Csiklingvár a Bakonyban

Egyik legrejtélyesebb dunántúli várhelyünk a Gaja-patak felső völgyének egyik magaslatán épült Csiklingvár. Jelenleg a Fejér megyei Isztimér határába esik, de igazából nincs szerves kapcsolatban ezzel a településsel, ahogyan az északabbra eső Bakonycsernyével, vagy a Téshez tartozó Csősz-pusztával sem (régebbi irodalmakban mindkettővel kapcsolatban szerepel).

Isztimér-Csiklingvár tp.jpg

A vár szép felmérését Terei György régész kollégámnak köszönhetjük:

Isztimér-Csiklingvár 2011

(A térkép ábrázolásával összevetve láthatjuk, hogy az előbbit nem kell teljesen szó szerint venni!)

Régi feljegyzésben Csoklia vár néven is előfordul, egy másik helyen Csiklész alakban is szerepel a vár neve. Mindenesetre sem a Csikling, sem az előbbi variációjú nevek jelentéséről, eredetéről sincsen fogalmunk. Pedig a név mindig alapvető forrás – volna!

Ráadásul egyetlen középkori adatunk sincs sem a várról, sem az esetleg valaha hozzá tartozó birtokról. Mivel ma az egykori Mellár-puszta határába esik, elméletileg tartozhatott ahhoz (is). Ezt a birtokot IV. László király 1279-ben Csák nembeli Márk fia Istvánnak adta. Terei György feltételezi, hogy ezt követően talán ő építhette a várat – ami természetesen nem lehetetlen, bár konkrét adatunk nincsen róla. Mindenesetre feltűnő, hogy a több várat is birtokló Márk fia István és leszármazottai kapcsán egy árva szó sem esik erről a várról és a környék birtoktörténetében semmi nyoma egykori uradalmának.

Tehát felvethető az is, hogy egy korábbi korszakba tartozik és esetleg semmi köze a Csákokhoz! Említettem a helynevek jelentőségét. Ezeket ugyan szokás lefitymálni, hogy általában csak újkori adatokból ismerjük őket és emiatt kétes a forrásértékük. Mégsem hagyhatók figyelmen kívül! Nos, Csiklingvár közelében Királyszállás van. Úgyszintén tőle nem messze volt a mára elpusztult Bakony nevű település is, amelyikről az egész hegység a nevét kapta! Mindezzel persze nem állítom, hogy a bakonyi királyi erdőipánság eredeti központja itt lehetett. Kezdetben nyilván Bakonybél, majd Zirc lehetett királyi udvarhely. Utóbb pedig Hölgykő vára volt az ispánság központja.

Zárójelben jegyzem meg, hogy Bakony egy személy neve is volt. Bakony fia Bodos Salamon király rabtársa volt, annak visegrádi fogsága idején (1083 előtt).

maecenatúra

Reklámok

Hölgykő a Bakonyban

Kevesek számára ismert a már I. (Nagy) Lajos király korában lerombolt Hölgykő vár helye. Városlőd határában, a Csehbányára vezető út mellett található a németül Schlossbergnek nevezett várhegy.

Hölgykő tp1

A vár Virágh Dénes által készített felmérése Magyarország Régészeti Topográfiája 2. kötetéből:

Városlőd-Hölgykő.JPG

Hölgykő a bakonyi erdőispánság váraként tűnik fel forrásainkban az Anjou-kor elején. V. Istvántól 1270-ben kapta meg a bakonyi örökös ispánságot Csák nembeli Csák bán, a nemzetség Ugodi-ágának tagja. Engel Pál ezért a vár építését neki, vagy unokaöccsének, Demeter bánnak (1281-85) tulajdonította. Ez persze azt feltételezné, hogy 1270-ben az erdőispánsághoz még nem tartozott vár! Valljuk be, ez a többi hasonló esettel összevetve kevésbé valószínű – az erdőispánságok központjaiban ugyanis jóval korábban és gyakorlatilag mindenütt számolhatunk királyi várakkal. Különben is nehéz elképzelni a bakonyi örökös ispánságot, mint presztízs-címet vár nélkül! Az ugodi Csákok kihaltával Engel feltételezése szerint átmenetileg a Kőszegiek birtokába jutott volna Hölgykő, melyet aztán a király már tőlük szerzett volna meg 1310 előtt. Ugodi Demeter bán felesége Kőszegi Miklós nádor leánya volt. Tehát anyja révén valóban a híres oligarcha család tagja lehetett az utolsó Ugodi is.

I. Lajos később, 1364 körül lerontatta a várat és uradalmából a dúsgazdag lövöldi karthauzi perjelséget alapította.

Végül pár szót a vár nevéről. A menyét régi magyar neve a ‘hölgy’ volt, tehát egy hölgymenyétek által látogatott szikla  lehetett a névadás indítéka:

 

Ne feledjük azt sem, hogy Veszprém közelében vagyunk. Veszprém várát pedig 997-ben Koppány azért ostromolta, mert a levirátus jogát gyakorolva feleségül kívánta volna venni a meghalt Géza nagyfejedelem özvegyét, Saroltot. A Sarolt név török jelentése: ‘fehér menyét’ – ahogyan nővérét Karoldnak (azaz ‘fekete menyét’-nek) hívták Anonymus szerint. Karold nevét talán a somogyi Karád község neve őrizheti. Ez a falu később a lövöldi perjelek uradalmának a központja lett. Amúgy maga Koppány is rendelkezett udvarházzal a Bakonyban (lásd Bakonykoppány).

De ez csak mellékes kitérő volt! Egyelőre nem tudjuk, mikortól számolhatunk a bakonyi erdőispánság megszervezésével. Egy hamis oklevél szerint már Szent László korában, 1082-ben is létezett (tudni kell, hogy a hamis oklevelek gyakran valós adatokat őriztek meg, ugyanis nem nehéz belátni, hogy olyan hamisításnak semmi értelme nem lett volna, amelyről azonnal nyilvánvaló, hogy a tartalma teljesen kitalált, fiktív).

Segítség kérésem a munkám finanszírozásához viszont abszolút valós és aktuális:

maecenatúra

Tamásvár Ugocsában

Tamásváralja (románul: Tămăşeni) ma is zömmel magyarok lakta kis falu az Avas-hegység szélén, a jelenlegi román-ukrán határ román oldalán.

Fényes Elek – a híres 19. századi statisztikus – említi, hogy a vár sáncai és romjai láthatók. Mihalik József 1891-ben a felmérését is közölte. Eszerint a vár ovális belső területe 66 x 21 m-es, feltételezhetően az ehhez északról csatlakozó, három oldalról meredek lejtőkkel határolt 17 m átmérőjű hegygerinc vég is a vár része volt. Kőfalainak maradványait Mihalik tévesen sáncnak gondolta és az egészet őskorinak vélte, noha maga írja, hogy az előkerült edénytöredékek kivétel nélkül korongoltak.

Tamásvár.jpg

Történeti adatokból tudjuk, hogy Káta nembeli Tamás Bábony földön lévő hegyen épült várát 1284-ben említik először, 1323-ban viszont már csak a helye volt meg (“locus castri”). A néphit szerint ugyan még a híres román betyár Pintye Grigor (Grigore Pintea)  vára lett volna – de ez már csak komoly valóságalap nélküli utólagos népmonda lehet.

A Káta nemzetség címere:

Káta genus

A vár területén 1994-ban Gheorghe Lazin ásatást is végzett – eredményei azonban számomra még ismeretlenek.

A vár, mint a róla fennmaradt forrásadatokból látjuk, rövid életű lehetett. Azon kevés hely közé tartozik, ahol a konkrét építtetőt – egyben a vár névadóját – is ismerjük. Klasszikus váruradalom nem alakult ki körülötte, noha a falu birtokosai még a 16. században is a Tamástól leszármazott Lázáriak voltak (akik családnevükből következően a Szatmár megyei Lázáriban laktak).

Hogy Tamás mester 1284 előtt hány évvel – vagy évtizeddel – építette a várat, nem tudjuk. Ahogyan azt sem, hogy pusztulása vajon az oligarchia – konkrétabban a Borsa kiskirályság – 13. század végi létrejöttéhez, vagy éppen annak 1320 körüli bukásához köthető-e?

Ha valaki felkeresné Tamásvárat, segítségül a falu és a vár térképe:

Tamásváralja 25.jpg

Ha pedig valaki segíteni tudja és akarja további feldolgozó munkámat:

maecenatúra

 

Reklámok

A magyar Bastille foglya

Ma kénytelen vagyok politikáról írni, mert az igazságérzetem nem teszi lehetővé, hogy szemet hunyjak az aljasság bizonyos szintje láttán. A miniszterelnök köztörvényes bűncselekményeit, lopott közpénzből való gazdagodását és a kormánypárt disznóságait nyomozó ügyvédet (szombathelyi politikust és a rendszert megdönteni kívánó képviselő-jelöltet: Czeglédy Csabát) ugyanis tegnap jogellenesen ismét előzetes letartóztatásba helyezte egy szegedi bírónő. (Utóbbi megérdemelné ugyan, hogy facebook-profilját ide illesszem – de nem teszem! Végülis az aradi 9 tábornokot 1849. október 6-án sorban felakasztó hóhér portréját sem tették közzé – elvégre magánemberként még akár jóravaló családapa is lehetett.)

Helyette legyenek itt hazánk leghíresebb – politikai foglyokat is őrző – börtönének képei:

 

Nem tehetem meg, hogy ugyanitt ne emlékeztessek arra, hogy két derék, talpig becsületes honpolgár, Tátrai Miklós és Császy Zsolt ugyancsak Orbán-börtönében raboskodik, teljesen ártatlanul elítélve, a semmiért! Egy el sem követett, “nem-bűncselekmény” mesterségesen rájuk fogott kísérletéért. Valójában azért, mert nem voltak hajlandók a zsarnoki hatalom kedvére való hamis vallomást tenni.

Nincs itt és most értelme a pártpolitikát fókuszba tenni! De megjegyzem, hogy a 18.4.8-án sorra kerülő – hazánkat remélhetően az Orbán-rendszer alól felszabadító – választáson csak olyan listát és jelöltet vagyok hajlandó támogatni, aki sohasem paktált le a hazánkat tönkretevő és szétlopó Orbánnal és azt garantáltan nem kívánja a jövőben sem megtenni, háttéralkuval, koalíció-kötéssel uralmon tartani. Ne adj’ Isten, a sorozatban elkövetett államellenes és köztörvényes bűnökre fátylat borítani. Egyáltalán – el kellene jutnunk odáig, hogy végre szabad emberek, szabad országa akarunk lenni!

Itt többé senki se uralkodhasson! Soha többé ne lehessen ártatlan embereket rosszhiszeműen, a hatalmat kiszolgálva börtönbe juttatni.

Czegledy-1030x715

Czeglédy Csaba szabadulása a magyar szabadság kezdetét fogja jelezni! Az igazságszolgáltatás becsületének részleges visszaszerzését, amennyiben arra a fellebbezés következtében rövid időn belül sor kerül – vagy az ország felszabadulását, ha csak a rendszer remélhető bukása után lép majd ki végleg a szegedi Csillag-börtön kapuján!

Kérdezheti valaki, hogyan merek ilyen nyíltan írni, fogalmazni? Nos, nem tartozom a rendszer kegyeltjei és haszonélvezői közé. Ilyen értelemben veszíteni valóm nincs. Ellentétben egyetemi évfolyamtársaim némelyikével! Őket viszont nem irigylem, mert becsületes embernek nem mindennapi kihívás lehet egy zsarnoki és ráadásul  sorozatban köztörvényes bűnöket is elkövető rendszerrel együttműködni, vagy azt képviselni. Úgy tenni, mintha minden rendben volna és törvényesen működne. Elszámoltatás és törvényes felelősségre vonás nélkül nem fog menni a normális Magyarország megalapítása! Bizonyos értelemben szerencsénk van, hogy ilyen történelmi időket élhetünk meg a napjainkban! Mindez  persze felelősséggel is jár. Meg kell felelnünk a kihívásnak, éppen úgy, ahogy elődeink is megfeleltek neki 170 évvel ezelőtt!

Ha zenét tudnék ide illeszteni, az talán a francia Bastille lerombolásával kapcsolatos közismert, fülbemászó dallam lenne… Bár a magyar operairodalomból Erkel Hunyadi Lászlójának kórusa is eszembe jut… de az még a jövő zenéje!

 

Reklámok

Seuso 107

A mai alkalommal írok ebben a naplóban 107. alkalommal a Seuso-kincsről. A rendőrségnek ugyanez a régi hívószáma – de persze ennek most nincs aktualitása. Ugyanis – legalábbis tudtommal – továbbra sem történt semmi!

Illetve valami jó hírem mégis van! A múlt héten járt az egyik érdeklődő a bejegyzéseimből ismert – feltételezhető – északi  bejárat környékén s számomra megküldött fotójából világos, hogy már előtte nem sokkal is járt ott valaki. Hiába, a hó megőrzi a nyomokat:

Fénykép0821.jpg

Jó dolog, hogy pár önzetlen civil rajta tartja a szemét a területen. Még jobb lenne, ha az ún. “magyar állam” is felelősen járna el s esetleg érdemi lépéseket tenne a feltárás megkezdésére. Szép és jó dolog ugyanis, hogy a 43 Millió Euróért vissza(?) szerzett elegáns késő római ötvösremekeket most már ötödik helyen mutatják be, mint a kormányzat állítólagos “sikerét”! Ám még jobb volna bebizonyítani, hogy a Seuso-kincs tényleg Kőszárhegy határában, Magyarországon került elő. Erre másképpen, mint a lelőhely feltárása útján, nincsen mód. Utóbbi már csak azért is üdvözítő volna, mert feltételezésem szerint a kincs zöme még mindig ott van. Sümegh (és Brizs ?) általi megtalálása és a tárgyak egy részének részleges elvitele  után 42-43 évvel is!

(Az meg már tömény politika volna, ha megkérdeznénk, hogy vajon miért kellett egy erős 13 Milliárdos összeget kifizetnie a magyar államnak, ha egyszer régészeti úton is bebizonyítható lenne a kincs hazai eredete? Azt sem említem külön, hogy a magyar rendőrségnek – sok más mellett – ezt az ügyet sem sikerült még tisztáznia. Mert a dolognak bűnügyi része is van persze! S itt nem elsősorban a kormány által a mi pénzünkből a kincsért kifizetett összegekről van szó! S mielőtt valaki egyoldalúsággal vádolna, nem csak a legutóbbi kormányra gondolok! De persze elsősorban rájuk! Rablott holmiért kifizetett pénz ugyanis orgazdaságnak minősül. Hiába “jogászkodják össze”, hogy őrzési díj… Az előző kormány még legalább bizonyítani igyekezett – igaz roppant lagymatagon és eredmény nélkül!)

Most jobb helyzetben vagyunk, mert immár tudjuk hol kell a kutatást folytatni! S mi – eltérően a “magyar állam” szerveitől, nem is titkolózunk! Sőt, ingyen – puszta hazafiúi elkötelezettségből – állunk akár a mostani, akár a következő kormányzat illetékeseinek rendelkezésére.

 

Reklámok

Apa vára Karcag határában

Mondhatnám,hogy nagyon keveset tudunk a Magyar Alföld középkori várairól, pláne a más országrészekben gyakori, jórészt ismeretlen történetű Árpád-kori nemesi várakról. Ezek egyikét a sajnos 2014-ben elhunyt Miklós Zsuzsa járta be 1980. május 10-én.

Saját kezű, nálam lévő vázlata:

Karcag-Apavár.jpg

A kerek – 1-1,5 m-re kiemelkedő – Apa vára halom keleti oldalán 0,5 m mély árkot érzékelt. Azóta sajnos teljesen egybeszántották az egykori Árpád-kori vár helyét, mint az Elek György helytörténet-kutató nemrég készült felvételén látható:

Karcag-Apavár.jpg

A közeli Bucsán birtokos Borsa nemzetségnek voltak Apa és Apaj nevű tagjai. Mivel a terület 1246 után már a kunok szállásai közé esett, a nemesi vár nyilván még a tatárjárást megelőzően épülhetett. 1412-ben mint Apajvára-sziget szerepel – akkor a vár már rég nem létezhetett.

A várhely a 2. katonai felmérésen és egy modern topográfiai térképen:

Itt jegyzem meg, hogy sajnos a magyar várak lexikális feldolgozását eddig semelyik magyar kormány sem támogatta egy megveszekedett petákkal sem. Pedig a magyar várkutatás legkomolyabb embereinek életműve volna az alapja! Ráadásul minden eddigi ismeretünket összegezné. Amikor 1983-84-ben elkezdtük a munkát, 3400 helyről tudtunk, azóta a szám 8500 fölé emelkedett! Az utóbbi másfél évtizedben teljesen az én magán-finanszírozásom és a nagyobb részt a személyes munkám révén.

Egy régi vártopográfiai megbeszélés résztvevői az általam vezetett (persze, utóbb ezt az ásatást is becstelen módon ellopták tőlem!) góri vár-ásatáson, 1989-ben:

Miklós Zsuzsa 1989.jpg

Miklós Zsuzsa (1948-2014), Sándorfi György (1932-1993) és a ma is aktív várkutató, 1926-os születésű Nováki Gyula.

Állami támogatás híján most csak abban bízhatunk, hogy talán van olyan magyar vállalkozó, aki segíthet egy valóban nemzeti (ezt a szót csúnyán lejáratták ugyan, de én még az eredeti értelmében használom) ügyet, az évtizedek óta nálam gyarapodó Magyar Várlexikon kiadását:

maecenatúra

 

 

Reklámok

Kapela-hágó

A minap vettem észre egy érdekes feliratot egy horvát topográfiai térképen. A 884 m magas Kapela-hágót ábrázoló részleten a Šanci felirat a Kápolna-hegy (Vrh Kapele, 902 m) felirattól északnyugatra olvasható:

Kapela-hágó

Nem tudok sajnos horvátul, de sejtésem szerint ‘sáncok’ lehet a helynév jelentése. Megjegyzem, a térképrészlet a 23-as főúton Modrus és Jezerane között található. A Kapela-hegységen itt halad át a Károlyvárost (horvátul: Karlovac) Zenggel (horvátul: Senj) összekötő régi történelmi főútvonal. Az újkorban József-út néven is emlegették – kalapos királyunkról elnevezve. Ez a hegyvonulat képezi a Száva és a Tengermellék vízválasztóját. Másképpen mondhatnánk úgy is, hogy itt találkozik a Mediterráneum a Kárpát-medencével.

Nem nagyon messze ide ismerünk Itália védelmére létesített késő-római védősáncokat a Júliai-Alpokban és a Karszt-hegységben, jelenlegi szlovén területen. Egyelőre csak kérdésként vethető fel, hogy amennyiben a Kapela-hágónál is sáncok vannak, azok vajon az ókori Dalmácia védelmére épültek-e?

Esetleg a 9-11. századi óhorvát államot védték északi támadás ellen? Bíborbanszületett Konstantin, tudós bizánci császár híres művéből tudjuk ugyanis, hogy a horvátok a magyarokkal 950 táján a hegyek felé – azaz éppen itt – voltak határosak.

További érdekes kérdés, hogy a Kapela-hágó tenger felőli oldalán, a középkori Gecske (horvátul: Gacka) megyében még 950 táján is avarok is éltek. Sőt a Horvát-Felföldet (az újkori Modrus-Fiume és Lika-Korbava megyéket) kormányzó horvát vezetőt bánnak hívták. Ennek a méltóságnévnek is avar eredetet tulajdonítanak s a hatalmas avar birodalomalapítóval, Baján kagánnal hozzák kapcsolatba. Aki nem mellesleg – gyaníthatóan – a balkáni szlávok mai lakóhelyükre telepítője volt! Ugyanis sokak szerint a délszlávok mai lakóhelyükre költözése és letelepedése éppen az avar birodalom kialakulásával lehetett összefüggésben. Egyértelmű forrásadatunk van arról, hogy még a Balti-tenger mellett élő szlávoknak is fegyvert kellett ragadniuk az avar kagán parancsára.

(Zárójelben jegyzem meg, hogy a magyar etnikum mai lakóhelyére költözésével is ugyanekkor számolhatunk.)

Történelmi nyomozásom – állami segítség híján – további támogatásra szorul:

maecenatúra

Reklámok