Zríny váráról újra

A Szávától délre található Zríny 1347 óta a híres Zrínyiek központi vára volt (ismert nevüket is e várról kapták, előtte Subicsoknak hívták az őseiket, akik egészen 1322-ig kiskirályként uralkodtak a tengerparton).

A vár korábbi birtokosai – egészen 1328-ig – a Szlavóniában sokáig  szintén kiskirályi pozíciót élvező Babonicsok voltak. Egyikük 1293-ban a várban keltezett – tehát valószínűleg itt (is) tartotta a székhelyét.

Az első katonai felmérés még jelöli a Szent György titulusú várkápolnát:

Zríny 1

A vár 2010-ben készült alaprajzi felmérése Szatanek Józseftől:

Zríny sJz 2010

Az egész hegytetőt elfoglaló vár szokatlanul tekintélyes méretű! Ez annak ellenére is magyarázatot kíván, hogy birtokosai is országrésznyi terület urai voltak. Messze kilóg a középkori főúri várak szokásos méret-kategóriájából. Mondhatnánk persze, hogy azért ekkora, mert a hegynek van ilyen mérete. Ez azonban nem kielégítő magyarázat, ugyanis kereshettek volna  a környéken egy kisebb vár felépítésére alkalmas hegyet is.

Ami a gyankvásomat felkeltette, a kváderköves falszövet az északi oldalon:

Zríny falszövet

Hasonlókat bőven találunk a közeli-távoli térség késő római-kori illetve Justinianus-kori, 6. századi hegyi erődjei között. Nem állíthatom persze biztosan, hogy Zríny is eredetileg ebben a korszakban épülhetett – de reális magyarázata lehetne ez is a nagy méretnek.

Másik elvi lehetőség az, ha nem római-bizánci, akkor egy korábbi középkori archaikus kővár volt eredetileg. Alaprajzi jellegzetességei hasonlóak a dél-erdélyi Borberek és Kisdisznód hegyi váraihoz, vagy a zólyomi Pusztavár ismeretlen múltú alsó várához.

Száz szónak is egy a vége: egyelőre több Zríny múltjában is a nyitott kérdés, mint a biztos válasz.

Egy azonban biztos, 1540-ben Zrínyi Miklós – a későbbi szigetvári hős – sikeresen védte meg családi várát Hüszrev boszniai pasa és Murád klisszai bég ostromával szemben. Egyike volt ez elfeledett várostromainknak! Zrínyi Dobó Istvánt 12 évvel megelőzve itt állította meg egy időre a török terjeszkedést.

mecenatura

Reklámok

Bolgány vagy Szerém(vár)

Mint arra elsőként Györffy György rámutatott, a Szerémség – azaz Szerém vármegye másik neve Bolgyán, vagy talán inkább Bolgány volt. Amikor 1096-ban először találkozunk a megye ispánjával, akkor már Zimony várában tartotta a székhelyét. Viszont a vármegye elnevezések logikájából következően egykor Bolgányban lehetett a központ.

Ennek fekvését nem ismerjük, a név – inkább látszólagos – hasonlósága miatt a mai Budjanovci falu ugyan elméletileg szóba jöhet – de gyakorlatilag aligha! Hadd ne részletezzem…

Természetesen Szerém megye eredeti székhelye Szerémvár lehetett, azaz az ókori Sirmium,  a jelenlegi Mitrovica városa. Bolgány abban az időben válhatott új központtá, amikor Szerémvár bolgár, majd bizánci kézen volt – azaz 1072 előtt.

Fekvésére nézve magam az ókori Bassiana (Donji Petrovci) területére gyanakszom.

Bassiana 2

A nagy területű ókori város északkeleti sarkában gyanítható a bolgányi ispáni vár helye.

A közeli Vojkovce nevében nem nehéz ráismernünk I. (Szent) István pogány Vajk nevére. A szintén szomszédos Szolnok pedig tán annak emléke, hogy egy időben a Tisza-parti Szolnok névadója (?) bolgányi ispán is lehetett.

További érdekes kérdés, hogy miért nem bírt a Bolgány vármegye elnevezés meggyökerezni s miért lett Szerém a megye neve? Talán csak 1072 után szerveződött volna? Vagy éppen ellenkezőleg, Bolgány várára csak a bolgár, majd 1018-tól bizánci uralom alá jutott Szerémvár (Mitrovica) pótlása miatt lett szükség? Magam az utóbbira hajlok! Ha ez a sejtés jogos, akkor a megyerendszer gyökerei az Avar Birodalom idejére kell visszanyúljanak. Megjegyzem, nem ez az egy adat utal csak erre…

Technikai megjegyzés:

Az idén ma írok először váras témáról, ami azt jelzi hogy kis mértékű (de sajnos nem kielégítő) javulás állt be a technikai feltételeket illetően. Utóbbi okból egyelőre nem ígérhetem meg, hogy napi rendszerességgel teszek közzé anyagokat. Mindenesetre felhívom kedves olvasóim figyelmét arra, hogy már közel 1000 várról tettem közzé gondolataimat, megfigyeléseimet és következtetéseimet. Ezek között a jobb oldalon található belső kereső segítségével lehet böngészni. Aktualitásukból a hat évvel ezelőtti írásaim sem veszítettek (pár esetben változott csak a véleményem, de ezeket ugyanezen a módon lehet követni).

mecenatura

 

 

Műszaki hiba még az újévben is fennáll

Tisztelt Olvasóim! Egyelőre csak szöveges bejegyzést tudnék írni s hardver-probléma miatt még annak a sorsa is kétséges. Felhívom a figyelmet arra, hogy a jobb oldali belső kereső segítségével – a rendszerem kijavításáig is – közel 1000 várral kapcsolatos írásom között lehet böngészni.

Ha valaki segíteni tud, kérem hívjon fel (0630/8572755) vagy írjon emailt, amit talán el tudok olvasni (garancia nincs rá, sajnos): atreus@pr.hu

(A probléma megoldásáig csak internetről tudok képeket leszedni, saját hatalmas gyűjteményeimhez egyelőre nem férek hozzá.)

Orbán pasa palotája

Ma röviden, egy a történelemhez és napjainkhoz egyaránt kötődő épületegyüttesről írok. Arról a 18. századi karmelita kolostorról, melynek helyén részben a III. Endre – utolsó Árpád-házi királyunk (1290-1301) – sírjának is helyet adó ferences kolostor állt. Később, Buda oszmán elfoglalását követően a magyarországi török helytartók, a budai beglerbégek (pasák) rezidenciája volt itt.

Érdekes, hogy az Erdogan török populista diktátorral bensőséges kapcsolatot ápoló Orbán Viktor éppen a pasák palotájának helyén alakíttatta ki a rezidenciáját.

Ahogyan az oszmán szultánok által kinevezett pasák nem költözhettek a magyar királyok várpalotájába – úgy a parvenü Orbán sem meri a hivatalát közvetlenül oda helyezni, mert a királyság helyreállítását talán még a rajongói is túlzásnak tekintenék. Arról nem is beszélve, hogy katolikus főpapi hívei is zavarban lennének, mit kezdjenek egy önmagát újabban reformátusnak tekintő királlyal.

Erdogan “szultán” viszont nyugodtan kiállíthat neki egy fermánt, melyben budai beglerbéggé nyilvánítja.

Az építkezést megelőzően nem tudom vajon milyen mértékben végeztek régészeti-épülettörténeti kutatást (elvileg kellett). Így az sem világos, hogy most mennyivel tudunk többet azok eredményeképpen a török pasák budai rezidenciájáról. Vajon a szigetvári és Rózsa-dombi török finanszírozású munkálatok (Szulejmán és Gül-baba türbék) erre a török hódoltság idején igazán központi jelentőségű helyre is kiterjedtek?

Karmelita Buda

 

 

Műszaki hiba még fennáll

Tisztelt Olvasóim! Egyelőre csak szöveges bejegyzést tudnék írni s hardver-probléma miatt még annak a sorsa is kétséges. Felhívom a figyelmet arra, hogy a jobb oldali belső kereső segítségével – a rendszerem kijavításáig is – közel 1000 várral kapcsolatos írásom között lehet böngészni.

Ha valaki segíteni tud, kérem hívjon fel (0630/8572755) vagy írjon emailt, amit talán el tudok olvasni (garancia nincs rá, sajnos): atreus@pr.hu

(A probléma megoldásáig csak internetről tudok képeket leszedni, saját hatalmas gyűjteményeimhez egyelőre nem férek hozzá.)

02_bran

 

Bolondvár Belsőbáránd mellett

Az országban egyelőre 9 Bolondvárat ismerünk – melyek közül 6 Fejér megyében található. Nyilvánvalóan tréfás népi elnevezésűek!

Köztük is az egyik legérdekesebb az Aba határában lévő Belsőbáránd melletti:

Aba-Bolondvár tp

Nováki Gyula és Terei György 2001-ben készült szép felmérésén:

Aba-Bolondvár

A középső bronzkori Vatya-kultúra egyik régészetileg is megkutatott vára. Azonban az északi várrészen egy kis méretű, általam preklasszikusnak nevezett Árpád-kori vár is van. Utóbbi még régészetileg kutatatlan. Elképzelhető, hogy a tőle nem messze található Ebvárnál korábbi nemesi vár s persze az sem lehetetlen, amit Hatházi Gábor és Terei György vetett föl, hogy a középkori Báránd templomának erődítése.

(Harmadik verzió gyanánt hozzáteszem, amennyiben itt volt egy templom, az épülhetett korábbi vár helyére is.)

A lényeg, hogy két korszakban is jelentős erődített hely volt itt s bőven vannak még vele kapcsolatban megválaszolásra váró kérdések.

reklám 2018

Ebvár

Ma ismét egy olyan várról lesz szó, amelynek a történetét nagyon könnyen össze lehet foglalni – ugyanis semmit sem tudunk róla. Az Abához tartozó Belsőbáránd-puszta és Seregélyes között található az Ebvár:

Aba-Ebvár mhtp

Először, 1982-ben Skerletz Iván (1939-1996) rajzolta meg vázlatos felmérését, majd 1997-ben Terei György készítette el szintvonalas alaprajzát:

Aba-Belsőbáránd-Ebvár 2011

Régészeti leletet egyelőre nem ismerünk róla, aminek azonban – a hasonló helyszínek általános leletszegénységének ismert tényén túl – semmi jelentősége. Tipológiai alapon nyilvánvaló, hogy az általam preklasszikusnak nevezett Árpád-kori nemesi várak közé tartozik.

Keserű  László idei felvétele, a vár közepén régi “kincskereső” gödörrel:

Aba-Ebvár

Nem tudjuk melyik középkori településhez tartozott, talán Bárándhoz… A vár neve is érdekes. Talán utólagos, lekicsinylő tartalmú népi elnevezés. Ismerünk egy Kutyavárat Érden, ami hasonló logikai szerinti névadás eredménye lehet. A közelben pedig Bolondvár található, aminek megint csak tréfás jellege van.

pink