általam sárgával lényeg-kiemelt 48 oldalas jegyzőkönyvét:

Jzk 2020-07-09

Mit ne mondjak, érdekes dokumentuma a Csepregen három hete lezajlott totális jegyzői hatalomátvételnek, a dr. Balogh László négy bábja (Horváth Zoltán, Horváth Gábor, Domnánics Alajos, Kótai József) közreműködésével megvalósított puccsnak.

DSC_0007

A kép előterében a csepregi pellengér maradéka,  bazalt posztamensen szemmagasságban a földön az egykor 3-4 m magasan állt felső elem. A 17. században mellette vesszőzte meg például a parázna nőszemélyeket a város által időnként kölcsönkapott soproni főállású hóhér!

Most ilyesmi szankció senkit sem fenyeget. Pedig egyesekre nagyon is ráférne, hogy rendet tanuljanak.

Például Horváth Zoltán árnyékpolgármester elfelejtett beszámolni a március 13-a és június 17-e közti tevékenységéről, pedig kötelező lenne neki! A három hónap alatt ugyanis “polgármesteri döntésekkel” vezette a várost, melyek egy részéről értesítette ugyan a képviselő-testület tagjait, de a város közönségét és az utókort is tájékoztatnia kellett volna. Különösen azért, mert a polgármestert irányító jegyző szerint sok mindenről csak utólag kell beszámolnia. Még a szabadságának idejét sem kell a jegyzői jogértelmezés szerint képviselői kérdésre közölnie, ráér az majd utólag!

Hol vagyunk már a feudális kortól, amikor a váron magasan lengő zászló mindenki számára jelezte, hogy éppen otthon van-e a várúr? Ez csak onnét jutott eszembe, hogy a múlt héten rákérdeztem egyszer, meddig van szabadságon a (báb)polgármester? A válasz: majd utólag megtudom a következő polgármesteri beszámolóból. A (báb)alpolgármester valamivel közlékenyebb volt. Ő annyit árult el, hogy majd ma kiderül, meddig is tölti megérdemelt (?) pihenő napjait az amúgy Kőszegen élő, onnan Csepregre kijáró jegyző-vazallus Horváth Zoltán “polgármester“.

Nem abszurd?

Ja, a címben feltett kérdésre még nem válaszoltam. Meglepetés lesz!

Szürreális vezetői értekezlet

A július 8-án kitört “háborút” megelőző napon, 7-én (kedden) kora délután került sor a tavalyi választást követően harmadik (!) alkalommal a csepregi polgármesteri irodában az első olyan vezetői értekezletre, melyen részt vett dr. Tarsoly Ádám önkormányzati tanácsadó, Horváth Zoltán polgármester propaganda fotósa is. Előbbi a telefonjával hangfelvételt készített, annak – majdnem szó szerinti leirata a tegnap (július 24-én) elkészült emlékeztető:

Vezetői Értekezlet

Mit ne mondjak, bizarr! A lényeget kiemelő sárgításokat már én eszközöltem a szövegben! Ha elolvassa valaki, feltűnő, hogy nincs se eleje, se vége! Az ifjú-fideszes jegyzőkönyv-író önmagát el is felejtette felsorolni a résztvevők között:

Tarsoly Ádám ifjúfidesz

(a több éve készült képet egy olvasóm küldte)

Igazából passzív résztvevő volt a szintén nagyon fiatal (31 éves) polgármester is:

Thaiföld 2018 aug.

A képen éppen Thaiföldön relaxál 2018-ban, miután megvált az egyik csepregi önkormányzati cégben birtokolt elnök-igazgatói pozíciójától (akkor még csak képviselő volt).

További ifjú fideszesek körében a csepregi óvoda udvarán egy összességében 470+x Milliós Európai Uniós fejlesztéshez kapcsolódó propaganda fotón, melyet az első képen látható, legifjabb fideszes készített:

Óvoda fejlesztők

(A képen balról jobbra: Gagyi Levente a megyei közgyűlés tagja, Horváth Zoltán (dr. Balogh László magyar hangja), dr. Kondora Bálint (Sárvár fideszes polgármesterének fia, a megyei közgyűlés alelnöke) és a – papíron – Csepregen élő Ágh Péter országgyűlési képviselő).

Az “x” arra utal, hogy a 470 Millión felül még egy – összességében 92 Milliós, előttünk álló – épület energetikai projektnek is tárgya az Óvoda-Bölcsőde ismeretlen összeggel.

A közzétett jegyzőkönyvet nem is kommentálnám. Oláh Imre képviselőtársam rákérdezett a 15-én beadott interpellációja keretében, hogy vajon mi magyarázta azt, hogy dr. Tarsoly Ádám csak úgy szó nélkül nélkül elhagyta a 7-i vezetői értekezlet helyszínét? Megmondom őszintén, erre magam csak azt tudnám mondani, hogy nem volt kedve ott maradni. A jegyző és polgármestere kérdésemre csak a vállukat vonogatták s abbéli találgatásuknak adtak hangot, hogy esetleg a mellékhelyiségbe kellett távoznia az értekezlet közepén (nem is jött vissza).

Az egész értekezletnek rajtam kívül egyetlen nyugodt és derűs résztvevője volt, dr. Herczeg Krisztina aljegyző asszony. Számítottam is rá, hogy segít majd kordában tartani az izgága “fiúkat”, azonban ott és akkor ehhez neki sem voltak eszközei. A kitörő félben lévő “háborút” már nem lehetett megelőzni. Másnap délután az meg is kezdődött.

De azért egyet mégis kiemelek! Másnap reggel 9-kor volt a Magyar Államkincstár átfogó ellenőrzésének nyitó értekezlete. Rákérdeztem, hogy ott legyek-e? Válasz: nem szükséges. Következő kérdésem: akkor ott lehetek-e? A válasz dr. Balogh László magyar hangja, Horváth Zoltán részéről: nem. Ki érti ezt? Ha egyszer minden rendben van Csepregen, akkor mit kell mégis titkolni?

Jól nevelt emberként és a polgármesterhez egészen másnap estig lojális alpolgármesterként természetesen nem mentem oda:

az úriember

Július 8-án 17.49-kor tette közzé dr. Balogh László polgármestere az “esetleges” leváltásomról már befejezett tényként beszámoló közleményét.  Magam erre 18.11-kor reagáltam:

Letértek 2020-07-08 18.11

 

(folyt. köv.)

Az “igazság lovagja” és a “sötét fellegvár”

A csepregi Balogh-párti “puccs” július 8-i rendkívüli képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvében van rögzítve napjaink és az utókor számára az a “szóbeli előterjesztés”, melyet alpolgármesteri tisztségemből való leváltásom indoklásaként a 31 éves Horváth Zoltán (báb)polgármester, dr. Balogh László teljhatalmú csepregi városvezető egyik média megjelenése és populáris ígérgető arca ilyen formán adott elő:

“Az alpolgármester blogján olyan népmesei motívumokkal igyekezett aláásni a városháza megítélését, a hivatal munkatársaiba vetett közbizalmat, amelyek természetükből adódóan népszerűek lehetnek, valósághűek azonban semmiképp. Nem kívánom elvenni a műkritikusok kenyerét és megítélni, mennyire eredeti, ha valaki önmagát az igazság lovagjának festi le azzal a sötét fellegvárral szemben, amely a lakosságot sanyargatja, azonban az ilyen jellegű megnyilvánulások egyértelmű alaptalanságuk ellenére is megőrizték sértő jellegüket.”

Pszichológus legyen a talpán, aki ezt a mélylélektani tartalmú “irodalmi” szöveget megfejti és értelmezi! A lakosság sanyargatása szerencsére maximum az évi 12.000 Ft kommunális adó, meg a jóval kellemetlenebb gépjármű adó behajtásában nyilvánul meg – tehát nem mondható igazán jelentősnek. Az viszont igazán hízelgő, hogy engem lát a jegyző vazallusaként “dolgozó” fiatalember az igazság lovagjának! Ez bizony töredelmes beismerő vallomásnak éppen úgy tekinthető, mint freudi elszólásnak. Csakúgy, mint a Balogh-féle hivatal sötét fellegvárként történő önkéntelenül őszinte meghatározása! Nem semmi!

triász

A képen is látható, hogy a teljhatalmú Balogh az, aki mindent előad és mindent meghatároz Csepregen. Főként a döntően európai pénzek sajátos módon való elköltését, felhasználását. Ő ír le és ő dönt el mindent, mint “Horváth Zoltán”. A “polgármester” csak szimpla eszköz a kezében. Okosabban tette volna, ha még a fent idézett szöveg megfogalmazását sem bízza rá!

Ami igazán fontos! Ma jár le három határidő, amit a látszólagos jogszerűség miatt Balogh be fog tartani (kezembe kell adja a hivatal munkatársairól, közérdekű adatairól elkészült összeállítást, el kell készüljön a “puccsot” közvetlenül megelőző július 7-i vezetői értekezlet emlékeztetője és ma kell benyújtani a Kormányhivatal számára a július 9-i rendes képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét). Tegnap megkaptam Balogh július 15-én feltett kérdéseimre “Horváth Zoltán” néven megfogalmazott válaszait. Most nem megyek bele a részletekbe. Legyen elég annyi, a teljhatalmú (omnipotens) csepregi városvezető nem véletlenül fél úgy az írásbeliségtől, mint ördög a tömjénfüsttől!

A végtelenül romlott csepregi rendszer napjai meg vannak számlálva! Az “igazság lovagja” éppen a “sötét fellegvár” kapujához érkezik:

igazság lovagja

(Fürjes János szenzációs rekonstrukciós rajzai megtekinthetők az általam 1988-1993 között feltárt góri várról: http://castrum3d.hu/index.php/varak/78-gor)