Seuso 107

A mai alkalommal írok ebben a naplóban 107. alkalommal a Seuso-kincsről. A rendőrségnek ugyanez a régi hívószáma – de persze ennek most nincs aktualitása. Ugyanis – legalábbis tudtommal – továbbra sem történt semmi!

Illetve valami jó hírem mégis van! A múlt héten járt az egyik érdeklődő a bejegyzéseimből ismert – feltételezhető – északi  bejárat környékén s számomra megküldött fotójából világos, hogy már előtte nem sokkal is járt ott valaki. Hiába, a hó megőrzi a nyomokat:

Fénykép0821.jpg

Jó dolog, hogy pár önzetlen civil rajta tartja a szemét a területen. Még jobb lenne, ha az ún. “magyar állam” is felelősen járna el s esetleg érdemi lépéseket tenne a feltárás megkezdésére. Szép és jó dolog ugyanis, hogy a 43 Millió Euróért vissza(?) szerzett elegáns késő római ötvösremekeket most már ötödik helyen mutatják be, mint a kormányzat állítólagos “sikerét”! Ám még jobb volna bebizonyítani, hogy a Seuso-kincs tényleg Kőszárhegy határában, Magyarországon került elő. Erre másképpen, mint a lelőhely feltárása útján, nincsen mód. Utóbbi már csak azért is üdvözítő volna, mert feltételezésem szerint a kincs zöme még mindig ott van. Sümegh (és Brizs ?) általi megtalálása és a tárgyak egy részének részleges elvitele  után 42-43 évvel is!

(Az meg már tömény politika volna, ha megkérdeznénk, hogy vajon miért kellett egy erős 13 Milliárdos összeget kifizetnie a magyar államnak, ha egyszer régészeti úton is bebizonyítható lenne a kincs hazai eredete? Azt sem említem külön, hogy a magyar rendőrségnek – sok más mellett – ezt az ügyet sem sikerült még tisztáznia. Mert a dolognak bűnügyi része is van persze! S itt nem elsősorban a kormány által a mi pénzünkből a kincsért kifizetett összegekről van szó! S mielőtt valaki egyoldalúsággal vádolna, nem csak a legutóbbi kormányra gondolok! De persze elsősorban rájuk! Rablott holmiért kifizetett pénz ugyanis orgazdaságnak minősül. Hiába “jogászkodják össze”, hogy őrzési díj… Az előző kormány még legalább bizonyítani igyekezett – igaz roppant lagymatagon és eredmény nélkül!)

Most jobb helyzetben vagyunk, mert immár tudjuk hol kell a kutatást folytatni! S mi – eltérően a “magyar állam” szerveitől, nem is titkolózunk! Sőt, ingyen – puszta hazafiúi elkötelezettségből – állunk akár a mostani, akár a következő kormányzat illetékeseinek rendelkezésére.

 

Reklámok

Seuso-puzzle (12.)

Egy tucatnyi bejegyzést illik valahogyan lekerekíteni és a mostani kört értelmesen bezárni! Aki követte a kinccsel foglalkozó gondolataimat, észreveheti, hogy a munkahipotézis folyamatosan alakulgat s természetesen ma sem jutunk a végére. Úgyhogy az alábbiakat sem végeredménynek, hanem csak menet közbeni jelentésnek tessék tekinteni!

Katalin jegyezte fel a Sümegh-től 1976-ban hallott információt: “a kincs két helyen volt“.  Ezt szemléltető korábbi ábrám:

római bánya

Úgy véltem a rajz készítésekor, hogy az 1976-os pontra Sümegh (egyedül vagy társsal) vitte el a két üstnyi részt, az elszállítást megkönnyítendő. Utóbb már arra gyanakodtam, hogy a kb. 200 kg-os súlyú anyag legalább 450 m-re történő – föld alatti sötét labirintusban való – elmozgatása “egyedül nem megy”. Nem lehetetlen ugyan, de nem is tűnik életszerűnek.

Ráadásul ott van a kérdés, hogy amikor – feltevésünk szerint – 1944-ben a katonák ládákba rakták az először akkor megtalált kincset, miért nem szedték ki a rézüstökből és pakolták volna – a szállítást megkönnyítendő – ládákba a Sümegh és Lelkes által később két üstben talált 41 tárgyat is?

Egyszerűbb arra gondolni, hogy szó szerint értsük a Sümeghtől származó közlést! Maguk a rómaiak rejthették az ókori ércbánya mindkét bejárója mögé – azaz két helyre – a tárgyakat. (Nem készítettem emiatt új ábrát, de ma már nem úgy gondolom, hogy felülről lukadtak a tárnába Sümeghék – azaz igen, de nem a fenti ábra szerint!) Úgy sejtem, a katonák az északi bejárónál rakták ládákba a “Katalin-féle” – Sümegh által többször megdézsmált – kincset. A déli bejárónál jó harminc évvel később 1975-ben (?) találták meg Sümeghék a Lelkes spenitérjével Polgárdiba beszállított két rézüst + 41 nemesfém tárgyat.

Ezt követhette – valószínűleg Brizs társaságában – a “labirintus” felfedezése és annak legtávolabbi északi végpontján – az egykori bejárat közelében – a kincsesládák megtalálása. A föld alatti vágatrendszer felfedezői az irány és a távolság ismeretében felismerhették az északi bejárat felszíni nyomait. Brizs Károlyt konkrétan annak közelében találták felakasztva 1976 szeptemberében.

Brizs Károly

Valószínűleg eredménytelenül “faggatták” azonban – illetve előfordulhat hogy nem hittek neki, pedig a jó helyre vitte őket. Úgyhogy halálra verték, majd felakasztották az elhagyatott helyen. Igaz, az erdőben lévő északi bejárat megnyitásához ma is komolyabb földmunkára volna szükség. Ennek azonban semmi nyoma! A déli bejáratot pedig Sümeghen, Brizsen és Lelkesen kívül más nem ismerte (esetleg még a rejtélyes szabadbattyáni juhász?). Lelkes – ha igazat mondott – sem tudta/tudja hogy nem csak üregről van szó, hanem egy nagy föld alatti járatrendszer bejáratáról!

Száz szónak is – egyelőre – egy a vége! Brizs halálát követően is biztosan a helyén maradt a Katalin-féle 6 utazóládát megtöltő kincs (mínusz a Sümegh által hátizsákban kihordott ismeretlen számú darab). Ellenkező adatok híján arra következtethetünk, hogy az még most is ugyanott van.

DSCN6200

(a kép a kaiseraugsti kincset ábrázolja, itt csak illusztráció!)

Seuso-puzzle (11.)

Lelkes kincse és Katalin kincse? Adhatnánk alcímként mai töprengésem témájáról.

Az a helyzet ugyanis, mintha két egymástól szinte független ügyről írnék. Annyit tudunk csak kettejük kapcsolatáról, hogy Katalin egy ideig Lelkes Ferenc apjának volt a munkatársa a kőbánya vállalatnál 1976 körül. Akkoriban a még tizenéves siheder a bányától pár száz méterre eső tilospusztai TSz-telepen dolgozott és haverságban volt az akkortájt 20 éves, szintén a kőbányában dolgozó Sümegh-gel.

Lelkes kincse a két rézüstöt egykor megtöltő 41 darabos készlet. Ezt gumikerekes lovas szekérrel (spenitérrel) szállították be Polgárdiba néhány (Kolonicsnak leadott?) darab kivételével. A ma ismert 14 nemesfém tárgy mind ebből a készletből származik s ennek darabjait látta Sümeghék polgárdi portáján Harmath József és Strasszer István – a két fontos szemtanú.

Itt húzhatunk egy vízszintes vonalat, mert Katalin egy 2003 tavaszán adott lapinterjújában határozottan kijelentette, hogy konkrétan az ismert – s neki fotókon bemutatott – tárgyak közül ő egyet sem látott! Az általa leírt, lerajzolt tárgyak közül viszont mi nem láttunk még egyet sem a maga kézzel fogható valóságában. Ezeket – illetve ezek egy részét – bőröndökben őrizték (sőt rejtegették) Sümeghék. Előbb egy Szabadbattyánban lakó juhász-ismerős parasztházának hátsó, belső helyiségében, majd egy a Szárhegy keleti oldalában létezett, napjainkra elpusztult pincében. Utóbbi helyét Dézsy Zoltánnak sikerült azonosítania s tavaly ősszel Nádorfi Gabriella régész fel is tárta azt. A kutatás részletes eredményei közöletlenek – annyi biztos csak, hogy az egykor Sümegh által befalazott tárgyak már régen nincsenek ott, valaki – leginkább talán még maga Sümegh – elvitte azokat onnan.

Meg kell állapítanunk azonban, hogy esetleges felbukkanásukról 1976 óta nincs hírünk. Amit tudunk a kincsből esetleg még származó és Nyugaton  – vagy legutóbb Moszkvában – állítólag felbukkant tárgyakról, hogy azok zöme nyugodtan kikerülhetett a Lelkes-féle spenitéres fuvarból. Fontos volna persze, ha Lelkes közölné, vajon ő maga látott-e kanalakat és ivókupákat? Ugyanis 187 kanál és 37 ivókupa (pohár?) szerepel Halim Korban 1997-ben napvilágot látott eladási ajánlatában. Ezek nagy számuk miatt eleve nem lehettek a Lelkes által a szállításkor megszámolt 41 darab között. Másrészt, ha szó szerint vesszük Lelkes nyilatkozatát, akkor biztosan nem! Utóbbi esetben ugyanis a spenitéres fuvarban nem is voltak kisebb tárgyak.

Kérdezhetnénk joggal: vajon nem teljesen kitalálmány-e a Katalin-féle történet? Nos, több dolog is bizonyítja, hogy nem az! A megtalált “keleti pince”, mint rejtekhely léte már önmagában is sokat mondó. Az is Katalin igazmondására vall, hogy nem próbálta meg úgy beállítani, hogy látta és kézben tartotta volna az ismert tárgyak bármelyikét is. Ha kitalált mesét mondott volna, akkor pedig ezzel erősen hitelesíthette volna a történetet (ellenőrizni pedig az állítás valóságtartalmát már nem lehetett volna). De ezt nem tette – ami önmagában is komoly érv amellett, hogy amit előadott, az bizony a valóság lehet.

 

 

(folyt. köv.)

Reklámok

Seuso-puzzle (10.)

A folyamat kezdete meg kellett előzze  – méghozzá jóval – Brizs halálát. Ugyanis időbe telhetett, míg olyanokkal került “üzleti kapcsolatba”, akik felismerték a kincs valós értékét. Nagy szerencséje volt Sümeghnek, hogy noha ő is beszélt velük és érzése szerint “eljárt a szája” – mégsem árult el magáról annyit, hogy Brizs likvidálását követően őt is elővegyék.

Sőt, sikerült elaltatnia a dolgot! Kolonics is csak közel egy év múltán akadt a “kincsvadászok” horgára. Néhány addig nála volt darab megszerzésén túl azonban nem sokra juthattak vele. Utána még több mint egy év telt el Sümegh katonai bevonulásáig s csak a katonaideje alatt került kapcsolatba Brizs és Kolonics gyilkosaival.

Ezek a körülmények arra utalnak, hogy a kincs zöme addig háborítatlanul maradhatott. A ma ismert darabokat is 1978 őszén – még a bevonulás előtt – rejtették el Sümegh és Lelkes a Borbély-pincében.

Hogy 1980 tavaszán mi lehetett Sümegh hirtelen depressziójának a hátterében, nem tudjuk. Vagy a kincs egy részének elvesztése, vagy “pusztán” annak felismerése, hogy Brizs gyilkosai sajnos a nyomában vannak?

Vajon a Sümegh által Katalinnak elmesélt 6 nagy ládányi kincset elvihette valaki, vagy az még ma is ott lehet a lelőhelyen?

hippolytos_vodor_b_1

(folyt. köv.)

Reklámok

Seuso-puzzle (9.)

Nem tudjuk, a föld alatti bányavágatok felderítésében ki vett részt, de feltételezhetően Brizs és Sümegh lehetett az. Azért gondolom ezt, mert Brizs halála után elakadt a dolog. Közel egy év telt el Kolonics haláláig s utána is újabb három kellett ahhoz, hogy Sümegh “elveszítse” az addig nála lévő tárgyakat.

Tehát Kolonics mellékszereplőnek tekinthető, aki kapott ugyan pár darabot, de a fő kérdésben esetleg nem is volt tájékozott. Ugyanez sejthető az ismeretlen juhászról is. Nem tudjuk persze, hogyan sikerülhetett Sümeghnek évekig “elrejtőznie” Brizs gyilkosai elől, de az eredményből láthatóan összejött neki. Talán annak köszönhette, hogy csak név nélkül tárgyalt velük 1976 szeptemberében. Talán ugyanez sejthető munkahely változtatása – Budapestre távozása – mögött is.  Tehát a kincs megszerzésében érdekeltek 76 őszén elveszítették a nyomot s 77 nyarán is csak Kolonicsra találtak rá, aki azonban nem tudta elvezetni őket a forráshoz, a kincsek zöméhez.

Tehát az látható, hogy 1976 őszén évekre sikerült Sümeghnek elaltatni az ügyet.

Sümegh József

(folyt. köv.)

 

 

Reklámok

Seuso-puzzle (8.)

Eljutottunk odáig, hogy Brizs Károlynak sokkal fontosabb szerepe lehetett a kincs megtalálása és korai története során, mint azt eddig gondolhattuk volna. Ugyanez derült ki a Szárhegyen legeltető, Sümegh-gel baráti nexusban volt juhászról is. Nem tudjuk persze, utóbbi is járhatott-e a lelőhelyen belül, avagy esetleg egy Sümegh általi másodlagos rejtekhelyen találkozott először a kincsekkel?

A puzzle egyes részletei kezdenek élesen kirajzolódni, de van olyan rész – méghozzá komoly terület, ahol hitetlenkedve szemléljük a helyzetet. A Katalin szavaiból ismert labirintus-szerű alagútrendszerről van szó!

Megvallom őszintén, magam sokáig főként emiatt tartottam mesének Katalin sztoriját! Alagutak ugyanis általában nincsenek! Ókori mélyművelésű bányák viszont nagyon is vannak. Még akkor is ilyesmire kell gondolnunk, ha azt eddig csak a kinccsel kapcsolatba került személyek közül láthatták páran.

Amit sejtünk és tudni vélünk róla, hogy két bejárata lehetett. Egy déli és egy északi. A kettő egymástól – amennyiben nyomaikat helyesen azonosítottuk – 450 m-re van. Vagyis egy ennél is hosszabb utat kell megtennie a föld alatt annak, aki az egyiktől a másikig el akar jutni.

Képzeljük el, hogy valaki bejut egy sötét föld alatti “labirintusba” s be is merészkedik. Méghozzá nem párszor 10, hanem több száz méterre! Egyedül, zseblámpával. Komoly bátorság kell hozzá, még akkor is, ha a kőbe vágott járatok szemmel láthatóan állékonyak s nem fenyeget beszakadás veszélye. Márpedig mai sejtésünk szerint Sümegh-nek meg kellett tennie ezt a  távolságot ahhoz, hogy miután a déli bejáratnál bejutott, eljusson az északi bejáratnál lévő kincsesládákhoz. Ugyanezen a távon kellett a déli bejárathoz – ahol később Lelkessel kiszedték – eljuttatni a két rézüstbe rakott, kb. 200 kg súlyú 41 nagyobb tárgyat is. Egy régi játékfilm címe jut erről eszembe: “Egyedül nem megy!”

A föld alatti vágatrendszer felderítése nyilván nem egyetlen alkalommal történt s miután megszokta a benne való közlekedést, Sümegh már önállóan is vissza-vissza tudott térni, hogy hátizsákkal kihozzon kisebb tárgyakat.

23721979_10209980204409110_1349487084_n

(folyt. köv.)

 

Reklámok

Seuso-puzzle (7.)

Tegnap a szabadbattyáni juhásszal kapcsolatban merült föl, hogy köze lehetett neki is a Seuso-kincshez. A tárgyakkal 1976-ban kapcsolatba került Katalin ugyanis elmondta, hogy a kincset egy a Szárhegy kopár tetején (ugye, erről is kapta a nevét! – a ‘szár’ régi jelentése: ‘kopasz’) lévő legelőn, vagy ahhoz közel találták.  Amikor felértek Sümegh-gel a tetőre, 200 m-re voltak attól a lyuktól mondta, ahol – pontosabban amelyen keresztül –  Sümegh megtalálta a lelőhelyet. Márpedig az ilyen területeken éppen birkákat (juhokat) szoktak legeltetni.

Katalin és Cserményi Vajk 2001-2002-ben készült vázlatán szerepel is egy hodály! Nagyon gyanús körülmény, hogy a történet szerint a bizalmatlan juhász kezdetben be sem akarta engedni a Sümegh-gel érkező Katalint!

De még ennél konkrétabb bizonyítékunk is van, melyet a Seuso-kincs ügyével régóta elkötelezetten foglalkozó Tóth Sándor újságíró ügyes kérdezési technikájának köszönhetünk! Tudni kell ugyanis, hogy sosem a direkt közlésekre kell figyelni – melyek lehetnek félrevezetők, vagy hamisak is. Jóval érdekesebbek a mellékmondatokban szereplő szándékolatlan, akaratlan, spontán közlések. Amikor mintegy mellékesen csúszik ki a válaszoló száján egy a tárgyhoz nem is szorosan kapcsolódó közlés. Egy ilyen Katalintól:

“Majd kisvártatva hozzáfűzte, azért kívánt túladni a tárgyon, amit egy juhász barátjával együtt talált, mert…” (Tóth Sándor: A Seuso-kincsek kálváriája II. rész – Árgus 2004/12. 105-112,)

Ezt Katalin még egy számára Sümegh által Tácon – egy ismerős családnál – eladni kívánt kancsó kapcsán mondta! A közlés indirekt jellege egyértelmű, az értékesítés szempontjából ugyanis teljesen érdektelen és fölösleges volt ezt a részletet elmondani.

Mindebből világos, hogy a hegytetőn rendszeresen legeltető juhász is tudott Sümegh (és Brizs, illetve Kolonics?) felfedezéséről és segített is neki a tárgyak további rejtegetésében.

Tulajdonosa,vagy legalábbis birtokosa volt annak a pincének, ahová 1976 szeptemberében átvitte Sümegh és Katalin a két bőröndnyi kincs-részletet. Tőle kapták hozzá meg a kulcsot s még a kincs másnapi befalazáshoz is tőle hoztak anyagot és szerszámokat.

 

Ki volt ez az ember és mi lett vele? Nem valószínű, hogy még él – de nem is teljesen kizárt. Abból, hogy a pincéje már rég elpusztult s azt tavaly ősszel régészeti módszerekkel kellett feltárni, az valószínűsíthető, hogy ő maga is már évtizedekkel ezelőtt meghalhatott. Azt, hogy a rendőrök mit derítettek ki vele kapcsolatban, sajnos  éppúgy titkolják, mint minden mást a Seuso-kinccsel kapcsolatosan.

A következő kérdés: vajon miért kellett 1976 szeptemberében komolyabban elrejteni az addig csak a juhász földszintes, egyszerű régi parasztházában őrzött darabokat? Összefügghet-e az ok Brizs Károly éppen azokban a napokban bekövetkezett brutális meggyilkolásával?

(folyt. köv.)

 

Reklámok